20 Septembrie, 2019

Categorie : Juridic

Comisia europeană: camioanele vor suporta costul poluării atmosferice şi sonore

Parlamentul european şi-a dat acordul la propunerile pentru noi reglementări care autorizează statele membre să impună taxe asupra camioanelor pentru a acoperi, în afara cheltuielilor cu infrastructura, costurile poluării atmosferice şi sonore. Noua „Directivă eurovinieta”  va permite de asemenea stelor membre să administreze mai bine problemele legate de blocaje pe autostrăzi prin aceea că vor avea posibilitatea să moduleze taxele de drum aplicate la camioane: în funcţie de segmentul orar al zilei, majorarea poate ajunge până la 175%. Este de asemenea de notat că textul supus votului pe 1 iunie prevede şi alocarea de noi fonduri destinate proiectelor de îmbunătăţiri a infrastructurii de transport. Reglementarea actuală Directiva „Eurovinieta” din 1999 referitoare la taxarea camioanelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri stabileşte, la nivelul UE, cadrul pentru perceperea de taxe de drum şi drepturi de folosinţă (pe bază temporală, cum ar fi pe zi , săptămînal, anual). Directiva autorizează statele membre, fără a ...

continuare →

Informaţiile privind aplicarea reglementărilor vamale

În urma unor discuţii de pe FORUM, prezentăm cadrul legal al acestei teme care este dat de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, H.G.nr.707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal, de asemenea cu completările şi modificările ulterioare, precum şi alte acte normative de aplicare, de rang inferior. Potrivit art 37 din Codul vamal, persoanele interesate au dreptul să solicite autorităţii vamale, în scris, informaţii privind aplicarea reglementărilor vamale. O astfel de solicitare poate fi refuzată dacă aceasta nu are legătură cu o operaţiune de import sau export ce urmează a fi realizată. La cerere se anexează, dacă este cazul, documentaţia cuprinzând principalele caracteristici tehnice şi comerciale ale mărfurilor care fac obiectul tranzacţiei, precum şi analizele de laborator. Informaţiile sunt furnizate gratuit solicitantului. Când apar costuri speciale pentru autoritatea vamală, mai ales ca rezultat al analizelor şi expertizelor efectuate asupra mărfurilor sau ...

continuare →

Comisia Europeană salută sprijinul Parlamentului pentru un drept european opţional al contractelor

Parlamentul European, prin votul în plen din 8 iunie al celor 736 de membri ai săi, cu o majoritate covârşitoare (521 voturi pentru, 145 împotrivă şi 8 abţineri) a susţinut normele europene opţionale pentru întreprinderile şi consumatorii care încheie contracte pe piaţa unică. Votul membrilor Parlamentului vine ca urmare a unei declaraţii politice recente a doamnei Viviane Reding, vicepreşedinte al Comisiei Europene, conform căreia are în vedere propunerea unui drept european opţional al contractelor în toamnă. Obiectivul domniei sale este de a aduce mai multă coerenţă dreptului contractelor în Europa, facilitând totodată tranzacţiile transfrontaliere, în special pentru întreprinderile mici din Europa şi pentru cei 500 de milioane de consumatori ai săi. „Doresc să salut votul Parlamentului European de astăzi care a vizat sprijinirea unui drept european opţional al contractelor”, a declarat doamna Reding, vicepreşedinte al Comisiei şi comisar UE pentru justiţie.  “Analizez cu atenţie toate posibilităţile de facilitare a tranzacţiilor ...

continuare →

Schema de sprijin prin certificate verzi

Autorităţile române au transmis Comisiei europene notificarea oficială a schemei de sprijin privind energia  electrică produsă din  surse  regenerabile de energie prin sistemul cotelor obligatorii de energie electrică combinat cu tranzacţionarea certificatelor verzi. Acest demers reprezintă ultima etapă înainte de punerea efectivă în practică a schemei de institutiile abilitate din România. Consiliul Concurenţei a avizat notificarea elaborată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) referitoare la acestă schemă, înainte de a fi transmisă forului european. Până în prezent, schema de sprijin pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile, instituită prin Legea nr. 220/2008, nu s-a aplicat întrucât măsurile de sprijin prevăzute sunt de natura ajutorului de stat sau susceptibile de a constitui ajutor de stat, pentru aplicarea acestora fiind necesară autorizarea prealabilă a Comisiei Europene. Schema a fost notificată informal Comisiei Europene în iulie 2010 şi a făcut obiectul mai multor etape de consultări tehnice şi schimburi ...

continuare →

Taxa la Fondul de mediu pentru uleiuri uzate

Prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1032 /2011, publicat în M.Of. nr.196 din 22 martie a.c. a fost modificat Ordinul  nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, dată în temeiul prevederilor ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În cele ce urmează ne oprim asupra modului de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. s) din O.U.G. nr. 196/2005, respectiv obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 2 lei/l aplicată uleiurilor ce fac obiectul Hotărârii Guvernului nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se plăteşte anual numai în cazul neîndeplinirii obligaţiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate prevăzute în anexa nr. 4 la O.U.G. nr. 196/2005. Taxa se plăteşte ...

continuare →

Garanţia financiară pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice

Prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1441/2011, publicat în M.Of.nr.379 din 31 mai a.c. a fost stabilită metodologia de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice, în temeiul prevederilor din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Actul normativ prevede că, la introducerea pe piaţă a unui echipament electric şi electronic, denumit în continuare EEE, producătorul este obligat să depună o garanţie financiară care acoperă costurile de finanţare a operaţiunilor privind colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantă a tuturor deşeurile de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE, provenite de la EEE introduse pe piaţa naţională. De la data intrării în vigoare a acestui ordin, pentru înregistrarea în Registrul producătorilor de echipamente electrice şi electronice, producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile constituie ...

continuare →

Supravegherea condiţiilor de comercializare a produselor

O recentă hotărâre de guvern stabileşte unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene ce armonizează condiţiile de comercializare a acestora. H.G.nr. 306/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 376 din 30 mai a.c. Activităţile de supraveghere a pieţei se realizează de către autorităţi de supraveghere a pieţei nominalizate, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor. ■ Prin activitatea de supraveghere a pieţei se controlează dacă: - produsele reglementate de legislaţia Uniunii Europenecare armonizează condiţiile de comercializare a acestora, îndeplinesc cerinţele prevăzute în legislaţia U.E. sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei comunitare care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aplicabile, după caz; - operatorii economici acţionează, conform obligaţiilor ce le revin, pentru ca produsele neconforme să fie aduse în conformitate cu cerinţele prevăzute în ...

continuare →