18 Ianuarie, 2020

Categorie : Juridic

Taxa de poluare se reduce cu până la 25%

Tot în şedinţa din această săptămână, Guvernul a aprobat proiectul de lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule care prevede reducerea taxei de poluare cu până la 25%, a anunţat ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, la briefingul de presă susţinut la Palatul Victoria. Astfel, proiectul de lege prevede că, în cazul în care taxa de poluare plătită după 1 iulie 2008 este mai mare decât cea rezultată din aplicarea acestei legi, contribuabilii să poată depune o cerere prin care să solicite restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită. „Cei care după 1 iulie 2008 de când a intrat prima lege în vigoare au plătit mai mult, vor primi înapoi banii care au fost plătiţi suplimentar”, a explicat ministrul Laszlo Borbely. Potrivit proiectului de lege, care are la bază principiul “poluatorul plăteşte“, taxa de poluare va fi plătită, o singură dată, atât pentru autovehiculele noi sau second-hand ...

continuare →

MAI doreşte să modifice printr-un proiect de lege Hotărârea de Guvern nr. 572/2008 referitoare la constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor doreşte să supună dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia. Conform proiectului de lege, se doreşte modificarea alineatului (1) al articolului 3, iar la articolul 4, alineatul (1) , după litera e) se introduce o nouă literă, lit. e1). De asemenea, se va mai modifica alineatul (2) al articolului 4 şi tot articolul 5. Proiectul de lege iniţiat de M.A.I. poate fi găsit pe pagina de Internet a instituţiei : www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest document de politică publică sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, până la data de 14.09.2011. ...

continuare →

Măsuri noi pentru reducerea riscului seismic la construcţiile existente

Guvernul a aprobat, la cererea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,  modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, în acord cu modificările intervenite în domeniu, prin intrarea în vigoare a Codului de proiectare seismică a construcţiilor, care înlocuieşte Normativul de proiectare antiseismică. Prevederile ordonanţei se vor aplica construcţiilor de interes şi utilitate publică, cât şi clădirilor de locuit. Ce măsuri sunt stipulate în noua ordonanţă de Guvern? În actul normativ este precizat faptul că orice clădire (privată sau de utilitate publică) expertizată tehnic şi încadrată în clasa I de risc seismic va trebui să treacă prin măsuri de intervenţie. Tot în prezentul act este stipulat că „proprietarii/ administratorii construcţiilor în cauză, răspund material, contravenţional şi civil, după caz, pentru nerealizarea măsurilor de intervenţie dispuse prin ordonanţă”. De asemenea, amenzile pentru încălcarea legii au fost majorate. O altă modificare prezentă în lege o reprezintă notarea ...

continuare →

Profesia de evaluator autorizat de bunuri a fost reglementată de către Guvern

Întrucât profesia de evaluator de bunuri nu a fost reglementată până acum, Guvernul a decis, printr-o ordonanţă, să definească statutul acestei meserii, să conceapă o modalitate de accedere în aceasta şi un regulament. Ordonanţa adoptată defineşte calitatea de evaluator autorizat şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia. În acelaşi timp, actul normativ prevede înfiinţarea şi stabileşte atribuţiile Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România. „Această structură numără în jur de 5000 de evaluatori care deservesc o piaţă de 25 de milioane de euro”, a precizat secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice, Dan Lazăr, la sfârşitul şedinţei de Guvern. ...

continuare →

Formulare comunitare pentru publicitatea achiziţiilor publice

În Jurnalul Oficial al UE nr.L 222/1 din 27 august a.c. a fost publicat regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.842/2011 al Comisiei din 19 august de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în domeniul achiziţiilor publice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1564/2005. Regulamentul are relevanţă pentru Spaţiul Economic European. Prin regulamentul de înlocuire se aduc completări la formularele standard şi se actualizează  anumite elemente din formulare, fiind abrogat Regulamentul (CE) nr. 1564/2005. ● Pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor prevăzute la articolele 41-44 și 63 din Directiva 2004/17/CE, entităţile contractante utilizează formularele standard stabilite în anexele IV-IX, XII și XIII la prezentul regulament. ● Pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor prevăzute la articolele 35, 36, 58, 64, 69 şi 70 din Directiva 2004/18/CE, autorităţile contractante utilizează formularele standard stabilite în anexele I, II, III şi VIII-XIII. ● Pentru ...

continuare →

Ce se întâmplă dacă o firmă nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale

Potrivit Art. 5802 din Codul de procedură civilă, dacă debitorul refuză să îndeplinească o obligaţie de a face cuprinsă într-un titlu executoriu, în termen de 10 zile de la primirea somaţiei, creditorul poate fi autorizat de instanţa de executare, prin încheiere irevocabilă, dată cu citarea părţilor, să o îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului. Într-o astfel de situaţie, debitorul s-a declarat, însă, nemulţumit de prevederile reglementării citate, pe care le-a apreciat ca fiind neconstituţionale. În plângerea înaintată, autorul a motivat prin aceea că nu ar fi corectă o soluţie prin care, în măsura în care debitorul nu execută obligaţia de a face cuprinsă într-un titlu executoriu, creditorul să poată solicita instanţei de executare autorizarea de a o îndeplini el însuşi, pe cheltuiala debitorului. În temeiul acestui text de lege, creditorul poate fi autorizat de către instanţa de executare să procedeze la o executare forţată a debitorului. ...

continuare →

Fonduri alocate pentru incubatoarele de afaceri şi tehnologice

Preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii a dispus, prin Decizia nr. 148/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 598 din 24 august a.c., modificarea şi completarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 133/2011. Reţinem, dintre modificările aprobate, pe cele referitoare la fondurile alocate prin Program, şi anume: ● fonduri pentru plata serviciilor administratorului incubatorului de afaceri în valoare de maximum 190.000 lei/ciclu de incubare şi, în plus, 9.000 lei/an pentru organizarea de evenimente,; ● fonduri suplimentare în valoare maximă de 400.000 lei/incubator destinate: - extinderii spaţiilor incubatoarelor de afaceri, în condiţiile în care mai există cereri ferme ale firmelor care doresc a fi incubate; - îmbunătăţirii condiţiilor de lucru în incubatoarele de afaceri, în cazul ...

continuare →