28 Ianuarie, 2020

Categorie : Juridic

B.N.R. supune dezbaterii publice Regulamentul privind creditele destinate persoanelor fizice

Banca Naţională a României supune dezbaterii publice un proiect numit “Regulamentul privind creditele destinate persoanelor fizice”. Acesta a fost elaborat deoarece banca centrală a fost preocupată de aspectele legate de “ponderea creditului în valută în total credit acordat sectorului neguvernamental şi a celor privind componenta creditului de consum în valută acordat clienţilor persoane fizice, neprotejate la riscul valutar”. Printre propunerile de reglementare prezente în proiectul de regulament se află includerea sucursalelor instituţiilor de credit din state membre în aria de aplicabilitate a reglementării privind creditarea populaţiei, definirea creditului de consum şi a celui pentru investiţii imobiliare, astfel încât să se asigure intrarea sub un regim restrictiv a acordării de credite garantate cu ipotecă imobiliară, dar care prin destinaţie sunt în fapt credite de consum, cum ar fi creditele destinate achiziţionării de autoturisme, echipamentele electronice, creditele de nevoi personale – garantate cu ipotecă imobiliară. De asemenea, o altă propunere ar fi ...

continuare →

Ministerul Sănătăţii va coordona Casa Naţională de Sănătate

La propunerea Ministerului Sănătăţii, „Executivul a aprobat Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul http://www.ms.gov.ro/. Ordonanţa de urgenţă prevede ca Ministerul Sănătăţii să coordoneze Casa Naţională de Sănătate, pentru a eficientiza sistemul de asigurări de sănătate. De asemenea, în actul normativ se stipulează că Ministerul Sănătăţii va exercita controlul asupra sistemului de asigurări de sănătate în sensul că acesta va aplica politicile în domeniul sanitar aprobate de Executiv. În acelaşi timp, proiectele de acte normative care vor fi elaborate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru a asigura funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi cele cu incidenţă asupra Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate vor purta avizul conform al Ministerului Sănătăţii. În ordonanţa guvernamentală se precizează, totodată, că CNAS va prezenta Ministerului Sănătăţii trimestrial şi anual, ...

continuare →

S-a aprobat Ghidul de finanţare pentru refacerea siturilor contaminate istoric

În Monitorul Oficial 624 din 2 septembrie 2011, prin Ordinul 2072 din 12 august 2011, s-a aprobat Ghidul de finanţare a Programului privind refacerea siturilor contaminate istoric. Detalii despre Program Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor care vizează refacerea şi remedierea solului contaminat, conservarea proprietăţilor fizice şi chimice corespunzătoare, precum şi a calităţii solului şi vederea asigurării protecţiei şi altor elemente ale mediului natural. Scopul programului este acela de a reface ecosistemele terestre afectate şi de a le aduce cât mai aproape de starea naturală, aplicând unele măsuri de curăţare/ remediere şi/ sau reconstrucţie ecologică. Obiectivele principale ale programului sunt refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului, asigurarea standardelor de sănătate a populaţiei, protecţia colectivităţilor umane împotriva factorilor dăunători, antropici şi naturali, precum şi îmbunătăţirea aspectului peisagistic. Programul se finanţează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în baza contractelor multianuale încheiate în limita fondurilor prevăzute cu această ...

continuare →

S-au aprobat criteriile de alocare a fondului de redistribuire pe casele de asigurări de sănătate

Prin Ordinul 1276 din 26 august 2011, publicat în Monitorul Oficial 623 din 1 septembrie 2011, s-au aprobat criteriile de alocare a fondului de redistribuire pe casele de asigurări de sănătate. Ce este fondul de redistribuire ? Fondul de redistribuire se utilizează pentru echilibrarea bugetelor caselor de asigurări de sănătate. El se constituie în cota de 98% din cota de 37% rămasă în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate după deducerea cotei de 60%, repartizată caselor de asigurări de sănătate proporţional cu veniturile realizate la nivel teritorial şi a cotei de 3% pentru cheltuieli de administrare, funcţionare şi capital ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi caselor de asigurări de sănătate. Care este rolul criteriilor de alocare pe case de asigurări de sănătate ? Criteriile de alocare pe case de asigurări de sănătate urmăresc accesul echitabil al asiguratului la servicii de sănătate, prin egalizarea puterii de cumpărare a ...

continuare →

Ordonanţa 107/ 2010 privind contribuţia pentru sănătate a pensionarilor a fost respinsă de Comisia de muncă a Camerei Deputaţilor

Ordonanţa 107/2010, prin care pensionarilor ale căror pensii depăşesc 740 de lei li se aplică o contribuţie pentru fondul de sănătate de 5,5%, a fost respinsă, miercuri, de Comisia de muncă a Camerei Deputaţilor. Motivul principal pentru care ar fi fost respins actul normativ este legat de obligarea la contribuţia de 5,5% la asigurările de sănătate a pensionarilor cu pensii sub 1.000 de lei. Potrivit ordonanţei, «Contribuţia datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei». Ordonanţa 107/2010 care vizează modificarea articolului 256, alineatul 2, a fost respinsă cu nouă voturi pentru, exprimate de opoziţie, şi opt împotrivă ale puterii. Actul normativ a fost ...

continuare →

Sancţiuni severe pentru contravenţii la normele din domeniul sănătăţii publice

Prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din 1 septembrie se stabilesc contravenţiile la normele din domeniul sănătăţii publice, precum şi sancţiunile aplicabile. Hotărârea intră în vigoare la 11 septembrie a.c. Prin Legea nr. 254/2010 a fost abrogată Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu obligaţia în sarcina Guvernului de a adopta o hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice. Hotărârea defineşte normele din domeniul sănătăţii publice ca fiind setul de reguli, standarde şi criterii, cu caracter obligatoriu, stabilite pe componente specifice domeniului sănătăţii publice, aflate în competenţa de reglementare a Ministerului Sănătăţii  Contravenţii la normele generale de igienă privind funcţionarea unităţilor cu risc pentru sănătatea populaţiei, precum şi privind conformitatea produselor. Prin actul normativ se stabilesc: - contravenţii la normele generale de igienă privind: funcţionarea unităţilor cu risc pentru sănătatea populaţiei, ...

continuare →

Reff & Asociaţii: Noul Cod Civil va influenţa considerabil relaţia dintre creditori şi împrumutaţi

Începând cu 1 octombrie 2011, când va intra în vigoare noul Cod Civil, băncile şi instituţiile financiare nebancare vor avea la dispoziţie instrumente noi care pot spori flexibilitatea în structurarea tranzacţiilor de creditare. Pe de altă parte, avocaţii Reff şi Asociaţii avertizează că anumite reglementări sunt neclare sau incomplete, atrăgând riscuri de interpretare de natură să diminueze nivelul de protecţie acordat de lege creditorilor garantaţi. În acelaşi timp, noul cod oferă drepturi suplimentare împrumutaţilor, îmbunătăţindu-le situaţia faţă de reglementarea actuală, inclusiv pe segmentul corporate. „Noul Cod Civil va aduce schimbări semnificative în relaţia dintre bancă şi împrumutat”, atrage atenţia Simina Mut, Managing Associate în cadrul Reff & Asociaţii. “O evaluare precisă poate fi realizată doar în timp, pe măsura ce practica se va dezvolta, iar doctrina şi jurisprudenţa vor aduce mai multă claritate noilor reglementări. Perioada următoare va fi marcată de un anumit nivel de incertitudine şi nu excludem modificări ...

continuare →