16 Octombrie, 2019

Categorie : Juridic

Judecătorii şi mediatorii sunt invitaţi la o conferinţă de deschidere a proiectului „Promovarea medierii în cauzele transfrontaliere în materie civilă”

Ministerul Justiţiei organizează la Bucureşti, în perioada 21-22 septembrie 2011, Conferinţa de deschidere a proiectului “Promovarea medierii în cauzele transfrontaliere în materie civilă”, finanţat de către Comisia Europeană prin Programul Specific „Justiţie civilă”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul http://www.just.ro/. Prin acest proiect se doreşte să se promoveze medierea în cauzele cu elemente de extraneitate prin organizarea de sesiuni de formare profesională pentru judecători, mediatori, reprezentanţi ai instituţiilor centrale din Statele Membre partenere. De asemenea, se va elabora un ghid de bune practici pentru specialiştii în domeniu şi se vor distribui broşuri de informare către publicul larg, cu scopul de a se explica procedura medierii în cauzele cu elemente de extraneitate. Printre participanţii la conferinţă se află judecători, mediatori, reprezentanţi ai instituţiilor partenere – Consiliul de Mediere, Ministerul Justiţiei din Olanda, Ministerul Justiţiei din Bulgaria, Ministerul Justiţiei din Republica Moldova, Asociaţia Europeană a Judecătorilor care sprijină medierea ...

continuare →

Profesia de evaluator autorizat

Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.628 din 2 septembrie reglementează activitatea de evaluare, precum şi modalitatea de organizare şi funcţionare a profesiei de evaluator autorizat. Prin actul normativ, se înfiinţează Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, persoană juridică autonomă, potrivit legii, care funcţionează ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizaţi. Uniunea este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de evaluator autorizat în România şi reprezintă interesele profesiei de evaluator autorizat la nivel naţional şi internaţional. În exercitarea independentă a profesiei, evaluatorii autorizaţi fac evaluări de bunuri imobile, de întreprinderi, bunuri mobile, acţiuni şi alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerţ şi alte active necorporale, precum şi verificări de rapoarte de evaluare. Activitatea de evaluare poate fi desfăşurată numai de persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat, dobândită în condiţiile ordonanţei, care sunt înscrise în ...

continuare →

În 2012, stimulentele unor bugetari vor fi eliminate, dar legea salarizării va reglementa compensarea lor

Începând cu ianuarie 2012, actele normative prin care se acordă stimulente financiare unor angajaţi din sectorul bugetar vor fi eliminate de către Guvern. Prin Legea salarizării, însă, în anul 2012 se va reglementa modul de compensare a acestor stimulente, potrivit unei ordonanţe de urgenţă publicată marţi în Monitorul Oficial. Potrivit actului normativ, “prin legea de salarizare pentru anul 2012 se va reglementa modul de compensare a stimulentelor de care beneficia personalul din instituţiile şi autorităţile publice”. Măsura se referă la angajaţi din Autoritatea Antidoping, din Minsterul Mediului, din sectorul de sănătate, protecţia consumatorilor, Garda Financiară, Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, precum şi poliţişti şi vameşi. Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare la 1 ianuarie 2012, potrivit actului normativ adoptat în data de 31 august 2011. Sursa: http://www.administratie.ro/ ...

continuare →

M.A.I. supune dezbaterii publice proiectul Legii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

“În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Legii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul M.A.I. În proiectul de act normativ se precizează că „prezenta lege stabileşte cadrul legal privind organizarea mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, manifestaţiilor, procesiunilor şi a oricăror alte întruniri desfăşurate în spaţiul public”. Conform proiectului legii, adunările publice trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, fiind interzisă deţinerea de arme, substanţe periculoase sau alte materiale care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea persoanei ori pot produce pagube materiale patrimoniului public ori privat. Ora până la care se pot desfăşura adunările publice este 23:00, făcând excepţie manifestările cultural – artistice, religioase şi competiţiile sportive, planificate şi declarate a se desfăşura până la o altă oră. Potrivit documentului supus dezbaterii publice, adunările publice ...

continuare →

B.N.R. supune dezbaterii publice Regulamentul privind creditele destinate persoanelor fizice

Banca Naţională a României supune dezbaterii publice un proiect numit “Regulamentul privind creditele destinate persoanelor fizice”. Acesta a fost elaborat deoarece banca centrală a fost preocupată de aspectele legate de “ponderea creditului în valută în total credit acordat sectorului neguvernamental şi a celor privind componenta creditului de consum în valută acordat clienţilor persoane fizice, neprotejate la riscul valutar”. Printre propunerile de reglementare prezente în proiectul de regulament se află includerea sucursalelor instituţiilor de credit din state membre în aria de aplicabilitate a reglementării privind creditarea populaţiei, definirea creditului de consum şi a celui pentru investiţii imobiliare, astfel încât să se asigure intrarea sub un regim restrictiv a acordării de credite garantate cu ipotecă imobiliară, dar care prin destinaţie sunt în fapt credite de consum, cum ar fi creditele destinate achiziţionării de autoturisme, echipamentele electronice, creditele de nevoi personale – garantate cu ipotecă imobiliară. De asemenea, o altă propunere ar fi ...

continuare →

Ministerul Sănătăţii va coordona Casa Naţională de Sănătate

La propunerea Ministerului Sănătăţii, „Executivul a aprobat Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul http://www.ms.gov.ro/. Ordonanţa de urgenţă prevede ca Ministerul Sănătăţii să coordoneze Casa Naţională de Sănătate, pentru a eficientiza sistemul de asigurări de sănătate. De asemenea, în actul normativ se stipulează că Ministerul Sănătăţii va exercita controlul asupra sistemului de asigurări de sănătate în sensul că acesta va aplica politicile în domeniul sanitar aprobate de Executiv. În acelaşi timp, proiectele de acte normative care vor fi elaborate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru a asigura funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi cele cu incidenţă asupra Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate vor purta avizul conform al Ministerului Sănătăţii. În ordonanţa guvernamentală se precizează, totodată, că CNAS va prezenta Ministerului Sănătăţii trimestrial şi anual, ...

continuare →

S-a aprobat Ghidul de finanţare pentru refacerea siturilor contaminate istoric

În Monitorul Oficial 624 din 2 septembrie 2011, prin Ordinul 2072 din 12 august 2011, s-a aprobat Ghidul de finanţare a Programului privind refacerea siturilor contaminate istoric. Detalii despre Program Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor care vizează refacerea şi remedierea solului contaminat, conservarea proprietăţilor fizice şi chimice corespunzătoare, precum şi a calităţii solului şi vederea asigurării protecţiei şi altor elemente ale mediului natural. Scopul programului este acela de a reface ecosistemele terestre afectate şi de a le aduce cât mai aproape de starea naturală, aplicând unele măsuri de curăţare/ remediere şi/ sau reconstrucţie ecologică. Obiectivele principale ale programului sunt refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului, asigurarea standardelor de sănătate a populaţiei, protecţia colectivităţilor umane împotriva factorilor dăunători, antropici şi naturali, precum şi îmbunătăţirea aspectului peisagistic. Programul se finanţează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în baza contractelor multianuale încheiate în limita fondurilor prevăzute cu această ...

continuare →