27 Ianuarie, 2020

Categorie : Juridic

Mai mulţi senatori şi deputaţi au iniţiat o propunere legislativă privind ridicarea şi depozitarea vehiculelor staţionate neregulamentar

Pe site-ul Senatului, în rubrica dedicată proiectelor de legi, există o propunere legislativă privind ridicarea şi depozitarea vehiculelor staţionate neregulamentar, iniţiată de mai mulţi senatori şi deputaţi. Ce reglementează Legea propusă spre dezbatere publică? Conform proiectului de act normativ, prezenta Lege reglementează modul în care vehiculele staţionate neregulamentar, potrivit Codului rutier, pot fi ridicate şi depozitate de către administraţiile publice locale sau de către administratorul drumului public. Potrivit expunerii de motive, raţiunea proiectului legii propuse este ca „ridicarea autovehiculelor să reprezinte o măsură excepţională, luată în cazul autovehiculelor parcate într-o asemenea manieră încât să constituie un obstacol pentru circulaţie”. De asemenea, în cuprinsul proiectului, se specifică faptul că vehiculele vor fi ridicate zilnic, între orele 8:00 şi 20:00, iar proprietarii le vor putea recupera în acelaşi interval orar. Referitor la perioada maximă de depozitare, aceasta este de şase luni, după care proprietarul va fi somat în scris despre valorificarea vehiculului. ...

continuare →

BNR lansează în dezbatere publică un proiect de ordin privind modelele situaţiilor financiare periodice, aplicabile instituţiilor financiare nebancare

Pe site-ul Băncii Naţionale a României, este supus dezbaterii publice un proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare. Ce se urmăreşte prin proiectul de Ordin? Prin proiectul de Ordin se urmăreşte preluarea terminologiei utilizate în proiectul de Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile, conforme cu directivele europene şi reclasificarea posturilor de angajamente în afara bilanţului, potrivit prevederilor proiectului de Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. În acelaşi timp, se doreşte modificarea corespunzătoare a corespondenţei cu planul de conturi şi a corelaţiilor în cadrul şi între formulare. De asemenea, proiectul de act normativ va introduce o cerinţă pentru anumite sucursale din România ale instituţiilor financiare nebancare – persoane juridice străine, de a depune situaţiile financiare periodice (Bilanţul şi Contul de profit ...

continuare →

Credite garantate şi dobânzi subvenţionate pentru repararea faţadelor degradate ale clădirilor

Guvernul a aprobat în şedinţa din 28 septembrie 2011, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, normele de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Astfel, cei interesaţi de refacerea elementelor de construcţie de la nivelul faţadelor şi invelitorilor/teraselor care, prin nivelul avansat de degradare, prezintă pericol public, pot beneficia de credite bancare acordate de instituţii de credit/finanţatori, cu garanţie guvernamentală şi cu dobandă subvenţionată, pentru executarea lucrărilor de intervenţie la anvelopa clădirilor de locuit deţinute. Executarea lucrărilor de intervenţie la anvelopa clădirilor de locuit se finanţează din sursele proprii ale beneficiarilor de credit, reprezentând minimum 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie, şi în completare din credite bancare, în lei, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subventionată, contractate de beneficiarii de credite şi garantate în proporţie de 100% de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii ...

continuare →

CE lansează o consultare publică privind reducerea suplimentară a emisiilor de gaze industriale

Comisia Europeană (CE) a lansat o consultare publică în data de 26 septembrie, referitoare la stabilirea unor măsuri suplimentare în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de gaze fluorurate. Gazele fluorurate fac parte din categoria gazelor industriale şi contribuie în măsură semnificativă la încălzirea globală. Care este motivul lansării acestei consultări publice? Această consultare publică a fost lansată deoarece, în urma unei analize, Comisia a constatat că, deşi măsurile împotriva emisiilor de gaze fluorurate au un impact important, reducerea lor nu se va produce, iar emisiile vor rămâne multă vreme la actualele niveluri dacă nu se iau măsuri suplimentare. Analiza menţionată identifică o serie de posibilităţi de înlocuire a gazelor fluorurate cu alternative mai puţin sau chiar deloc poluante. În acest sens, documentul arată că aplicarea măsurilor propuse ar duce la o diminuare cu două treimi a emisiilor de gaze fluorurate până în anul 2030.  Există deja două acte legislative, adoptate ...

continuare →

S-au aprobat normele de aplicare a legii privind reabilitarea faţadelor clădirilor

Executivul a aprobat ieri normele de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, se arată într-un comunicat prezent pe site-ul Guvernului. Potrivit actului normativ, persoanele care doresc să-şi refacă elementele de construcţie de la nivelul faţadelor şi învelitorilor/ teraselor, aflate la un nivel avansat de degradare şi care prezintă pericol public, pot beneficia de credite bancare acordate de instituţii de credit/finanţatori, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată. În respectivul comunicat de presă mai este precizat că executarea lucrărilor de intervenţie la anvelopa clădirilor de locuit se finanţează din surse proprii ale beneficiarilor de credit, reprezentând 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie, iar 90% se asigură din credite bancare, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. În acelaşi timp, creditul poate fi contractat atât de către asociaţiile de proprietari (prin hotărârea a minimum 90% din ...

continuare →

Plângerile privind încălcarea liberei concurenţe

Prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 710/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 673 din 21 septembrie a.c., a fost modificat Regulamentul privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.499/2010. Pentru început, să reamintim că articolele din Legea concurenţei la care se face trimitere interzic: - orice înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei; -folosirea în mod abuziv, de către una sau mai multe întreprinderi, a unei poziţii dominante; -orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale şi ale entităţilor către care acestea îşi deleagă atribuţiile, care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa. În ce priveşte elementele ...

continuare →

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului preia cadastrul de la MAI

Un proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului urmează să modifice Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi alte normative, astfel încît activitatea cadastrală urmează să treacă în atribuţiile acestui minister. După cum se arată în Nota de fundamentare, prin Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, statul român şi-a asumat responsabilitatea realizării cadastrului general în scopul înscrierii din oficiu în cartea funciară a proprietăţilor imobiliare. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară asigură preşedinţia Consiliului Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale în România (Consiliul INIS), componenta prin care România are ca atribuţii crearea şi actualizarea evidenţei parcelelor de terenuri la nivel naţional. Astfel, Agenţia va pune în aplicare prevederile din Programul de guvernare 2009-2012, referitoare la introducerea cadastrului unitar pe ...

continuare →