27 Ianuarie, 2020

Categorie : Juridic

Comisia Europeană a adoptat norme noi privind tranzacţionarea angro a energiei electrice şi a gazelor

Uniunea Europeană a adoptat norme noi privind tranzacţionarea angro a energiei. Scopul acestei măsuri este împiedicarea utilizării informaţiilor privilegiate şi a altor forme de abuz de piaţă, care denaturează preţurile de tranzacţionare angro a energiei şi se traduc în mod normal prin faptul că întreprinderile şi consumatorii plătesc mai mult decât ar trebui pentru energia consumată. Noua legislaţie va intra în vigoare până la sfârşitul acestui an. Tranzacţionarea energiei va fi monitorizată la nivelul UE pentru a descoperi abuzurile, iar autorităţile naţionale din statele membre vor institui sancţiuni pentru a contribui la stoparea şi prevenirea manipulării pieţei. Despre tranzacţionarea angro a energiei electrice şi a gazelor În tranzacţionarea angro a energiei electrice şi a gazelor sunt implicate câteva sute de societăţi şi în fiecare zi au loc peste 10 000 de tranzacţii. În sectorul energiei preţurile sunt influenţate, mai mult decât în alte sectoare, de disponibilitatea capacităţilor de producţie şi ...

continuare →

Guvernul a hotărât să creeze noi arii de protecţie specială avifaunistică şi să le extindă pe cele existente

Potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP), Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri, 5 octombrie, o Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1284/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a ariilor de protecţie avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Prin adoptarea acestei hotărâri de guvern se asigură respectarea obligaţiei faţă de Comisia Europeană de desemnare a ariilor de protecţie avifaunistică, evitându-se astfel declanşarea de către CE a procedurii de infringement împotriva României. Ce prevede actul normativ? Actul normativ face referire la crearea de noi arii de protecţie avifaunistică în conformitate cu prevederile Directivei 2009/ 147/ CE (Directiva Păsări), precum şi extinderea ariilor existente. Hotărârea prevede, de asemenea, aprobarea limitelor siturilor noi şi îmbunătăţirea precizei pentru cele existente. În calitate de stat membru al Uniunii Europene, conform prevederilor Directivei 79/ 409/ CEE privind conservarea păsărilor ...

continuare →

Se doreşte modificarea OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

Pe site-ul Senatului, http://www.senat.ro/, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 referitor la susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. Potrivit expunerii de motive la iniţiativa legislativă, în acest moment, în România, mamele care au născut mai mult de trei copii nu primesc nici indemnizaţie, nici concediu de creştere a copilului şi nici stimulentele prevăzute la art.3 din OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările ulterioare. De asemenea, sunt foarte puţine mame în România, angajate în câmpul muncii, care nasc al patrulea, al cincilea, al şaselea copil, şi ar putea să beneficieze de prevederile OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. Potrivit motivelor expuse, principiul egalităţii în drepturi, înscris în articolul 16, alineatul (1) din Constituţie este încălcat de prevederile acestei ordonanţe. Principiul egalităţii nu presupune uniformitate, aşa ...

continuare →

Acţiunea în revendicare pentru apărarea dreptului de proprietate privată

Astfel cum prevede noul Cod civil, proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deţine fără drept. El are, de asemenea, dreptul la despăgubiri, dacă este cazul. Potrivit art.563 Cod civil, dreptul la acţiunea în revendicare este imprescriptibil, cu excepţia cazurilor în care prin lege se dispune altfel. Dreptul de proprietate dobândit cu bună-credinţă, în condiţiile legii, este pe deplin recunoscut. Hotărârea judecătorească prin care s-a admis acţiunea în revendicare este opozabilă şi poate fi executată şi împotriva terţului dobânditor, în condiţiile Codului de procedură civilă. Proprietarul poate intenta acţiunea negatorie contra oricărei persoane care pretinde că este titularul vreunui drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunului său. Dreptul la acţiunea negatorie este imprescriptibil. Proba dreptului de proprietate asupra imobilelor înscrise în cartea funciară. Potrivit art.565 Cod civil, în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului ...

continuare →

Proiect act normativ privind acordarea de ajutoare poliţiştilor şi personalului militar ale căror raporturi de serviciu încetează

Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice un proiect de act normativ referitor la acordarea de ajutoare poliţiştilor şi personalului militar ale căror raporturi de serviciu încetează. Astfel, prin proiectul de lege, se are în vedere instituirea unor norme cu caracter tehnico-organizatoric privind acordarea ajutorului prevăzut la art. 21 alin. (2) din Anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, poliţiştilor şi personalului militar ale căror raporturi de serviciu încetează, respectiv sunt trecute în rezervă în cursul anului 2011, în cadrul procesului de reorganizare instituţională desfăşurat în vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011, precum şi plata contribuţiilor sociale aferente. De asemenea, prin elaboarea acestui proiect de act normativ, se are în vedere reglementarea unor aspecte care privesc modalitatea şi documentaţia necesară înregistrării beneficiarilor ca persoane în căutarea unui loc de muncă la agenţiile pentru ocuparea ...

continuare →

Dobânda în raporturile contractuale

Recenta ordonanţă de urgenţă nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul oficial nr. 696 din 30 septembrie a.c., a modificat şi completat mai multe acte normative, printre care şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.118/2008, cu modificările ulterioare, cu noutăţi în ce priveşte regimul dobânzii în raporturile contractuale. Să spunem, mai întâi că, în temeiul aceleiaşi ordonanţe de urgenţă nr. 79/2011, la data intrării în vigoare a noului Cod civil, sintagma “contract comercial” sau “contracte comerciale” se înlocuieşte cu sintagma “contract civil” sau, după caz, “contracte civile“, iar sintagma “contracte sau acte de comerţ“, cu termenul “contracte“. Ca atare, şi O.U.G. nr. 119/2007 urmează să se refere la “măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate ...

continuare →

Reglementarea din Codul civil privind ipoteca imobiliară se îmbunătăţeşte din mers!

Cu o zi înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil, în Monitorul oficial nr.696 din 30 septembrie a apărut Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2011 – în vigoare de la 1 octombrie a.c. – prin care se aduc modificări la acte normative de punere în aplicare sau conexe. În cele ce urmează, atragem atenţia asupra completărilor la regimul ipotecilor imobiliare. ■ Potrivit Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, prin “ipoteci imobiliare” în sensul titlului XI al cărţii a V-a a Codului civil se desemnează toate garanţiile reale imobiliare, indiferent de momentul şi de temeiul juridic al constituirii lor. Ipotecile mobiliare constituite înainte de data intrării în vigoare a Codului civil sunt supuse, în ceea ce priveşte condiţiile de valabilitate, dispoziţiilor legale existente la data constituirii lor. Prin “ipoteci mobiliare” în sensul titlului XI al cărţii a V-a a Codului civil se desemnează ...

continuare →