7 Decembrie, 2019

Categorie : Juridic

Parteneriatul public-privat a fost revizuit!

La recomandarea Comisiei europene, Executivul a aprobat modificarea legislaţiei în domeniul parteneriatului public-privat pentru a fi compatibilă cu acquis-ul şi jurisprudenţa europeană în domeniul achiziţiilor publice şi concesiunilor, pentru a se evita declanşarea procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar (infringement). Modificarea Legii parteneriatul public-privat nr.178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, s-a făcut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 729 din 17 octombrie a.c. Legea reglementează modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat ce are ca obiectiv public proiectarea, finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi transferul unui bun sau serviciu public. Amendamentele aduse prin ordonanţa de urgenţă privesc, în principal, următoarele aspecte: - condiţiile de acces la procedura de selecţie a investitorilor privaţi – obligaţiile ce ţin de regimul juridic al ofertantului, obligaţiile unui grup de investitori selectat ca atare, aplicarea clauzei privind acordarea unui tratament egal operatorilor economici sau investitorilor ...

continuare →

S-a aprobat Statutul de staţiune balneoclimatică sau balneară

Guvernul României a aprobat Hotărârea privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, potrivit unui comunicat de presă prezent pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Ce  se urmăreşte prin actul normativ? Actul normativ urmăreşte completarea reglementărilor existente în domeniul asistenţei medicale balneare şi de recuperare, reprezentată de totalitatea serviciilor medicale asigurate în staţiunile balneare, climatice sau balneoclimatice, prin utilizarea factorilor naturali terapeutici şi/sau factori fizici produşi artificial, precum şi prin dietă, medicaţie, psihoterapie şi educaţie pentru sănătate. Statutul de staţiune balneoclimatică sau balneară s-a acordat următoarelor localităţi şi areale: Băile Olăneşti, Covasna, Băile Felix, Sovata, Techirghiol, Amara, Băile Herculane, Băile Govora, Călimăneşti-Căciulata şi Ocna Sibiului.  Acestea sunt situate în zone cu factori climatici benefici, cu condiţii pentru asigurarea menţinerii şi ameliorării sănătăţii şi/sau a capacităţii de muncă, precum şi a odihnei şi reconfortării.  Despre curele balneare şi factorii naturali terapeutici ...

continuare →

Iată care sunt noile reglementări privind sistemul de certificate verzi

Guvernul a aprobat un proiect de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008  pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.  Ce este sistemul de certificate verzi ?  Sistemul de certificate verzi este un mecanism de piaţă care va încuraja investiţiile în sursele regenerabile de energie în România. Astfel, ţara noastră va trebui să atingă până în anul 2020 ţintele privind energia regenerabilă, fără a distorsiona piaţa. Ce presupune actul normativ aprobat de Guvern ?  Sistemul de promovare instituit prin legea nr. 220/2008constă în acordarea de certificate verzi producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, care sunt vândute mai apoi către furnizorii consumatori finali de energie electrică din România. Furnizorii sunt obligaţi să cumpere anual un număr de certificate verzi calculat în funcţie de cota stabilită de ANRE aplicată la energia electrică furnizată. Tranzacţionarea certificatelor verzi se face pe o piaţă distinctă de piaţa de ...

continuare →

Se doreşte interzicerea cămătăriei printr-un proiect de lege adoptat de Camera Deputaţilor

Un proiect de lege adoptat pe articole de Camera Deputaţilor prevede interzicerea activităţii cămătăriei.  Potrivit proiectului de act normativ, darea de bani cu dobândă de către cămătari se pedepseşte cu închisoarea de la şase luni la cinci ani, iar sumele de bani şi bunurile provenite din săvârşirea acestei infracţiuni se confiscă. În iniţiativa legislativă, camăta este definită ca fiind dobânda pe care o ia cămătarul pentru sumele date cu împrumut, iar cămătarul drept persoana care dă împrumuturi băneşti în schimbul unei camete. Deputaţii jurişti au adoptat, pe 22 februarie, raport favorabil cu amendamente pentru proiectul de lege iniţiat de şase deputaţi PDL, un independent şi doi minoritari referitor la activitatea de camătă. Această lege se va abroga la data la care va intra în vigoare noul Cod Penal. Proiectul a fost respins de Senat, însă Camera Deputaţilor este for decizional. Iniţiativa ar fi trebuit să fie supusă votului final în şedinţa din data ...

continuare →

Tabloul mediatorilor autorizaţi

Preşedintele Consiliului de mediere a aprobat publicarea în Monitorul Oficial a Tabloului mediatorilor autorizaţi, întocmit de Consiliul de mediere, actualizat până la data de 15 septembrie 2011. Publicarea Tabloului mediatorilor autorizaţi are ca temei legal Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere. Tabloul cuprinde două secţiuni, astfel: - secţiunea I – mediatorii autorizaţi care ţin arhivă, registre proprii şi o evidenţă financiar-contabilă, precum şi mediatorii constituiţi în asociaţii profesionale locale şi naţionale; - secţiunea II – mediatorii autorizaţi care ţin arhivă, registre proprii şi o evidenţă financiar-contabilă, şi care au optat să se înscrie în într-o asociaţie profesională a mediatorilor. Potrivit Legii nr. 192/2006, cu completările şi modificările ulterioare, medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii ...

continuare →

Practicieni în insolvenţă

În Monitorul oficial nr.724 din 13 octombrie a.c. a fost republicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă. Reamintim că ordonanţa a suferit modificări şi completări succesive prin Legea nr.254/2007, Legea nr.85/2010 şi prin Legea nr.71/2011. În atenţia celor interesaţi, punctăm principalele elemente de noutate aduse actului normativ de  ultima modificare operată prin Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Modificările şi completările prin această lege sunt în vigoare de la 1 octombrie 2011. ● Cabinetele individuale se pot asocia, prin contract, în scopul exercitării în comun a profesiei. Cabinetele asociate sunt supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare. Drepturile şi obligaţiile practicienilor în insolvenţă, titulari ai unor cabinete asociate, îşi păstrează caracterul personal şi independent şi nu pot fi cedate. În mod corespunzător, cabinetele individuale se pot asocia şi cu societăţile profesionale. ● ...

continuare →

Comisia Europeană a adoptat norme noi privind tranzacţionarea angro a energiei electrice şi a gazelor

Uniunea Europeană a adoptat norme noi privind tranzacţionarea angro a energiei. Scopul acestei măsuri este împiedicarea utilizării informaţiilor privilegiate şi a altor forme de abuz de piaţă, care denaturează preţurile de tranzacţionare angro a energiei şi se traduc în mod normal prin faptul că întreprinderile şi consumatorii plătesc mai mult decât ar trebui pentru energia consumată. Noua legislaţie va intra în vigoare până la sfârşitul acestui an. Tranzacţionarea energiei va fi monitorizată la nivelul UE pentru a descoperi abuzurile, iar autorităţile naţionale din statele membre vor institui sancţiuni pentru a contribui la stoparea şi prevenirea manipulării pieţei. Despre tranzacţionarea angro a energiei electrice şi a gazelor În tranzacţionarea angro a energiei electrice şi a gazelor sunt implicate câteva sute de societăţi şi în fiecare zi au loc peste 10 000 de tranzacţii. În sectorul energiei preţurile sunt influenţate, mai mult decât în alte sectoare, de disponibilitatea capacităţilor de producţie şi ...

continuare →