25 Ianuarie, 2020

Categorie : Juridic

Deloitte Tax: Garantarea – soluţie împotriva controverselor asupra acceptării declaraţiei vamale

Orice persoană (fizică sau juridică) care introduce mărfuri din afara Uniunii Europene are obligaţia să le prezinte la biroul vamal de intrare în Comunitate şi să îndeplinească formalităţile vamale necesare, respectiv să depună o declaraţie vamală împreună cu documentele însoţitoare ce susţin informaţiile din declaraţie. „În practică, ne întâlnim cu situaţii în care, înainte de acceptarea declaraţiei vamale, inspectorul vamal solicită modificarea unor informaţii menţionate în declaraţia vamală, sub ameninţarea neacordării liberului de vamă, pentru bunurile ce urmează a fi importate“, atrage atenţia Mihai Petre, Senior Manager Taxe Vamale şi Accize, Deloitte Tax. Întrucât fiecare oră de întârziere în vamă costă, organul vamal se află automat într-o poziţie  de forţă, prin urmare, în practică, sugestiile de modificare a declaraţiilor vamale emise de către acesta sunt acceptate. Pot fi cazuri pertinente, când informaţiile din documentele comerciale ce însoţesc marfa (de ex. factura, document de transport) nu coincid cu cele declarate în declaraţia ...

continuare →

Parteneriatul public-privat a fost revizuit!

La recomandarea Comisiei europene, Executivul a aprobat modificarea legislaţiei în domeniul parteneriatului public-privat pentru a fi compatibilă cu acquis-ul şi jurisprudenţa europeană în domeniul achiziţiilor publice şi concesiunilor, pentru a se evita declanşarea procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar (infringement). Modificarea Legii parteneriatul public-privat nr.178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, s-a făcut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 729 din 17 octombrie a.c. Legea reglementează modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat ce are ca obiectiv public proiectarea, finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi transferul unui bun sau serviciu public. Amendamentele aduse prin ordonanţa de urgenţă privesc, în principal, următoarele aspecte: - condiţiile de acces la procedura de selecţie a investitorilor privaţi – obligaţiile ce ţin de regimul juridic al ofertantului, obligaţiile unui grup de investitori selectat ca atare, aplicarea clauzei privind acordarea unui tratament egal operatorilor economici sau investitorilor ...

continuare →

S-a aprobat Statutul de staţiune balneoclimatică sau balneară

Guvernul României a aprobat Hotărârea privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, potrivit unui comunicat de presă prezent pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Ce  se urmăreşte prin actul normativ? Actul normativ urmăreşte completarea reglementărilor existente în domeniul asistenţei medicale balneare şi de recuperare, reprezentată de totalitatea serviciilor medicale asigurate în staţiunile balneare, climatice sau balneoclimatice, prin utilizarea factorilor naturali terapeutici şi/sau factori fizici produşi artificial, precum şi prin dietă, medicaţie, psihoterapie şi educaţie pentru sănătate. Statutul de staţiune balneoclimatică sau balneară s-a acordat următoarelor localităţi şi areale: Băile Olăneşti, Covasna, Băile Felix, Sovata, Techirghiol, Amara, Băile Herculane, Băile Govora, Călimăneşti-Căciulata şi Ocna Sibiului.  Acestea sunt situate în zone cu factori climatici benefici, cu condiţii pentru asigurarea menţinerii şi ameliorării sănătăţii şi/sau a capacităţii de muncă, precum şi a odihnei şi reconfortării.  Despre curele balneare şi factorii naturali terapeutici ...

continuare →

Iată care sunt noile reglementări privind sistemul de certificate verzi

Guvernul a aprobat un proiect de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008  pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.  Ce este sistemul de certificate verzi ?  Sistemul de certificate verzi este un mecanism de piaţă care va încuraja investiţiile în sursele regenerabile de energie în România. Astfel, ţara noastră va trebui să atingă până în anul 2020 ţintele privind energia regenerabilă, fără a distorsiona piaţa. Ce presupune actul normativ aprobat de Guvern ?  Sistemul de promovare instituit prin legea nr. 220/2008constă în acordarea de certificate verzi producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, care sunt vândute mai apoi către furnizorii consumatori finali de energie electrică din România. Furnizorii sunt obligaţi să cumpere anual un număr de certificate verzi calculat în funcţie de cota stabilită de ANRE aplicată la energia electrică furnizată. Tranzacţionarea certificatelor verzi se face pe o piaţă distinctă de piaţa de ...

continuare →

Se doreşte interzicerea cămătăriei printr-un proiect de lege adoptat de Camera Deputaţilor

Un proiect de lege adoptat pe articole de Camera Deputaţilor prevede interzicerea activităţii cămătăriei.  Potrivit proiectului de act normativ, darea de bani cu dobândă de către cămătari se pedepseşte cu închisoarea de la şase luni la cinci ani, iar sumele de bani şi bunurile provenite din săvârşirea acestei infracţiuni se confiscă. În iniţiativa legislativă, camăta este definită ca fiind dobânda pe care o ia cămătarul pentru sumele date cu împrumut, iar cămătarul drept persoana care dă împrumuturi băneşti în schimbul unei camete. Deputaţii jurişti au adoptat, pe 22 februarie, raport favorabil cu amendamente pentru proiectul de lege iniţiat de şase deputaţi PDL, un independent şi doi minoritari referitor la activitatea de camătă. Această lege se va abroga la data la care va intra în vigoare noul Cod Penal. Proiectul a fost respins de Senat, însă Camera Deputaţilor este for decizional. Iniţiativa ar fi trebuit să fie supusă votului final în şedinţa din data ...

continuare →

Tabloul mediatorilor autorizaţi

Preşedintele Consiliului de mediere a aprobat publicarea în Monitorul Oficial a Tabloului mediatorilor autorizaţi, întocmit de Consiliul de mediere, actualizat până la data de 15 septembrie 2011. Publicarea Tabloului mediatorilor autorizaţi are ca temei legal Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere. Tabloul cuprinde două secţiuni, astfel: - secţiunea I – mediatorii autorizaţi care ţin arhivă, registre proprii şi o evidenţă financiar-contabilă, precum şi mediatorii constituiţi în asociaţii profesionale locale şi naţionale; - secţiunea II – mediatorii autorizaţi care ţin arhivă, registre proprii şi o evidenţă financiar-contabilă, şi care au optat să se înscrie în într-o asociaţie profesională a mediatorilor. Potrivit Legii nr. 192/2006, cu completările şi modificările ulterioare, medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii ...

continuare →

Practicieni în insolvenţă

În Monitorul oficial nr.724 din 13 octombrie a.c. a fost republicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă. Reamintim că ordonanţa a suferit modificări şi completări succesive prin Legea nr.254/2007, Legea nr.85/2010 şi prin Legea nr.71/2011. În atenţia celor interesaţi, punctăm principalele elemente de noutate aduse actului normativ de  ultima modificare operată prin Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Modificările şi completările prin această lege sunt în vigoare de la 1 octombrie 2011. ● Cabinetele individuale se pot asocia, prin contract, în scopul exercitării în comun a profesiei. Cabinetele asociate sunt supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare. Drepturile şi obligaţiile practicienilor în insolvenţă, titulari ai unor cabinete asociate, îşi păstrează caracterul personal şi independent şi nu pot fi cedate. În mod corespunzător, cabinetele individuale se pot asocia şi cu societăţile profesionale. ● ...

continuare →