14 Octombrie, 2019

Categorie : Juridic

Proiect act normativ privind acordarea de ajutoare poliţiştilor şi personalului militar ale căror raporturi de serviciu încetează

Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice un proiect de act normativ referitor la acordarea de ajutoare poliţiştilor şi personalului militar ale căror raporturi de serviciu încetează. Astfel, prin proiectul de lege, se are în vedere instituirea unor norme cu caracter tehnico-organizatoric privind acordarea ajutorului prevăzut la art. 21 alin. (2) din Anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, poliţiştilor şi personalului militar ale căror raporturi de serviciu încetează, respectiv sunt trecute în rezervă în cursul anului 2011, în cadrul procesului de reorganizare instituţională desfăşurat în vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011, precum şi plata contribuţiilor sociale aferente. De asemenea, prin elaboarea acestui proiect de act normativ, se are în vedere reglementarea unor aspecte care privesc modalitatea şi documentaţia necesară înregistrării beneficiarilor ca persoane în căutarea unui loc de muncă la agenţiile pentru ocuparea ...

continuare →

Dobânda în raporturile contractuale

Recenta ordonanţă de urgenţă nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul oficial nr. 696 din 30 septembrie a.c., a modificat şi completat mai multe acte normative, printre care şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.118/2008, cu modificările ulterioare, cu noutăţi în ce priveşte regimul dobânzii în raporturile contractuale. Să spunem, mai întâi că, în temeiul aceleiaşi ordonanţe de urgenţă nr. 79/2011, la data intrării în vigoare a noului Cod civil, sintagma “contract comercial” sau “contracte comerciale” se înlocuieşte cu sintagma “contract civil” sau, după caz, “contracte civile“, iar sintagma “contracte sau acte de comerţ“, cu termenul “contracte“. Ca atare, şi O.U.G. nr. 119/2007 urmează să se refere la “măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate ...

continuare →

Reglementarea din Codul civil privind ipoteca imobiliară se îmbunătăţeşte din mers!

Cu o zi înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil, în Monitorul oficial nr.696 din 30 septembrie a apărut Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2011 – în vigoare de la 1 octombrie a.c. – prin care se aduc modificări la acte normative de punere în aplicare sau conexe. În cele ce urmează, atragem atenţia asupra completărilor la regimul ipotecilor imobiliare. ■ Potrivit Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, prin “ipoteci imobiliare” în sensul titlului XI al cărţii a V-a a Codului civil se desemnează toate garanţiile reale imobiliare, indiferent de momentul şi de temeiul juridic al constituirii lor. Ipotecile mobiliare constituite înainte de data intrării în vigoare a Codului civil sunt supuse, în ceea ce priveşte condiţiile de valabilitate, dispoziţiilor legale existente la data constituirii lor. Prin “ipoteci mobiliare” în sensul titlului XI al cărţii a V-a a Codului civil se desemnează ...

continuare →

Mai mulţi senatori şi deputaţi au iniţiat o propunere legislativă privind ridicarea şi depozitarea vehiculelor staţionate neregulamentar

Pe site-ul Senatului, în rubrica dedicată proiectelor de legi, există o propunere legislativă privind ridicarea şi depozitarea vehiculelor staţionate neregulamentar, iniţiată de mai mulţi senatori şi deputaţi. Ce reglementează Legea propusă spre dezbatere publică? Conform proiectului de act normativ, prezenta Lege reglementează modul în care vehiculele staţionate neregulamentar, potrivit Codului rutier, pot fi ridicate şi depozitate de către administraţiile publice locale sau de către administratorul drumului public. Potrivit expunerii de motive, raţiunea proiectului legii propuse este ca „ridicarea autovehiculelor să reprezinte o măsură excepţională, luată în cazul autovehiculelor parcate într-o asemenea manieră încât să constituie un obstacol pentru circulaţie”. De asemenea, în cuprinsul proiectului, se specifică faptul că vehiculele vor fi ridicate zilnic, între orele 8:00 şi 20:00, iar proprietarii le vor putea recupera în acelaşi interval orar. Referitor la perioada maximă de depozitare, aceasta este de şase luni, după care proprietarul va fi somat în scris despre valorificarea vehiculului. ...

continuare →

BNR lansează în dezbatere publică un proiect de ordin privind modelele situaţiilor financiare periodice, aplicabile instituţiilor financiare nebancare

Pe site-ul Băncii Naţionale a României, este supus dezbaterii publice un proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare. Ce se urmăreşte prin proiectul de Ordin? Prin proiectul de Ordin se urmăreşte preluarea terminologiei utilizate în proiectul de Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile, conforme cu directivele europene şi reclasificarea posturilor de angajamente în afara bilanţului, potrivit prevederilor proiectului de Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. În acelaşi timp, se doreşte modificarea corespunzătoare a corespondenţei cu planul de conturi şi a corelaţiilor în cadrul şi între formulare. De asemenea, proiectul de act normativ va introduce o cerinţă pentru anumite sucursale din România ale instituţiilor financiare nebancare – persoane juridice străine, de a depune situaţiile financiare periodice (Bilanţul şi Contul de profit ...

continuare →

Credite garantate şi dobânzi subvenţionate pentru repararea faţadelor degradate ale clădirilor

Guvernul a aprobat în şedinţa din 28 septembrie 2011, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, normele de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Astfel, cei interesaţi de refacerea elementelor de construcţie de la nivelul faţadelor şi invelitorilor/teraselor care, prin nivelul avansat de degradare, prezintă pericol public, pot beneficia de credite bancare acordate de instituţii de credit/finanţatori, cu garanţie guvernamentală şi cu dobandă subvenţionată, pentru executarea lucrărilor de intervenţie la anvelopa clădirilor de locuit deţinute. Executarea lucrărilor de intervenţie la anvelopa clădirilor de locuit se finanţează din sursele proprii ale beneficiarilor de credit, reprezentând minimum 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie, şi în completare din credite bancare, în lei, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subventionată, contractate de beneficiarii de credite şi garantate în proporţie de 100% de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii ...

continuare →

CE lansează o consultare publică privind reducerea suplimentară a emisiilor de gaze industriale

Comisia Europeană (CE) a lansat o consultare publică în data de 26 septembrie, referitoare la stabilirea unor măsuri suplimentare în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de gaze fluorurate. Gazele fluorurate fac parte din categoria gazelor industriale şi contribuie în măsură semnificativă la încălzirea globală. Care este motivul lansării acestei consultări publice? Această consultare publică a fost lansată deoarece, în urma unei analize, Comisia a constatat că, deşi măsurile împotriva emisiilor de gaze fluorurate au un impact important, reducerea lor nu se va produce, iar emisiile vor rămâne multă vreme la actualele niveluri dacă nu se iau măsuri suplimentare. Analiza menţionată identifică o serie de posibilităţi de înlocuire a gazelor fluorurate cu alternative mai puţin sau chiar deloc poluante. În acest sens, documentul arată că aplicarea măsurilor propuse ar duce la o diminuare cu două treimi a emisiilor de gaze fluorurate până în anul 2030.  Există deja două acte legislative, adoptate ...

continuare →