20 Septembrie, 2019

Categorie : Juridic

Despre asistenţa judiciară

Congresul Avocaţilor a adoptat Hotărârea nr.15 din 11.06.2011, publicată în Monitorul oficial nr. 658 din 15.09.2011 şi care se referă la modificarea şi completarea statului profesiei de avocat. Reţinem, din această hotărâre, câteva referiri la asistenţa judiciară, astfel: ● Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul. Nimeni nu poate impune unei persoane un anumit avocat, cu excepţia cazurilor privitoare la acordarea asistenţei judiciare obligatorii sau dispuse de către organul judiciar, a asistenţei judiciare prin avocat ca formă a ajutorului public judiciar şi a asistenţei gratuite. Orice clauză ori convenţie contrară, prohibitivă sau restrictivă, este lovită de nulitate absolută. ● Prin asistenţă judiciară se înţelege asistenţa juridică acordată prin avocat. Barourile asigură asistenţă judiciară: - în cauzele penale în care apărarea este obligatorie potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală sau potrivit dispoziţiilor din legi speciale sau în orice altă situaţie în care organul judiciar consideră necesară desemnarea ...

continuare →

Potenţialii asiguraţi de viaţă au acum mai multe drepturi

Potrivit unui comunicat de presă emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, persoanele care intenționează să cumpere o asigurare de viață au dreptul ca, înainte de semnarea contractului de asigurare, să primească un set de informaţii suplimentare celor prezentate până acum de asigurătorii şi intermediarii în asigurări. Ordinul care reglementează aceste obligaţii este Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.11/2010. Care sunt obligaţiile pe care trebuie să le îndeplinească asiguratorii? Asiguratorii sunt obligaţi să realizeze o analiză a nevoilor financiare ale clientului, iar după aceea să îi recomande clientului soluţia financiară potrivită. Unele dintre cele mai importante aspecte care trebuie evaluate în cadrul analizei sunt situaţia financiară prezentă a clientului (venituri, cheltuieli, venit disponibil), precum şi obiectivele financiare pe termen lung ale acestuia şi prioritizarea lor. De asemenea, în cadrul primelor întâlniri cu clientul, va fi completat «Formularul de analiză a nevoilor clienţilor». Soluţia financiară recomandată acestuia trebuie să fie ...

continuare →

Recensământul populaţiei se va desfăşura între 20 şi 31 octombrie 2011

Guvernul a adoptat o hotărâre care modifică HG 1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011. Noul act normativ aduce o noutate în ceea ce priveşte obţinerea informaţiilor de la surse indirecte, adică persoanele care sunt absente temporar de la domiciliu vor fi înregistrate pe baza informaţiilor de la celelalte persoane din locuinţă, a informaţiilor de la vecini, de la primărie etc. De asemenea, actul normativ prevede obligativitatea persoanelor de a declara datele cerute, iar pentru a limita rata de non-răspunsuri există şi sancţiuni contravenţionale, limitele fiind între 2.000 şi 5.000 de lei. În acelaşi timp, la acest recensământ datele sunt înregistrate pe libera declaraţie şi nu vor fi solicitate documente. Acţiunea se va desfăşura în întreaga ţară în perioada 20 – 31 octombrie, se va realiza pe baza unui regulament internaţional unitar şi va cuprinde mai multe informaţii şi variabile. Persoanele aflate ...

continuare →

Guvernul a adoptat noul mecanism clawback

Ministerul Sănătăţii a modificat conceptul mecanismului de clawback astfel încât acesta să fie funcţional şi să producă efecte. Noile măsuri se vor aplica începând cu 1 octombrie 2011. La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat astăzi “Ordonanţa de urgenţă pentru stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii”. Documentul a fost elaborat în colaborare cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice. Ce este “clawback-ul”? „Clawback” este un sistem prin intermediul căruia toţi producătorii de medicamente, care desfac produse pe piaţa românească, vor contribui la finanţarea sistemului public de Sănătate din veniturile realizate în urma vânzării produselor. Ministrul Sănătăţii, Ritli Ladislau, a declarat că mecanismul de clawback nu înseamnă o nouă taxă, iar contribuabilii, respectiv bolnavii, nu vor resimţi nimic din această modificare, pentru că nu se modifică contribuţia din partea lor. Conform actului normativ, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora vor avea ...

continuare →

Norma privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private este supusă dezbaterii publice

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) doreşte să modifice norma privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Proiectul de act normativ se găseşte pe site-ul propriu, www.csspp.ro, în rubrica “Dezbatere publică”. Ce se doreşte prin modificarea normei ? Proiectul de normă va integra într-un singur act normativ prevederile normelor aflate în vigoare privind investirea activelor fondurilor de pensii private şi a celor privind calculul activului net şi a valorii unităţii de fond la nivelul întregului sistem de pensii private. Această măsură de revizuire s-a impus în urma evoluţiilor recente ale pieţelor financiare internaţionale, dar şi datorită creşterii volumului activelor gestionate de administratorii fondurilor de pensii private. Care sunt elementele de noutate ale proiectului de normă ? Actul normativ introduce noi clase de active, noi prevederi privind evaluarea acestora, îmbunătăţeşte metodele de evaluare existente şi defineşte o serie de noi tipologii de risc ale fondurilor de ...

continuare →

Reglementări noi pentru inspecţia economico-financiară

Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de Ministerul Finanţelor publice, preconizează modificări în ce priveşte organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare. Prin Nota de fundamentare se argumentează motivele pentru care, în condiţiile actuale ale economiei, este necesară continuarea măsurilor de întărire a disciplinei bugetare şi economico-financiare şi de îmbunătăţire a managementului la nivelul unor operatori economici. În acest sens, se fac trimiteri la aceste obiective astfel cum se regăsesc şi în Programul de guvernare pe perioada 2009-2012 şi care, la Cap. 2 „Politica fiscal-bugetară”, prevede înăsprirea gradului de sancţionare pentru evaziunea fiscală, concomitent cu creşterea graduală a funcţiei preventive a controlului fiscal- bugetar, în scopul diminuării economiei necontabilizate, precum şi în condiţionalităţile cuprinse în Aranjamentul stand-by încheiat cu Fondul Monetar Internaţional. Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare, au fost stabilite ...

continuare →

MFP propune o nouă definire a noţiunii de compartiment financiar-contabil

Ministerul Finanţelor publice a iniţiat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi pentru modificarea alineatului (1) al articolului 18 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010. Motivul emiterii actului normativ. După intrarea în vigoare a Legii privind finanţele publice nr.500/2002, respectiv 1 ianuarie 2003, si până în prezent, o serie de evenimente şi factori endogeni sau exogeni au determinat ajustarea procedurilor bugetare şi introducerea de noi elemente în managementul de ansamblu al procesului bugetar. Apreciem că necesitatea modificării/completării unei noi reglementari în domeniul finanţelor publice decurge în mod obiectiv şi din următoarele considerente: - modificarea după apariţia Legii nr.500/2002, a Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene ca urmare a evoluţiei structurii instituţionale şi lărgirilor succesive, reglementare care a stat la baza elaborării legii finanţelor publice actuală. Astfel, pentru a ţine seama de cerinţele de simplificare legislativă şi administrativă, precum şi de o ...

continuare →