21 August, 2019

Categorie : Juridic

Recensământul populaţiei se va desfăşura între 20 şi 31 octombrie 2011

Guvernul a adoptat o hotărâre care modifică HG 1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011. Noul act normativ aduce o noutate în ceea ce priveşte obţinerea informaţiilor de la surse indirecte, adică persoanele care sunt absente temporar de la domiciliu vor fi înregistrate pe baza informaţiilor de la celelalte persoane din locuinţă, a informaţiilor de la vecini, de la primărie etc. De asemenea, actul normativ prevede obligativitatea persoanelor de a declara datele cerute, iar pentru a limita rata de non-răspunsuri există şi sancţiuni contravenţionale, limitele fiind între 2.000 şi 5.000 de lei. În acelaşi timp, la acest recensământ datele sunt înregistrate pe libera declaraţie şi nu vor fi solicitate documente. Acţiunea se va desfăşura în întreaga ţară în perioada 20 – 31 octombrie, se va realiza pe baza unui regulament internaţional unitar şi va cuprinde mai multe informaţii şi variabile. Persoanele aflate ...

continuare →

Guvernul a adoptat noul mecanism clawback

Ministerul Sănătăţii a modificat conceptul mecanismului de clawback astfel încât acesta să fie funcţional şi să producă efecte. Noile măsuri se vor aplica începând cu 1 octombrie 2011. La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat astăzi “Ordonanţa de urgenţă pentru stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii”. Documentul a fost elaborat în colaborare cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice. Ce este “clawback-ul”? „Clawback” este un sistem prin intermediul căruia toţi producătorii de medicamente, care desfac produse pe piaţa românească, vor contribui la finanţarea sistemului public de Sănătate din veniturile realizate în urma vânzării produselor. Ministrul Sănătăţii, Ritli Ladislau, a declarat că mecanismul de clawback nu înseamnă o nouă taxă, iar contribuabilii, respectiv bolnavii, nu vor resimţi nimic din această modificare, pentru că nu se modifică contribuţia din partea lor. Conform actului normativ, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora vor avea ...

continuare →

Norma privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private este supusă dezbaterii publice

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) doreşte să modifice norma privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Proiectul de act normativ se găseşte pe site-ul propriu, www.csspp.ro, în rubrica “Dezbatere publică”. Ce se doreşte prin modificarea normei ? Proiectul de normă va integra într-un singur act normativ prevederile normelor aflate în vigoare privind investirea activelor fondurilor de pensii private şi a celor privind calculul activului net şi a valorii unităţii de fond la nivelul întregului sistem de pensii private. Această măsură de revizuire s-a impus în urma evoluţiilor recente ale pieţelor financiare internaţionale, dar şi datorită creşterii volumului activelor gestionate de administratorii fondurilor de pensii private. Care sunt elementele de noutate ale proiectului de normă ? Actul normativ introduce noi clase de active, noi prevederi privind evaluarea acestora, îmbunătăţeşte metodele de evaluare existente şi defineşte o serie de noi tipologii de risc ale fondurilor de ...

continuare →

Reglementări noi pentru inspecţia economico-financiară

Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de Ministerul Finanţelor publice, preconizează modificări în ce priveşte organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare. Prin Nota de fundamentare se argumentează motivele pentru care, în condiţiile actuale ale economiei, este necesară continuarea măsurilor de întărire a disciplinei bugetare şi economico-financiare şi de îmbunătăţire a managementului la nivelul unor operatori economici. În acest sens, se fac trimiteri la aceste obiective astfel cum se regăsesc şi în Programul de guvernare pe perioada 2009-2012 şi care, la Cap. 2 „Politica fiscal-bugetară”, prevede înăsprirea gradului de sancţionare pentru evaziunea fiscală, concomitent cu creşterea graduală a funcţiei preventive a controlului fiscal- bugetar, în scopul diminuării economiei necontabilizate, precum şi în condiţionalităţile cuprinse în Aranjamentul stand-by încheiat cu Fondul Monetar Internaţional. Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare, au fost stabilite ...

continuare →

MFP propune o nouă definire a noţiunii de compartiment financiar-contabil

Ministerul Finanţelor publice a iniţiat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi pentru modificarea alineatului (1) al articolului 18 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010. Motivul emiterii actului normativ. După intrarea în vigoare a Legii privind finanţele publice nr.500/2002, respectiv 1 ianuarie 2003, si până în prezent, o serie de evenimente şi factori endogeni sau exogeni au determinat ajustarea procedurilor bugetare şi introducerea de noi elemente în managementul de ansamblu al procesului bugetar. Apreciem că necesitatea modificării/completării unei noi reglementari în domeniul finanţelor publice decurge în mod obiectiv şi din următoarele considerente: - modificarea după apariţia Legii nr.500/2002, a Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene ca urmare a evoluţiei structurii instituţionale şi lărgirilor succesive, reglementare care a stat la baza elaborării legii finanţelor publice actuală. Astfel, pentru a ţine seama de cerinţele de simplificare legislativă şi administrativă, precum şi de o ...

continuare →

Ministerul Justiţiei doreşte să modifice Legea notarilor publici

Ministerul Justiţiei a supus dezbaterii publice marţi, 20 septembrie 2011, un proiect de modificare a Legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale. Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat pe baza propunerilor Uniunii Naţionale a Notarilor Publici şi a soluţiilor legislative propuse la nivelul Ministerului Justiţiei, în urma constatării unor disfuncţionalităţi în activitatea desfăşurată de notarii publici. Care sunt modificările propuse în proiectul de act normativ ? 1. În ceea ce priveşte normele privind competenţa notarilor publici, se doreşte o reglementare mai riguroasă a competenţei materiale şi teritoriale. Astfel, în privinţa competenţei teritoriale, notarul public este competent să îndeplinească acte notariale, în biroul notarial sau în afara sediului biroului, numai în limitele circumscripţiei teritoriale a judecătoriei unde îşi desfăşoară activitatea. Referitor la conflictele de competenţă, acestea vor avea ca subiecţi notarii publici, nu birourile de notari publici. De asemenea, o altă modificare se referă la sistematizarea ...

continuare →

Autoritatea Europeană a Valorilor Mobiliare şi Pieţelor lansează în dezbatere publică documentul intitulat “Votul fără existenţa unui interes economic”

Autoritatea Europeană a Valorilor Mobiliare şi Pieţelor, ESMA, a lansat în dezbatere publică documentul intitulat “Votul fără existenţa unui interes economic” (“ Empty voting”). În document sunt exemplificate situaţiile în care se consideră că există “empty voting”. De asemenea, documentul conţine unele întrebări legate de “empty voting”, fiind întocmit cu scopul de a colecta informaţiile referitoare la existenţa şi efectul unor asemenea practici. Propunerile şi sugestiile pot fi transmise on-line până la data de 25 noiembrie 2011, prin accesarea paginii de internet a ESMA (www.esma.europa.eu), secţiunea Consultări (“Consultations”). Documentul supus consultării publice este publicat pe pagina de internet a ESMA: http://www.esma.europa.eu/popup2.php?id=7819 Toate contribuţiile primite de ESMA vor fi publicate ulterior încheierii perioadei aferente consultării publice, cu excepţia celor pentru care s-a specificat faptul că sunt informaţii confidenţiale. Sursa: http://www.cnvmr.ro/ ...

continuare →