23 August, 2017

Categorie : Juridic

Sancţiuni severe pentru contravenţii la normele din domeniul sănătăţii publice

Prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din 1 septembrie se stabilesc contravenţiile la normele din domeniul sănătăţii publice, precum şi sancţiunile aplicabile. Hotărârea intră în vigoare la 11 septembrie a.c. Prin Legea nr. 254/2010 a fost abrogată Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu obligaţia în sarcina Guvernului de a adopta o hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice. Hotărârea defineşte normele din domeniul sănătăţii publice ca fiind setul de reguli, standarde şi criterii, cu caracter obligatoriu, stabilite pe componente specifice domeniului sănătăţii publice, aflate în competenţa de reglementare a Ministerului Sănătăţii  Contravenţii la normele generale de igienă privind funcţionarea unităţilor cu risc pentru sănătatea populaţiei, precum şi privind conformitatea produselor. Prin actul normativ se stabilesc: - contravenţii la normele generale de igienă privind: funcţionarea unităţilor cu risc pentru sănătatea populaţiei, ...

continuare →

Reff & Asociaţii: Noul Cod Civil va influenţa considerabil relaţia dintre creditori şi împrumutaţi

Începând cu 1 octombrie 2011, când va intra în vigoare noul Cod Civil, băncile şi instituţiile financiare nebancare vor avea la dispoziţie instrumente noi care pot spori flexibilitatea în structurarea tranzacţiilor de creditare. Pe de altă parte, avocaţii Reff şi Asociaţii avertizează că anumite reglementări sunt neclare sau incomplete, atrăgând riscuri de interpretare de natură să diminueze nivelul de protecţie acordat de lege creditorilor garantaţi. În acelaşi timp, noul cod oferă drepturi suplimentare împrumutaţilor, îmbunătăţindu-le situaţia faţă de reglementarea actuală, inclusiv pe segmentul corporate. „Noul Cod Civil va aduce schimbări semnificative în relaţia dintre bancă şi împrumutat”, atrage atenţia Simina Mut, Managing Associate în cadrul Reff & Asociaţii. “O evaluare precisă poate fi realizată doar în timp, pe măsura ce practica se va dezvolta, iar doctrina şi jurisprudenţa vor aduce mai multă claritate noilor reglementări. Perioada următoare va fi marcată de un anumit nivel de incertitudine şi nu excludem modificări ...

continuare →

Taxa de poluare se reduce cu până la 25%

Tot în şedinţa din această săptămână, Guvernul a aprobat proiectul de lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule care prevede reducerea taxei de poluare cu până la 25%, a anunţat ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, la briefingul de presă susţinut la Palatul Victoria. Astfel, proiectul de lege prevede că, în cazul în care taxa de poluare plătită după 1 iulie 2008 este mai mare decât cea rezultată din aplicarea acestei legi, contribuabilii să poată depune o cerere prin care să solicite restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită. „Cei care după 1 iulie 2008 de când a intrat prima lege în vigoare au plătit mai mult, vor primi înapoi banii care au fost plătiţi suplimentar”, a explicat ministrul Laszlo Borbely. Potrivit proiectului de lege, care are la bază principiul “poluatorul plăteşte“, taxa de poluare va fi plătită, o singură dată, atât pentru autovehiculele noi sau second-hand ...

continuare →

MAI doreşte să modifice printr-un proiect de lege Hotărârea de Guvern nr. 572/2008 referitoare la constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor doreşte să supună dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia. Conform proiectului de lege, se doreşte modificarea alineatului (1) al articolului 3, iar la articolul 4, alineatul (1) , după litera e) se introduce o nouă literă, lit. e1). De asemenea, se va mai modifica alineatul (2) al articolului 4 şi tot articolul 5. Proiectul de lege iniţiat de M.A.I. poate fi găsit pe pagina de Internet a instituţiei : www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest document de politică publică sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, până la data de 14.09.2011. ...

continuare →

Măsuri noi pentru reducerea riscului seismic la construcţiile existente

Guvernul a aprobat, la cererea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,  modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, în acord cu modificările intervenite în domeniu, prin intrarea în vigoare a Codului de proiectare seismică a construcţiilor, care înlocuieşte Normativul de proiectare antiseismică. Prevederile ordonanţei se vor aplica construcţiilor de interes şi utilitate publică, cât şi clădirilor de locuit. Ce măsuri sunt stipulate în noua ordonanţă de Guvern? În actul normativ este precizat faptul că orice clădire (privată sau de utilitate publică) expertizată tehnic şi încadrată în clasa I de risc seismic va trebui să treacă prin măsuri de intervenţie. Tot în prezentul act este stipulat că „proprietarii/ administratorii construcţiilor în cauză, răspund material, contravenţional şi civil, după caz, pentru nerealizarea măsurilor de intervenţie dispuse prin ordonanţă”. De asemenea, amenzile pentru încălcarea legii au fost majorate. O altă modificare prezentă în lege o reprezintă notarea ...

continuare →

Profesia de evaluator autorizat de bunuri a fost reglementată de către Guvern

Întrucât profesia de evaluator de bunuri nu a fost reglementată până acum, Guvernul a decis, printr-o ordonanţă, să definească statutul acestei meserii, să conceapă o modalitate de accedere în aceasta şi un regulament. Ordonanţa adoptată defineşte calitatea de evaluator autorizat şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia. În acelaşi timp, actul normativ prevede înfiinţarea şi stabileşte atribuţiile Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România. „Această structură numără în jur de 5000 de evaluatori care deservesc o piaţă de 25 de milioane de euro”, a precizat secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice, Dan Lazăr, la sfârşitul şedinţei de Guvern. ...

continuare →

Formulare comunitare pentru publicitatea achiziţiilor publice

În Jurnalul Oficial al UE nr.L 222/1 din 27 august a.c. a fost publicat regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.842/2011 al Comisiei din 19 august de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în domeniul achiziţiilor publice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1564/2005. Regulamentul are relevanţă pentru Spaţiul Economic European. Prin regulamentul de înlocuire se aduc completări la formularele standard şi se actualizează  anumite elemente din formulare, fiind abrogat Regulamentul (CE) nr. 1564/2005. ● Pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor prevăzute la articolele 41-44 și 63 din Directiva 2004/17/CE, entităţile contractante utilizează formularele standard stabilite în anexele IV-IX, XII și XIII la prezentul regulament. ● Pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor prevăzute la articolele 35, 36, 58, 64, 69 şi 70 din Directiva 2004/18/CE, autorităţile contractante utilizează formularele standard stabilite în anexele I, II, III şi VIII-XIII. ● Pentru ...

continuare →