21 Iunie, 2018

Categorie : Juridic

STUDIU DE CAZ: Ce presupune, într-un litigiu, rolul judecătorului pentru aflarea adevărului?

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi la data de 10.06.2014, reclamanta S.C. E. SRL a solicitat înfiinţarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorilor D.V.R. şi Z.D., până la concurenţa sumei de 1.543.585,43 lei. În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, în cadrul dosarului nr. 1781/121/2014 aflat pe rolul Tribunalului Galaţi, i-a chemat în judecată pe cei doi debitori pentru a fi obligaţi la plata sumei de 1.543.585,43 lei, reprezentând cheltuieli efectuate de reclamantă cu modernizarea şi transformarea locuinţei din Tecuci, str. V. nr. …, jud. Galaţi şi instituirea unui drept de retenţie asupra imobilului menţionat, până la plata sumei datorate de către pârâţi.În opinia reclamantei, suma de 1.5432.585,43 lei reprezintă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, constatată printr-un act scris, respectiv prin întâmpinarea depusă la dosar de către D.R.V., prin declaraţia autentică sub nr. …/04.06.2014 şi prin întâmpinarea – cererea reconvenţională depusă de Z.D. în dosarul ...

continuare →

Când există dreptul la compensație pentru întârzierea prelungiă a unui zbor?

Dreptul la compensație pentru întârzierea prelungită a unui zbor se aplică și zborurilor cu legătură directă către un stat terț cu escală în afara UE. Schimbarea aeronavei cu ocazia escalei nu schimbă cu nimic faptul că două sau mai multe zboruri care fac obiectul unei rezervări unice trebuie considerate un singur zbor cu legătură directă.Astfel s-a pronunţat CJUE prin Hotărârea din data de 31.05.2018 în  cauza C-537/17. Menționam faptul că CJUE s-a pronunţat în sensul mai sus arătat  în cadrul unui litigiu între doamna Claudia Wegener, pe de o parte, și Royal Air Maroc SA, pe de altă parte, în legătură cu o compensație solicitată din cauza întârzierii prelungite a unui zbor. Ce a declanşat litigiul principal în discuţie?Doamna Wegener a încheiat cu Royal Air Maroc un contract de transport aerian concretizat printr-o rezervare unică care îi permitea să se deplaseze de la Berlin (Germania) la Agadir (Maroc) și care prevedea o escală ...

continuare →