18 August, 2017

Categorie : Juridic

Obligarea angajatorului la eliberarea adeverinței pentru sporuri și alte adaosuri salariale

Prin acţiunea introductivă de instanță reclamanta F.R. chemat-o în judecată pe pârâta SC S. SA şi a solicitat eliberarea adeverinței întocmite conform legii din care să rezulte toate sporurile şi adaosurile menţionate în statele de plată şi care au alcătuit salariul brut, respectiv ore de noapte, spor de vechime, spor muncă grea, acord, spor de muncă periculoasă, zilele lucrate sâmbăta duminica şi în sărbători legale, care au constituit baza contribuţiei sale de asigurări sociale de stat; reclamanta a solicitat şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat în esenţă că are nevoie de adeverinţa menţionată pentru ca sporurile indicate să îi fie luate în calcul pentru stabilirea pensiei. În drept, reclamanta a invocat prevederile art. 40 alin. 2 lit. h şi art. 266 – 269 din Codul muncii.În dovedirea acțiunii, reclamanta a solicitat incuviintarea probei cu înscrisuri. Ce apărări concrete a formulat pârâta în cauză?Pârâta a ...

continuare →

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică: ce drepturi avem?

Un proprietar de pădure, aflat în situaţia de expropriere pentru cauză de utlitate publică, s-a adresat instanţei de judecată: comparând reglementările în materie, petentul a cerut analizarea la CCR a unor prevederi legale care, în interpretarea instanţei, îl privau de anumite drepturi de despăgubire.Analizând excepţia de neconstituţionalitate, CCR i-a dat dreptate, prin Decizia nr. 67/2017 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial nr. 581/2017. Mai jos prezentăm reperele legale de interes în materie, astfel cum au fost reţinute de Curtea Constituţională în motivarea soluţiei pronunţate.Codul silvicDiscutăm aici despre despăgubirile datorate proprietarilor de păduri, pentru terenurile scoase definitiv din fondul forestier, pentru:realizarea obiectivelor de interes naţional, declarate de utilitate publică, conform art. 36 din Codul silvic;realizarea sau extinderea anumitor categorii de lucrări şi obiective ...

continuare →

Comisia pentru protecţia copilului: obligaţii legale

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului a dispus, între altele, înfiinţarea instituţiei comisiei pentru protecţia copilului, ale cărei atribuţii sunt stabilite prin recenta hotărâre de Guvern nr. 502/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 596/25.07.2017. Organizată la nivel local, comisia este cea care ia decizii şi întreprinde activităţile cerute pentru protejarea drepturilor copilului. Iată care sunt principalele situaţii în care intervine Comisia, inclusive în relaţia cu familia copilului. Protecţia specială a copilului Măsura de protecţie specială poate fi stabilită de Comisie sau, după caz, de instanţa judecătorească. Comisia competentă să soluţioneze cazurile privitoare la copiii care necesită o măsură de protecţie specială este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului. Măsurile de protecţie specială a copilului se stabilesc de către Comisie, numai atunci când există acordul părinţilor, precum şi consimţământul copilului care a împlinit vârstă de 14 ani, exprimate în faţa Comisiei. Comisia soluţionează în termen de cel ...

continuare →