21 Octombrie, 2017

Categorie : Juridic

Promisiunea de schimb de bunuri: condiţii de validitate

Materialul care urmează prezintă răspunsurile date de ÎCCJ la întrebările preliminare primite din partea unei instanţe de apel, inclusiv reglementările în materie. Întrebările de clarificareÎn vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea “modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 159 alin. (5) şi a dispoziţiilor art. 159 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Tribunalul a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu întrebări preliminare pentru a stabili:a) Dacă, în cazul unei acţiuni în instanţă prin care se solicită constatarea valabilităţii unei promisiuni bilaterale de schimb privind bunuri imobile şi pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic, este obligatoriu ca proprietarii bunurilor imobile care fac obiectul promisiunii bilaterale de schimb (promitenţii copermutanţi) să prezinte instanţei certificatul de atestare fiscală prevăzut de art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 sau orice act din care să rezulte că, la data pronunţării hotărârii care ...

continuare →