17 Ianuarie, 2020

Categorie : Fiscal

Executarea silită şi suspendarea executării actului administrativ fiscal

Cele două teme puse în discuţie sunt tratate distinct în Codul de procedură fiscală, respectiv prin articolele 142 şi 215 din actul normativ aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ■ În ce priveşte executarea silită, art. 142 din actul normativ prevede, în principal, următoarele: ● Această procedură se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanţelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare. ● Sunt supuse sechestrării şi valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta şi/sau identificate de către organul de executare, în următoarea ordine: a) bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă ...

continuare →

Case de marcat electronice fiscale

Temeiul legal este dat de Ordonanţă de urgenţă nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată (pentru a doua oară) în M.Of. nr. 75/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Actul normativ a fost pus în aplicare prin Norma metodologică aprobată prin H.G. nr.479/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit legii, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, să emită bonuri fiscale şi să le predea clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factură fiscală. Sunt exceptate de la obligaţia folosirii casei electronice de marcat fiscale: - comerţul ocazional cu produse agricole autohtone; - serviciile de alimentaţie publică efectuate în mijloace de transport public de călători; - vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi; - transportul public de călători în interiorul unei ...

continuare →

Imprumuturi de stat pentru administraţiile locale în vederea stingerii obligaţiilor fiscale

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1925/2011, publicat în M.Of. nr. 311 din 5 mai a.c. au fost modificate şi completate metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1901/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ● Prin modificările recente, se extinde şi pentru anul 2011 mecanismul prin care, în baza O.U.G. nr. 51/2010, Ministerul Finanţelor Publice acordă unităţilor administrativ-teritoriale împrumuturi din veniturile obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu o dobândă de 6,25%, pe termen de maximum 5 ani, cu o perioadă de graţie de un an. Astfel, unităţile administrativ-teritoriale care au beneficiat de împrumuturi în anul 2010 pot solicita în cursul anului 2011 contractarea de noi împrumuturi pentru stingerea obligaţiilor de plată înregistrate de acestea la data ...

continuare →

Deloitte Tax: Aplicarea deciziilor emise de autorităţile vamale se suspendă obligatoriu, când există temerea unui prejudiciu irecuperabil

Aplicarea deciziilor emise de autorităţile vamale se suspendă obligatoriu, când există temerea unui prejudiciu irecuperabil sau atunci când există motive întemeiate să se creadă că decizia contestată nu este în sprijinul legislaţiei vamale, avertizează consultanţii Deloitte Tax. „Spre deosebire de procedura generală de suspendare a aplicării deciziei unei autorităţi fiscale prevăzută de Codul de procedura fiscală din România, care trimite contribuabilul direct în instanţă, deciziile emise de autorităţile vamale fac obiectul unei proceduri simplificate de suspendare, potrivit legislaţiei comunitare care este în acest caz direct aplicabilă în toate statele membre”, spune Mihai Petre, Manager Taxe Vamale și Accize, Deloitte Tax. Ce înseamnă acest lucru?  În primul rând, contribuabilul are dreptul de a beneficia de suspendarea aplicării unei decizii încă din faza administrativă, fără a ajunge în faţa instanţei judecătorești. În al doilea rând, legislaţia comunitară obligă autoritatea vamală să reanalizeze cauza şi să decidă dacă: - există motive întemeiate să ...

continuare →

Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice

Potrivit art. 253 din Codul fiscal, în cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. ● Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare. Valoarea de inventar poate fi dată de : - costul de achiziţie, pentru clădirile dobândite cu titlu oneros; - costul de producţie, pentru clădirile construite de persoana juridică; - valoarea actuală, estimată la înscrierea lor în activ, ţinându-se seama de valoarea clădirilor cu caracteristici tehnice şi economice similare sau apropiate, pentru clădirile obţinute cu titlu gratuit; - valoarea de aport pentru clădirile intrate în patrimoniu în cazul asocierii/fuziunii, determinată ...

continuare →

Comisia Europeană a autorizat aplicarea, de către România, a taxării inverse pentru domeniile cu risc ridicat de fraudă

Ministerul Finanţelor Publice informează că, la solicitarea României de derogare de la prevederile Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată (TVA), Comisia Europeană a adoptat, pe 4 mai 2011, decizia de autorizare a României de a aplica taxarea inversă pentru următoarele categorii de produse: porumb, grâu, secară, floarea soarelui, orz, rapiţă, sfecla de zahăr, soia şi orzoaică. Pentru a permite combaterea pierderilor semnificative de TVA în anumite domenii cu risc crescut de fraudă, România a transmis Comisiei Europene, în data de 16 iunie 2010, o solicitare de autorizare de a aplica taxarea inversă pentru următoarele categorii de produse: porumb, grâu, secară, floarea soarelui, orz, rapiţă, sfecla de zahăr, soia şi orzoaică. Ulterior acestei decizii a Comisiei, vor urma, în cadrul Consiliului Uniunii Europene, discuţiile tehnice la nivelul statelor membre iar decizia finală va fi luata de catre Consiliul de autorizare a solicitării de derogare. Sursa citată menţionează, ...

continuare →

Declaraţia de venituri se depune până pe 16 mai!

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reaminteşte contribuabililor că termenul limită de depunere a “Declaraţiei privind veniturile realizate din România- formular 200″, pentru veniturile anului 2010, este data de 16 mai 2011. Declaraţia se completează şi se depune pentru următoarele categorii de venituri: 1- venituri din activităţi independente – activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală. ►Nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal; ►Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii. 2 – venituri din cedarea folosinţei bunurilor – închirieri sau arendă; ►Nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice care, în ...

continuare →