21 Februarie, 2020

Categorie : Fiscal

Impozite şi taxe locale în cazul contractelor de fiducie

În cadrul recentelor propuneri de modificare a Codului fiscal şi a altor acte normative, prin ordonanţă de Guvern, Ministerul Finanţelor Publice – în calitate de iniţiator al acestui proiect de act normativ – atrage atenţia asupra faptului că fiducia este o instituţie nou introdusă in Codul civil şi, ca atare, în prezent nu există reglementări privind tratamentul fiscal aplicabil persoanelor fizice şi juridice în ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale datorate. Prin proiectul de act normativ se stabileşte tratamentul fiscal aplicabil în cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului Civil. Se are în vedere ca impozitele şi taxele locale aferente patrimoniului transferat în cadrul acestor contracte să fie plătite de către fiduciar la bugetele locale unde sunt înregistrate drepturile care fac obiectul fiduciei. Astfel, în Capitolul X al Titlului IX “Impozite şi taxe locale” ar urma să se introducă un articol special cu următoarea ...

continuare →

Facilităţile acordate proprietarilor pentru creşterea performanţei energetice a imobilelor şi pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

Prin recenta propunere de ordonanţă de Guvern, menită să modifice reglementări  din Codul fiscal şi din alte acte normative, se prevede clarificarea modului de acordare a scutirii pe timp de 7 ani pentru creşterea calităţii arhitectural ambientale a clădirilor şi creşterea performanţei lor energetice, concomitent cu abrogarea scutirilor prevăzute în Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cât şi prin Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Prin Nota de fundamentare la proiectul de act normativ se precizează că, pentru a nu fi afectate bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi implicit autonomia locală a acestora şi ţinând cont şi de prevederile capitolului II din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul nevoii de sistematizare, de unificare a legislaţiei, a ...

continuare →

Am mai multe proprietaţi. Ce impozite mă aşteaptă în 2012?

Prin recenta propunere de ordonanţă de Guvern, menită să modifice reglementări  din Codul fiscal şi din alte acte normative, se prevede şi introducerea unor amendamente în ce priveşte taxele şi impozitele locale. ● Impozitele pe proprietăţi şi pe mijloace de transport. Prin Legea nr. 88/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost prevăzută limitarea în timp a aplicabilităţii prevederilor O.U.G. nr. 59/2010 până la data de 31 decembrie 2011. Reamintim, impozitarea persoanelor fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri care, potrivit art.252 din Codul fiscal, este majorat – în regim de aplicare până la 31 decembrie 2011 –  după cum urmează: - cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; - cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; ...

continuare →

Modificări la regimul antrepozitelor fiscale

Între alte modificări şi completări la Codul fiscal, proiectul de ordonanţă de Guvern iniţiat de MFP vizează şi Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”, din care atragem atenţia asupra amendamentelor propuse asupra antrepozitelor fiscale. Reamintim, proiectul de act normativ prevede modificarea Codului fiscal, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, precum şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. ● Autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producţia de vinuri realizată de către contribuabili alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi a micilor distilerii. Aşa cum se reaminteşte în Nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă, autorizarea în cauză se realizează prin Comisia instituită la nivelul Ministerului Finanţelor Publice. Datorită numărului ridicat de documentaţii pentru autorizare, perioada de soluţionare a cererilor de autorizare poate depăşi termenul prevăzut de lege. În aceste condiţii, se prevede autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producţia exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili alţii ...

continuare →

Impozite pe veniturile nerezidenţilor şi pe reprezentanţe străine

Prin proiectul de Ordonanţă de Guvern, aflat în dezbatere publică pe site-ul MFP – în calitate de iniţiator – se prevede modificarea unor reglementări din Titlul V al Codului fiscal „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”. ● Potrivit actualelor prevederi din acest titlu al Codului fiscal, plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit nerezident, la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat. Prin proiectul de act normativ se propune un termen unitar de depunere a declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit nerezident în cazul tuturor plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a ...

continuare →

Se modifică prevederile din Codul fiscal referitoare la impozitul pe venit

Mai multe modificări, pe această temă, urmează să fie puse în aplicare prin Ordonanţa de Guvern propusă de Ministerul Finanţelor Publice. După cum am mai arătat, proiectul are ca obiect atât modificarea Codului fiscal, cât şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată. Am reluat, în ştiri anterioare, modificările propuse la Codul fiscal – cadrul general de reglementare şi referitoare la impozitul pe profit. În cele ce urmează, prezentăm, succint, modificările privitoare la impozitul pe venit.  ● Persoana fizică nerezidentă care îndeplineşte condiţiile de rezidenţă în România urmează să fie supusă la impozitarea veniturilor începând cu anul calendaristic următor celui în care a fost obţinută rezidenţa în România, concomitent cu acordarea aceloraşi drepturi de deducere de care beneficiază o persoană fizică română. Se elimină, astfel, perioada de graţie de trei ani, prevăzută în prezent de Codul fiscal. Pe de altă parte, se propune ...

continuare →

Codul fiscal: modificări la impozitul pe profit

Prin proiectul de ordonanţă de Guvern, promovat recent de MFP, se prevede modificarea şi completarea Codului Fiscal, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Semnalăm, în cele ce urmează, modificările la Codul fiscal cu privire la impozitul pe profit. ● În prezent, cheltuielile cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor, pentru deplasările în România şi în străinătate, reprezintă cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice. Faţă de actualele prevederi din Codul fiscal, se propune eliminarea limitării deductibilităţii fiscale a cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor la 2,5 faţă de nivelul pentru instituţii publice, în vederea susţinerii activităţii desfăşurate de contribuabili, în corelare cu impozitarea acestor drepturi de deplasare cu reglementările privind impozitul pe venit, respectiv contribuţii sociale. ● În ceea ce priveşte modalitatea ...

continuare →