21 Septembrie, 2019

Categorie : Fiscal

Modificări la regimul scutirilor de taxe vamale cu regim special

Ministrul finanțelor publice a aprobat Ordinul nr. 2286/2011, publicat în Monitorul oficial nr.515 din 21 iulie a.c. pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul M.F.P. nr. 2.400/2010 (publicat în M.Of. nr.689 din 2010) privind Procedura de aplicare a dispozițiilor art. 61-65 (scutiri vamale la mărfurile pentru organizații de binefacere sau filantropice – articole de uz general destinate nevăzătorilor sau altor persoane cu handicap) și ale art. 74-80 (scutiri vamale la mărfurile pentru organizații de binefacere sau filantropice – destinate nevăzătorilor sau altor persoane cu handicap, în folosul victimelor catastrofelor) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale. Noul act normativ al finanțelor modifică prevederile referitoare la: - comisia care aprobă desfășurarea activităților de import pentru bunurile importate în condițiile arătate mai sus; - actele necesare pe care le depune organizaţia solicitantă direcţia generală a finanţelor publice ...

continuare →

Modificări la procedura de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

Ministerul Finanțelor Publice a emis recent Ordinul nr. 2286/2011, prin care se aduc modificări procedurii de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale. Scutirea de taxe vamale se acorda numai pentru bunurile importate în condițiile art. 61-65 sau 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 (bunuri indispensabile importate de organizații de stat sau de alte organizații de binefacere sau filantropice autorizate de autoritățile competente pentru a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiașe, de exemplu, hrana, medicamente, îmbrăcăminte si așternuturi de pat, bunuri importate în folosul victimelor catastrofelor). În vederea aprobării entităților (organizații de stat sau a altor organizații de binefacere sau filantropice) care pot beneficia de scutire de taxe vamale, în cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și al administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București se va constitui câte o comisie pentru aprobarea desfășurării activităților de import numai pentru bunurile importate de natura și în condițiile menționate ...

continuare →

Tarifele de licenţă şi autorizare pentru servicii comunitare de utilităţi publice se majorează de la 1 august

Prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice au fost modificate tarifele pentru acordarea de licenţe sau autorizare, prevăzute în reglementările specifice pe activităţi. Ordinul nr. 367/2011 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 511 din 19 iulie, iar tarifele modificate – evident, majorate! – se vor aplica începând cu data de 1 a lunii următoare publicării actului normativ în Monitorul Oficial. ● Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare: se modifică tarifele pentru acordarea licenţelor, respectiv tarifele anuale pentru menţinerea licenţelor, tariful de analiză a documentaţiei de licenţiere, precum şi tariful unic pentru acordarea licenţei şi tariful annual de întreţinere în cazul furnizorilor sau prestatorilor care asigură serviciul pentru mai puţin de 5.000 de locuitori. ● Normele privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru ...

continuare →

Precizări privind sensul şi conţinutul pentru numărul de referinţă CELEX, Descriptor CELEX, Descriptor natural şi Descriptor serial

Fără a cunoaşte modul interpretare a numărul CELEX, de decodificare a combinaţiei de cifre şi litere care formează acest număr (în care poziţia fiecărui element are un înţeles specific), nu pot fi nici căutate (cu uşurinţă) şi nici interpretate corect numeroase acte din legislaţia Uniunii Europene ...

continuare →

Autovehiculul folosit la transport de mărfuri fără forme legale se confiscă, chiar dacă este deţinut în leasing de cărăuş

Într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea plângerii introduse împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii, a fost ridicată din oficiu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură fiscală. Excepţia, respinsă de Curtea Constituţională, este interesantă prin faptul că a fost ridicată de instanţa de judecată şi nu de petent, cum se întâmplă de obicei. Este de reţinut, de asemenea, motivaţia Curţii Constituţionale în respingerea ca neîntemeiată a dosarului cu care a fost sesizată. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate sunt criticate prevederile art. 220 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură fiscală, care impun confiscarea autovehiculului care a fost folosit la pretinsa săvârşire a contravenţiei prevăzute de art. 220 alin. (1) lit. k), fără a face distincţie după cum acesta este al contravenientului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lui. S-a susţinut că, astfel, ...

continuare →