19 Iunie, 2019

Categorie : Fiscal

Analiza de risc în verificarea fiscală prealabilă a persoanelor fizice impozabile

Prin Hotărârea Guvernului nr. 773/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 620 din 1 septembrie a.c., au fost aduse modificări şi completări la Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011. Pe fond, pentru selectarea persoanelor fizice supuse verificării fiscale prealabile documentare, organele fiscale se introduce analiza de risc. ● Ca temei legal, H.G.nr.248/2011 reglementează verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, prevăzută la art. 1091 din Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale cu scopul de a examina totalitatea drepturilor şi obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a oricăror altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate. Prin situaţie fiscală personală se înţelege totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a ...

continuare →

Modificările Codului fiscal – comparaţie între articolele modificate, înainte şi după intrarea în vigoare a modificărilor

În Monitorul Oficial nr. 627, de vineri, 2 septembrie 2011, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi  completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Printre principalele modificări menţionăm modificarea termenului limită de depunere a Declaraţiei de impozit pe profit (cod 101), posibilitatea contribuabililor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 34, alin. (4) şi (5), de a opta, începând cu 1 ianuarie 2013, pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual cu plăţi anticipate, efectuate anual, acordarea pentru micii contribuabili a dreptului de depunere trimestrială a Declaraţiei 112 şi plata trimestrială a impozitelor şi contribuţiilor aferente, precum şi modificarea termenului limită de depunere a Declaraţiei recapitulative 390 VIES, de la 15 la 25 inclusiv a lunii următoare. Au fost introduse Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operaţiunea de fiducie, Art. 421, iar la Titlul VII, a fost introdus Capitolul VI – Contravenţii şi sancţiuni. Cu toate că art. ...

continuare →

Dobânda se stabileşte prin convenţia părţilor

A fost aprobat, de Executiv, proiectul de ordonanţă privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, semnalat pe Newsletter încă în faza de proiect iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice. Ordonanţa Guvernului nr.13/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr.607 din 29 august şi este în vigoare de la 1 septembrie a.c. ● Prin intrarea în vigoare a actului normativ, care abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 356/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc reglementări noi privind: - Dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti. Părţile sunt libere să stabilească, în convenţii, rata dobânzii atât pentru restituirea unui împrumut al unei sume de bani, cât şi pentru întârzierea la plata unei obligaţii băneşti. Dobânda datorată de debitorul obligaţiei de a da o sumă de bani la ...

continuare →

Guvernul a aprobat prevederi fiscale noi pentru operatorii din turism

Potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Guvernul a aprobat unele măsuri pentru modificarea Codului fiscal, cu impact asupra turismului. Potrivit noului act normativ, cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică care nu funcţionează în decursul unui an calendaristic va fi de minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii. Măsura care obligă proprietarii structurilor de cazare să facă investiţii în aceste imobile şi să le introducă în circuitul turistic a fost propusă de către ministrul Elena Udrea încă din 2009. O altă prevedere prezentă în noul Cod fiscal este aceea de a reduce cu 50% impozitul pe clădirile şi terenurile situate pe litoralul Mării Negre care sunt deţinute de persoane juridice şi folosite în scop turistic pentru o perioadă de minimum 6 luni în cursul unui an calendaristic. De asemenea, pentru şederea într-o unitate de cazare, consiliul local va institui o taxă hotelieră ...

continuare →

Guvernul a aprobat unele modificări la Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală

Guvernul a aprobat miercuri, 31 august, două ordonanţe care modifică şi completează Codul Fiscal şi Codul de procedură fiscală şi a reglementat unele măsuri financiar-fiscale, a anunţat premierul Emil Boc la finalul şedinţei Executivului. Primul-ministru a prezentat unele modificări care vin în sprijinul mediului de afaceri, al agenţilor economici aflaţi în dificultate din cauza crizei economice: ● Acordarea dreptului de depunere trimestrială a Declaraţiei 112 (Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate) pentru micii contribuabili, faţă de actuala reglementare care prevede obligaţia depunerii lunare a acestei declaraţii. Condiţiile care trebuie îndeplinite de contribuabili pentru a beneficia de această facilitate sunt: - asociaţiile, fundaţiile şi microîntreprinderile trebuie să fi avut în anul anterior un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; - societăţile comerciale trebuie să fi avut în anul anterior un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv ...

continuare →

Guvernul a modificat organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

În cadrul şedinţei de marţi, 30 august, Executivul a aprobat, printr-o ordonanţă, modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, a anunţat secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice, Dan Lazăr, la finalul şedinţei. Modificările au drept scop “diferenţierea termenului de radiere a faptelor săvârşite de contribuabili şi care se înscriu în cazierul fiscal, în sensul că se va ţine cont de gravitatea faptei săvârşite de contribuabil”, a afirmat secretarul de stat. Actul normativ prevede că unele fapte care constituie contravenţii, dar nu au o gravitate deosebită, să fie radiate din cazierul fiscal în termen de 1 an, în timp ce pentru infracţiunile cu gravitate deosebită, rămâne termenul de 5 ani, după care se va radia respectiva faptă din cazierul fiscal. ”De exemplu, până în momentul de faţă, în cazul în care un contabil nu depunea o declaraţie de impunere pe un anumit impozit, /…/ această inactivitate ...

continuare →

Contribuţii sociale obligatorii: modificări la Codul fiscal

Proiectul de modificare şi completare a Codului fiscal, prin ordonanţa de Guvern pe care am semnalat-o în mai multe materiale pe această temă în ultimul timp, ar urma să afecteze şi prevederile Titlului IX2 „Contribuţii sociale obligatorii”din Cod, în vigoare de la 30 decembrie 2010 în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2010. ● Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale. Potrivit Art. 29618 din C.F., persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator, precum şi entităţile prevăzute la art. 2963 lit. f) şi g) au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira lunar contribuţiile de asigurări sociale obligatorii. Contribuţiile sociale individuale se reţin şi se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează, împreună cu contribuţia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii. Prin propunerile de modificări formulate în ...

continuare →