22 Ianuarie, 2018

Categorie : Fiscal

Declaraţii anuale privind reţinerea la sursă

Această semnalare are scopul numai de a reaminti o recentă modificare din Codul fiscal, cu aplicare de la 1 ianuarie 2012. Ne referim la efectele Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011, publicată în M.Of.nr. 627 din 2 septembrie şi intrată în vigoare la 5 septembrie, prin care sunt aduse modificări şi completări la Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale prevăzute prin alte acte normative. În ce priveşte declaraţiile anuale privind reţinerea la sursă, prevederea este dată de Codul fiscal, prin art.119, potrivit căruia, în forma actuală, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat. Textul există în această formă în urma modificărilor aduse ...

continuare →

Tratamentul contabil aplicabil depozitelor bancare pe termen scurt în valută

Cum se înregistrează în contabilitate un contract privind un depozit bancar pe termen scurt la o bancă comercială din România Depozitele bancare pe termen scurt sunt recunoscute din punct de vedere contabil la categoria “altor investiţii pe termen scurt”. Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de constituire. Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare. Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz. (temei legal: pct. 168 alin. (2), pct. 169 alin. (1) şi (3) din normele de aplicarea ...

continuare →

Depunerea Decontului de TVA formular 300 – până la 25 octombrie

Obligaţia revine persoanelor impozabile înregistrate ca plătitori de TVA, cu scadenţă lunară, trimestrială, semestrială sau anuală, după caz, în temeiul prevederilor Codului fiscal şi ale Ordinului preşedintelui ANAF nr.183/2011. Potrivit OPANAF nr.183/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 91 din 4 februarie a.c., formularul (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Persoanele impozabile care conduc evidenţa contabilă, potrivit legii, pentru operaţiunile realizate pe bază de contract de asociere în participaţiune declară inclusiv datele şi informaţiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultate din astfel de operaţiuni. Formularul (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată” se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene: a) lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul ...

continuare →