17 August, 2019

Categorie : Fiscal

Modificare legislație case marcat fiscale

Actul normativ analizat astăzi aduce mai multe modificări tehnice, dar și modificări de natură financiar fiscală și contabilă cu privire la legislația utilizării caselor de marcat fiscale. Legea nr. 136 din 12 Iulie 2019 - Lege pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Noi apreciem că principala modificare constă în abrogarea excepției de a nu se utiliza casa de marcat fiscală pentru vânzările de bunuri prin mașini automate, la care încasarea se realizează prin cititoare de carduri bancare sau prin încasarea automată de bancnote.În consecință, acești operatori economici au obligația să se doteze cu astfel de automate, ce sunt dotate cu aparate de marcat cu memorie fiscală. Termenul prevăzut de lege este data de 31 decembrie 2019. Se ...

continuare →

Impozitarea clădirilor, a terenurilor și a mijloacele de transport, intrate/ieşite în/din proprietate, se face prin reglementări aberante, inechitabile, absurde și discriminatorii

Cuprins:„Atunci vor fi republicile fericite: când domnitorii vor gândi sau gânditorii vor domni”. (Platon).„Legea e moartă, când triumfă sceleraţii”. (Anatole France, Les Dieux ont soif 27).1. Esenţa problemei în discuţie.Anexa nr. 1/1. Evoluţia reglementărilor privind impozitele și taxele locale de la 1 ianuarie 1952 și până în prezent.Anexa nr. 1/2. Prevederile cu privire la impozitarea clădirilor, a terenurilor și a mijloacelor de transport 1) din prima și din ultima reglementare, din perioada 1 ianuarie 1952 – 31 decembrie 2015, și 2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în vigoare cu 1 ianuarie 2016.Anexa 1/3. Situaţia comparativă dintre prevederile cu privire la impozitarea clădirilor, a terenurilor și a mijloacelor de transport în vigoare pe perioada 1 ianuarie 1952 – 31 decembrie 2015, faţă de cele aberante, în vigoare cu 1 ianuarie 2016.2. Exemple care demonstrează caracterul aberant, inechitabil, absurd și discriminatoriu al prevederilor legale prin care se impozitează mijloacele de ...

continuare →