23 August, 2017

Categorie : Fiscal

Debite din pensii încasate necuvenit

Sumele reprezentând pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari şi indemnizaţie pentru însoţitor, încasate în baza unor hotărâri judecătoreşti desfiinţate în căile de atac, nu se recuperează. Astfel a stabilit ICCJ, prin Decizia nr. 40/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 560/2017, dată pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile cerută de Curtea de Apel Craiova. Deşi pare ermetică şi destinată mai mult profesioniştilor în drept, dezlegarea dată de Curte are aplicaţii practice pentru cei afectaţi de asemenea situaţii ca cea de mai jos. Mai mult,discuţia priveşte transformarea pensiei de serviciu în pensie de stat, cu trimiteri la reglementările aplicate în timp. La data de 29 mai 2015, reclamanţii persoane fizice au chemat în judecată Casa Judeţeană de Pensii Dolj, solicitând obligarea pârâtei să emită decizii de scutire de la plata debitelor, conform art. 1 şi art. 3 din Legea nr. 125/2014, şi, în temeiul dispoziţiilor art. 16 şi art. 18 din Normele metodologice de ...

continuare →