17 August, 2017

Categorie : Fiscal

Debite din pensii încasate necuvenit

Sumele reprezentând pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari şi indemnizaţie pentru însoţitor, încasate în baza unor hotărâri judecătoreşti desfiinţate în căile de atac, nu se recuperează. Astfel a stabilit ICCJ, prin Decizia nr. 40/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 560/2017, dată pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile cerută de Curtea de Apel Craiova. Deşi pare ermetică şi destinată mai mult profesioniştilor în drept, dezlegarea dată de Curte are aplicaţii practice pentru cei afectaţi de asemenea situaţii ca cea de mai jos. Mai mult,discuţia priveşte transformarea pensiei de serviciu în pensie de stat, cu trimiteri la reglementările aplicate în timp. La data de 29 mai 2015, reclamanţii persoane fizice au chemat în judecată Casa Judeţeană de Pensii Dolj, solicitând obligarea pârâtei să emită decizii de scutire de la plata debitelor, conform art. 1 şi art. 3 din Legea nr. 125/2014, şi, în temeiul dispoziţiilor art. 16 şi art. 18 din Normele metodologice de ...

continuare →

Categorii şi situaţii prevăzute la salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Am prezentat, anterior, pe LegeStart, chestiuni legate de sporuri, premii şi prime, astfel cum sunt tratate în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. De această dată, reluăm şi noi aici, unele aspecte din cele enunţate în titlu, disparat, aşa cum apar şi în lege, dar care sunt bine de reţinut.Reamintim, Legea nr. 153/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 492/2017, este în vigoare de la 1 iulie 2017 şi are dispoziţii speciale de aplicare tranzitorie pentru anumite situaţii. Drepturi salariale pentru deţinerea titlului ştiinţific de doctor- Prin dispoziţiile privind “Alte drepturi salariale”  se prevede că personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul. Cuantumul salarial al acestei indemnizaţii nu se ia ...

continuare →