28 Ianuarie, 2020

Categorie : HR & Muncă

Procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale

Proiectul de hotărâre de Guvern, iniţiat de MMFPS, are în vedere condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii – normale, deosebite şi speciale –, potrivit clasificării din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ care prevede obligativitatea reevaluării, din 2 în 2 ani, a locurilor de muncă în condiţii speciale. Procedura de reevaluare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, elaborată în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010. Procedura de reevaluare a locurilor de muncă presupune verificarea factorilor de risc şi a efectelor produse de aceştia asupra stării de sănătate a lucrătorilor pentru locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în vederea menţinerii sau retragerii avizului de încadrare în condiţii speciale. Prin expertiza tehnică de reevaluare a locurilor de muncă încadrate în condiţii speciale se verifică factorii de ...

continuare →

Locuri de muncă în condiţii deosebite

MMFPS propune o hotărâre de Guvern pentru modificarea H.G. nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare. Lansat spre consultare publică, pe site-ul ministerului, proiectul de act normativ face trimitere la H.G. nr.1349/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, potrivit căreia angajatorii care deţin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite au obligaţia de a elabora ,,planul de prevenire şi protecţie revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate pe întreaga perioadă, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2011, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale”. După intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.1349/2010, inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de ...

continuare →

Câte autorizaţii de muncă vor fi eliberate străinilor în anul 2012 ?

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a lansat astăzi în dezbatere publică un proiect de Hotărâre privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012. Potrivit proiectului de act normativ, în anul 2012, se vor elibera 5.500 de autorizaţii de muncă străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detaşare a unui angajator persoană juridică străină. Actele vor fi defalcate pe tipuri de autorizaţii de muncă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 134/2008, cu completările și modificările ulterioare. De asemenea, în cuprinsul proiectului de act normativ, se specifică care sunt tipurile şi numărul de autorizaţii de muncă care pot fi acordate străinilor în anul 2012 :  a) Autorizaţii de muncă pentru lucrători permanenţi – 3.000; b) Autorizaţii de muncă ...

continuare →

Registrul general de evidenţă a salariaţilor – cu precizări!

O recentă modificare adusă la Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor aduce completări la elementeler cuprinse în mod obligatoriu în Registru. Modificarea a fost făcută prin H.G.nr. 1105/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 798 din 10 noiembrie a.c. Urmare a acestei modificări, rezultă că Registrul se completează în ordinea angajării şi cuprinde următoarele elemente: ● elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spaţiul Economic European – SEE; se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză; ● data angajării – se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză; ● perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea –  se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii ...

continuare →

Guvernul a prelungit termenul până la care agenţii economici se pot înscrie în REVISAL

Agenţii economici îşi pot înscrie sau actualiza datele în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor până la 15 decembrie 2011, stabileşte o Hotărâre aprobată de Guvern pe 2 noiembrie. Potrivit Comunicatului de presă emis de Guvern, Executivul a decis astfel prelungirea termenului de înscriere a acestor date de la 1 noiembrie 2011 la 15 decembrie 2011 în condiţiile în care, până la sfârşitul lunii octombrie, au transmis date pentru înscrierea în REVISAL 71% dintre angajatori. Dintre aceştia, 77% au transmis informaţiile on-line, iar 23% au depus formularele la ghişee. Totodată, actul normativ clarifică elementele privind drepturile salariale care se completează în registrul de evidenţă a salariaţilor, respectiv, salariul de bază lunar brut şi sporurile aşa cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă. Registrul se întocmeşte utilizând după caz aplicaţia Revisal sau aplicaţiile proprii ale angajatorilor pentru gestiunea salariaţilor, conform Hotărârii Guvernului nr.500/2011 Publicată în M.Of. nr.372, în vigoare de ...

continuare →

MMFPS a luat măsuri pentru ca agenţii economici să depună la timp aplicaţiile REVISAL

Având în vedere că la 31 octombrie 2011 expiră termenul pentru depunerea aplicaţiilor REVISAL de către agenţii economici şi că în data de 28 octombrie 2011 s-a constatat că în Bucureşti un număr mare de agenţi economici şi-au manifestat intenţia de a depune aceste aplicaţii în ultima zi lucrătoare, MMFPS şi Inspecţia Muncii au luat unele măsuri pentru a evita crearea unor situaţii de blocaj. Vi le prezentăm în rândurile ce urmează:  1. Programul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti a fost prelungit pentru ziua de vineri, 28 octombrie a.c., până la ora 19.00 şi s-a dispus continuarea activităţii şi în zilele de sâmbătă şi duminică până la ora 16.00. 2. Personalul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti a fost suplimentat cu 60 de angajaţi care lucrează pentru preluarea datelor de la agenţii economici, cu 7 angajaţi în activitatea de coordonare, dintre care 2 informaticieni care asigură funcţionarea la parametri optimi a sistemului informatic. ...

continuare →