16 Decembrie, 2019

Categorie : HR & Muncă

Funcţionari publici: Formatul standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă

În Monitorul Oficial nr. 49 din 22 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul ANFP nr. 192 /2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor. Conform referatului de aprobare a actului normativ, începând cu data de 01.01.2011 şi până în prezent, reprezentaţii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în comisiile de concurs au constatat în etapa de selecţie a dosarelor depuse de candidaţi faptul că angajatorii care eliberează adeverinţele necesare atestării vechimii în specialitatea studiilor, perioade de vechime dobândite ulterior datei de 01.01.2011, nu utilizează un format standard al acestui înscris. Consecinţa directă rezultată din această lipsă de uniformizare constă în omisiunea unor informaţii de fond pe baza cărora, comisia de concurs poate admite sau respinge în mod justificat candidaţii înscrişi, precum şi în neîndeplinirea unor condiţii de formă. Spre exemplu, din conţinutul unor adeverinţe analizate nu rezultă informaţii referitoare la timpul de ...

continuare →

Ce se ia în calcul la stabilirea pensiei?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit, prin judecarea unui recurs în interesul legii, o intzrpretare uniformă cu referire la sporurile şi veniturile suplimentare utilizate la determinarea punctajelor anuale pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000, în procedura de stabilire şi recalculare a drepturilor de pensie. Soluţia pronunţată a făcut obiectul Deciziei nr. 19/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 51 din 23 ianuarie 2013. Problema a fost generată de faptul că, în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 lit. e) şi art. 164 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pct. V din anexa la O.U.G. nr. 4/2005 (publicată în Monitorul oficial nr. 119/2005), cu referire la sporurile şi veniturile suplimentare utilizate la determinarea punctajelor anuale pentru perioadele anterioare intrării ...

continuare →

Modalitatea de calcul al valorii punctului de pensie se modifică

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a supus dezbaterii publice un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în cadrul căruia este modificată modalitatea de calcul a valorii punctului de pensie. Conform documentului publicat pe pagina web a instituţiei, pentru anul 2013, valoarea punctului de pensie este stabilită la 762,1 lei. Principala modificare legislativă inclusă în cadrul proiectului de act normativ face referire la modalitatea de calcul a valorii punctului de pensie. Astfel, aceasta se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. În forma actuală a legii, referirea se face la „rata inflaţiei”, nu la „rata medie anuală a inflaţiei”. Totodată, este inclusă o nouă prevedere, conform căreia, începând cu anul 2013, indicatorii menţionaţi anterior, utilizaţi la stabilirea valorii punctului de pensie ...

continuare →

Modificări la reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

În Monitorul Oficial nr. 882 din 22 decembrie 2012 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1274 din 18 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite. Astfel, în cadrul actului normativ sunt reglementate o serie de modificări referitoare la procedura de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite. Începând cu data de 1 ianuarie 2013, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul H.G. nr. 246/2007. Prevederile se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2012 avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite. Perioada ...

continuare →

Avizul de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

Ca la fiecare început de an, Executivul actualizează metodologia de reînnoire a avizelor, dată prin Hotărârea Guvernului nr. 246/2007. Ce anume este deosebit pentru anul acesta, citiţi în materialul nostru privind modificările şi completările aduse la reglementarea de bază prin Hotărârea Guvernului nr. 1274/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 882 din 22 decembrie 2012 şi care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013. Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, pot fi reînnoite pe o perioadă de valabilitate până la 31 decembrie 2013, potrivit metodologiei, numai pentru angajatorii care deţineau la sfârşitul anului trecut avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite. Modificări apar în ce priveşte documentaţia necesară pentru reînnoirea avizului care se acordă de ...

continuare →

Proiect legislativ pentru modificarea legii privind sistemul unitar de pensii publice

Pe site-ul Senatului, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. În nota de fundamentare a proiectului, legiuitorul precizează că nu este drept ca, pentru fracţiuni de an lucrate, să se împartă punctajul obţinut la 12 luni, în loc de numărul de luni muncite efectiv. În acest sens, legiuitorul a propus modificarea articolului nr. 96, alineatul 1 din legea nr. 263/2010. „Scopul legii îl constituie asigurarea dreptului salariatului de a fi informat dacă angajatorul îi achită lunar obligaţiile pentru viitoarea pensie”, se mai arată în nota de fundamentare. Potrivit proiectului de act normativ, articolul 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice va specifica faptul că punctajul anual al asiguratului se va determina prin împărţirea sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv la numărul lunilor ...

continuare →

Tipurile şi numărul de autorizaţii de muncă acordate străinilor în anul 2013

În Monitorul Oficial nr. 881 din 22 decembrie 2012 a fost publicată Hotărârea nr. 1253/2012 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2013. Prin actul normativ se prevede stabilirea unui număr total de 5.500 de autorizații de muncă ce vor fi eliberate în anul 2013 străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detașare a unui angajator persoană juridică străină, defalcate pe tipuri de autorizații de muncă, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările și completările ulterioare. Tipurile și numărul de autorizații de muncă ce pot fi acordate străinilor în anul 2013 sunt următoarele: - autorizații de muncă pentru lucrători permanenți: 3.000; - autorizații de muncă pentru lucrători detașați: ...

continuare →