Categorie : HR & Muncă

A fost aprobată Norma privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private

În Monitorul Oficial 8 din 5 ianuarie 2012  a fost publicată Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22 din 15 decembrie 2011 pentru aprobarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Vă prezentăm în cele ce urmează câteva prevederi importante ale actului normativ. În primul rând, în cuprinsul actului normativ, se precizează că Norma nr.11/2011 este aplicabilă administratorilor de fonduri de pensii private şi administratorilor de fonduri de pensii facultative, precum şi fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative, denumite în continuare fonduri de pensii private. Ce stabileşte prezenta normă ? Actul normativ stabileşte tipurile de investiţii şi limitele investiţionale ale activelor fondurilor de pensii private, procedura de încadrare în grade de risc a fondurilor de pensii private şi regulile de evaluare a activelor fondurilor de pensii private. De asemenea, norma mai prevede şi reguli de calcul al valorii ...

continuare →

Procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale

Proiectul de hotărâre de Guvern, iniţiat de MMFPS, are în vedere condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii – normale, deosebite şi speciale –, potrivit clasificării din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ care prevede obligativitatea reevaluării, din 2 în 2 ani, a locurilor de muncă în condiţii speciale. Procedura de reevaluare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, elaborată în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010. Procedura de reevaluare a locurilor de muncă presupune verificarea factorilor de risc şi a efectelor produse de aceştia asupra stării de sănătate a lucrătorilor pentru locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în vederea menţinerii sau retragerii avizului de încadrare în condiţii speciale. Prin expertiza tehnică de reevaluare a locurilor de muncă încadrate în condiţii speciale se verifică factorii de ...

continuare →

Locuri de muncă în condiţii deosebite

MMFPS propune o hotărâre de Guvern pentru modificarea H.G. nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare. Lansat spre consultare publică, pe site-ul ministerului, proiectul de act normativ face trimitere la H.G. nr.1349/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, potrivit căreia angajatorii care deţin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite au obligaţia de a elabora ,,planul de prevenire şi protecţie revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate pe întreaga perioadă, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2011, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale”. După intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.1349/2010, inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de ...

continuare →

Câte autorizaţii de muncă vor fi eliberate străinilor în anul 2012 ?

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a lansat astăzi în dezbatere publică un proiect de Hotărâre privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012. Potrivit proiectului de act normativ, în anul 2012, se vor elibera 5.500 de autorizaţii de muncă străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detaşare a unui angajator persoană juridică străină. Actele vor fi defalcate pe tipuri de autorizaţii de muncă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 134/2008, cu completările și modificările ulterioare. De asemenea, în cuprinsul proiectului de act normativ, se specifică care sunt tipurile şi numărul de autorizaţii de muncă care pot fi acordate străinilor în anul 2012 :  a) Autorizaţii de muncă pentru lucrători permanenţi – 3.000; b) Autorizaţii de muncă ...

continuare →

Registrul general de evidenţă a salariaţilor – cu precizări!

O recentă modificare adusă la Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor aduce completări la elementeler cuprinse în mod obligatoriu în Registru. Modificarea a fost făcută prin H.G.nr. 1105/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 798 din 10 noiembrie a.c. Urmare a acestei modificări, rezultă că Registrul se completează în ordinea angajării şi cuprinde următoarele elemente: ● elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spaţiul Economic European – SEE; se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză; ● data angajării – se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză; ● perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea –  se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii ...

continuare →

Guvernul a prelungit termenul până la care agenţii economici se pot înscrie în REVISAL

Agenţii economici îşi pot înscrie sau actualiza datele în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor până la 15 decembrie 2011, stabileşte o Hotărâre aprobată de Guvern pe 2 noiembrie. Potrivit Comunicatului de presă emis de Guvern, Executivul a decis astfel prelungirea termenului de înscriere a acestor date de la 1 noiembrie 2011 la 15 decembrie 2011 în condiţiile în care, până la sfârşitul lunii octombrie, au transmis date pentru înscrierea în REVISAL 71% dintre angajatori. Dintre aceştia, 77% au transmis informaţiile on-line, iar 23% au depus formularele la ghişee. Totodată, actul normativ clarifică elementele privind drepturile salariale care se completează în registrul de evidenţă a salariaţilor, respectiv, salariul de bază lunar brut şi sporurile aşa cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă. Registrul se întocmeşte utilizând după caz aplicaţia Revisal sau aplicaţiile proprii ale angajatorilor pentru gestiunea salariaţilor, conform Hotărârii Guvernului nr.500/2011 Publicată în M.Of. nr.372, în vigoare de ...

continuare →