14 Noiembrie, 2019

Categorie : HR & Muncă

Diurna – modificări legislative în 2013

Conform articolului 44 alin (2) din Codul muncii, salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. H.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice menţionează că, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului:- persoana care este delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă primeşte o indemnizaţie zilnică de delegare, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfaşoară activitatea;- numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se socoteşte de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea ...

continuare →

Erori la concediile medicale

Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă îndeplinesc condiţiile impuse de O.U.G. 158/2005.Voi discuta şi mă voi referi, în cele ce urmează, la calitatea de asigurat dobândită de persoanele care desfăşoară activităţi în baza unui contract individual de muncă. Persoanele sau instituţiile abilitate să acorde un concediu medical sunt:- medicul de familie;- medicul curant din ambulatoriul de specialitate;- Casa de Asigurări de Sănătate (pentru categoria de persoane care se încadrează la art. 2, lit. e, din OUG 158/2005 – “persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006.”);- spital.Art. 3 din mai sus amintita ordonanţă de urgenţă menţionează care sunt ...

continuare →

Efectele crizei financiare se reflectă şi în statisticile privind sărăcia

Efectele crizei financiare la nivelul populaţiei se reflectă şi în statisticile privind sărăcia, a cărei rată a crescut în întreaga Uniune Europeană în 2011 – 119,6 milioane de oameni, reprezentând 24,2% din totalul populatiei, faţă de 23,6% în 2010 şi 2008.Există un pol de creştere în Bulgaria (41%), România (40,3%) şi Letonia (40,1%), respectiv Lituania (33,4%). La extrema cealaltă sunt Cehia (15,3%), Olanda (15,7%), Suedia (16,1%), Luxemburg (16,9%) şi Austria (16,8%). Totuşi, există o scădere a sărăciei şi excluziunii sociale de 3,7 pp în Italia şi 3.3 pp în Grecia, România (-1.1 pp) şi Portugalia (-0.9 pp).Grupul cel mai vulnerabil la sărăcie îl reprezintă copiii cu 27 pp, cei mai expuşi fiind copiii din Bulgaria (51,8%), România (49,1%), Letonia (43,6%), Ungaria (39,6%), la polul opus fiind Norvegia (13%), Suedia (15,9%), Finlanda (16,1%).Rata sărăciei populaţiei active este în continuare ridicată, la nivelul UE fiind de 24,3 pp, cei mai expuşi fiind cei din ...

continuare →

Modificări în COR 2013

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi persoanelor Vârstnice a emis un Ordin comun cu Instititul Naţional de Statistică prin care se aduc modificări în COR 2013 – Clasificarea ocupaţiilor din România.Ordinul nr. 150/132/2013 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 78, din 6 februarie 2013, şi a intrat în vigoare la data publicării. Acest ordin completează COR-ul 2013 cu încă 52 de ocupaţii. În plus, pe lângă aceste ocupaţii, Ordinul 150 modifică denumirile unor ocupaţii care existau deja. Ministerul Muncii a decis să facă o serie de schimbări şi la nivelul grupelor de bază.Lista ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale ce modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din Romania – nivel de ocupaţie (şase caractere):1. Administrator structuri sportive – codul – 1431152. Agent pentru servicii de investiţii financiare – codul – 3311083. Analist de informaţii – codul – 2422244. Analist informaţii de firmă – codul – 2422225. Arbitru pentru păsări ...

continuare →

Proiect MM: Calculul contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Ministerul Muncii a publicat astăzi, 20 martie 2013, un proiect de Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de calcul a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prin care se urmăreşte actualizarea perioadei de referinţă, respectiv anii 2009-2011 şi a indicilor de frecvenţă utilizaţi la determinarea clasei de risc.Potrivit proiectului de act normativ, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat reprezintă exprimarea valorică a tarifului de risc corespunzător sectorului de activitate, respectiv clasa CAEN.* Stabilirea claselor de riscClasele de risc se stabilesc pe categorii de activităţi ale economiei naţionale codificate în clase CAEN şi se determină pe baza a 4 indici de frecvenţă, care reprezintă:- I1 – numărul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de muncă, raportat la 1.000 de salariaţi;- I2 – numărul cazurilor asigurate cărora li s-a declarat accident de muncă soldat cu ...

continuare →

Elemente obligatorii ale Regulamentului Intern

Regulamentul Intern este documentul prin care se stabilesc  normele de disciplină a muncii, de conduită şi comportament pentru angajaţii societăţii.În titlul XI, Capitolul I din Codul Muncii art. 242 se menţionează că Regulamentul Intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:* reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;* reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;* drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;* procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;* reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;* abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;* reguli referitoare la procedura disciplinară;* modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;* criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.De altfel, este de menţionat faptul că prevederile Codului Muncii nu sunt suficiente pentru întocmirea Regulamentului Intern.O.U.G. nr. 96/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia maternităţii la locul de muncă menţionează la ...

continuare →

Ministerul Sănătăţii: Nu vor creşte contribuţiile de asigurări de sănătate

Ministerul Sănătăţii a emis un comunicat de presă prin care infirmă creşterea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate cu 3%, informaţie publicată în mass-media în cursul săptămânii trecute. Potrivit documentului, M.S. a primit o informaţie conform căreia se intenţionează realizarea unei campanii de dezinformare a opiniei publice de către un post de televiziune, privind o presupusă intenţie de a creşte valoarea contribuţiilor cu 3 procente.Ministerul Sănătăţii infirmă şi dezaprobă un asemenea zvon şi consideră că se încearcă o provocare şi o manipulare a opiniei publice fără nicio legatură cu realitatea.Totodată, în cadrul comunicatului se precizează faptul că prin actualul program de guvernare se prevede chiar reducerea cotelor de asigurări sociale de sănătate.Sursa: Ministerul Sănătăţii ...

continuare →