17 Ianuarie, 2020

Categorie : HR & Muncă

INS: Cum arată rezultatele principale privind ocuparea şi şomajul din 2012?

Institutul Naţional de Statistică prin comunicatul de presă cu nr. 92 din data de 17.04.2013 a evidenţiat rezultatele principale în ceea ce priveşte ocuparea şi somajul din anul 2012.Pentru anul 2012:• rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20–64 de ani a fost de 63,8%;• rata somajului a fost de 7,0%.Din 9.964 de mii de persoane reprezentând populaţia activă a României in 2012:• 9.263 de mii de persoane au fost ocupate;•701 mii de persoane – şomeri.Populaţia inactivă de 15 ani şi peste, a fost în număr de 8.170 de mii de persoane iar populaţia cu vârstă sub 15 ani a fost de 3.202 mii de persoane.Din cele 6.230 de mii de persoane figurând ca şi salariaţi ( inclusiv forţele armate şi asimilaţi şi persoanele care lucrează în sectorul informal şi la negru) împărţirea acestora pe domenii de activitate este dată de :• domeniul industriei şi contrucţiilor – 2.443 de mii de persoane;• servicii – 3.594 de mii ...

continuare →

Ce modificări a adus noul salariu mediu pe economie?

O modificare cu impact major asupra activităţii unei societăţi, dar nu numai, este modificarea salariului mediu pe economie de la 2.117 lei la 2.223 lei  prin Legea bugetului asigurărilor sociale nr.6/2013.Creşterea cu 106 lei a salariului mediu pe economie a atras după sine o serie de majorări:1. Cuantumul ajutorului de deces în cazul salariatului sau pensionarului este conform art. 17, alin. a) din Legea nr.6/2013 în suma de 2.223 lei.2. Cuantumul ajutorului de deces în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, conform aceluiaşi articol, la alin. b), este în suma de 1.112 lei. Condiţia acordării ajutorului de deces în cazul unui membru de familie este acea ca respectiva persoană să se afle în întreţinerea titularului la data decesului.Sursa foto: Lege5.ro3. Conform art. 296^22, lit.(1), din Codul Fiscal, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de ...

continuare →

Despre sistemele de remuneraţie – descrieri, avantaje, dezavantaje

Una dintre cele mai importante obligaţii pe care le are angajatorul faţă de angajatul său este de  a-l plăti. Îndeplinirea acestei îndatoriri presupune, pentru majoritatea angajatorilor, una dintre cele mai mari cheltuieli legate de activitatea prestată.În mod normal, salariile şi costurile aferente acestora (contribuţii la sănătate, şomaj, pensii etc.) se ridică până la aproximativ 60% din costurile totale de exploatare ale unei întreprinderi de mari dimensiuni.Salariile se plătesc pentru cel puţin una dintre raţiunile următoare:  pentru respectarea obligaţiilor legale, pentru a obţine o cotă suficientă din pieţele de muncă relevante, pentru a furniza o recompensă echitabilă celor care îşi îndeplinesc rolurile asumate, pentru a asigura un stimulent pentru angajaţi şi/sau pentru a ţine pasul cu inflaţia.SISTEME DE REMUNERAŢIE• Sisteme de remuneraţie tarifară în funcţie de timpAceste sisteme sunt întâlnite cel mai des. Remunerarea se face la tarife prestabilite, pe oră sau pe săptămână, şi în general nu variază în funcţie de ...

continuare →

Ce trebuie să ştim despre contractul individual de muncă?

Contractul individual de muncă a fost aprobat ca şi model-cadru o dată cu Ordinul 64/2003, actualizat, prin Anexa sa. În cele ce urmează, acolo unde este cazul, voi analiza şi discuta despre câmpurile obligatorii şi elementele componente.Modelul-cadru pus la dispoziţie de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale are caracter minimal – câmpurile menţionate sunt obligatorii, dar angajatorii nu sunt obligaţii să se limiteze la el. Atâta timp cât aceste condiţii minime de redactarea a contractului individual de muncă sunt respectate, orice alte adăugiri în conformitate cu prevederile legale sunt acceptate.Capitolele contractului individual de muncă1. Locul desfaşurării activităţii – conform modelului-cadru, ca şi sugestie, activitatea se poate desfăşura la secţie/ atelier/ birou/ serviciu/ compartatiment. În cazul în care salariatul desfaşoară o activitate mai mult de 50 % din timpul său pe teren, locul de muncă va fi menţionat ca fiind “pe teren” cu menţiunea că, la un interval de timp de comun acord ...

continuare →

Despre team building – învăţăm sau ne distrăm?

Termenul de “team buiding” derivă de la cuvântul “echipă”. De altfel, aşa cum sugerează şi numele, este procesul de construire a unei echipe eficace. Un exerciţiu de team buiding poate ajuta la crearea unei unităţi cu o coeziune puternică, ce are un ţel şi un scop comun. Când încercăm să construim o echipă, este important să identificăm punctele tari şi punctele slabe ale fiecărui membru al echipei. Acest lucru ne va permite să le asigurăm sarcini pe care le vor putea duce la capăt cu succes.Echipa este o mulţime de oameni care fac parte adesea din grupuri destul de distincte, dar înrudite,  şi care are sarcina de a îndeplini o anumită funcţie bine definită dintr-o organizaţie sau dintr-un proiect. Putem construi o echipă de succes în diferite moduri. În principiu, avem nevoie de un set clar de obiective. Acest lucru înseamnă în principal că este necesară o claritate a viziunii. ...

continuare →

Ce efecte produce deblocarea posturilor din sistemul de asistenţă socială?

Recent a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 125/2013 privind ocuparea posturilor vacante după data de 1 ianuarie 2013 din sistemul public de asistență socială în Monitorul Oficial nr. 182/2013 din 2 aprilie ac.Deblocarea posturilor publice din domeniul asistenței sociale, vacantate dupa 1 ianuarie 2013, prin scoaterea acestora la concurs sau examen, va ameliora o parte a deficitului structural de personal din acest domeniu.Este de menționat faptul că ultima analiză publică, realizată în luna noiembrie 2012, menționa un deficit de personal însemnat, 12.000 posturi vacante din aproximativ 30.000. Ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 nu compensează decât pierderile viitoare din sistem, fără a acoperi lacuna de personal istorică.Prin completarea cadrului legislativ cu legea subvenționării organizațiilor non-guvernamentale și cultelor pentru serviciile de asistență socială  prestate și cea privind contractarea serviciilor publice de asistență socială (aflate în dezbatere la Camera Deputaților) se va reduce presiunea (inclusiv de personal) pentru ...

continuare →

Cum ne construim o carieră?

“Carieră” provine din cuvântul francez “carriere” şi înseamnă, conform Dicţionarului explicativ al limbii române: profesiune, ocupaţie, etapă, treaptă în ierarhia socială sau profesională.Cariera este definită ca fiind succesiunea evolutivă de activităţi şi poziţiilor ocupate într-o organizaţie, atitudinile, cunoştinţele şi competenţele dezvoltate de o persoană în decursul timpuluiMomentul în care o persoană acceptă un post în cadrul unei organizaţii reprezintă începutul carierei sale în organizaţia respectivă. Această carieră poate dura o perioadă nedefinită de timp în funcţie de capacitatea individului şi oportunităţile care apar pentru respectiva persoană: dacă rămâne pe aceeaşi poziţie sau accede pe următoarele trepte ierarhice.Administrarea carierelor are drept scop asigurarea corespondenţei pe termen lung între nevoile de evoluţie în carierele angajaţilor şi posturile aferente şi parcursurile de carieră disponibile în cadrul organizaţiei. Presupunerea pe care se bazează această abordare este aceea că oamenii doresc să avanseze în cadrul organizaţiei. Aceştia au nevoie de o “hartă” a carierei pentru ...

continuare →