9 Decembrie, 2019

Categorie : HR & Muncă

Cumul de funcţii – ce se întâmplă cu norma de lucru?

În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul Muncii republicat, un salariat poate avea două sau mai multe contracte individuale de munca la acelaşi angajator. Această modificare a intervenit o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 40/2011, mai ales în contextul în care până la acel moment inspectorii de munca îşi manifestau reticenţa faţa de punerea în aplicare şi înregistrarea a două contracte de munca la acelaşi angajator.Aşadar art. 35 din Codul Muncii menţionează expres:(1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Sursa foto: Lege5.roÎn acelaşi timp legislaţia în vigoare lasă loc de interpretare în cazul următoarelor aspecte: care este, în acest context, numărul de ore maxim ca reprezentând norma de lucru, la cumularea contractelor, se poate depăşi norma de 8 ore (existând de altfel contracte cu normă parţială)? Există ...

continuare →

Se amână intrarea în vigoare a Legii acreditării

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Familiei a pus în dezbatere publică, până în data de 29 mai ac, un proiect de ordonanță de urgență pentru amânarea intrării în vigoare a Legii nr. 197/2012 privind acreditarea serviciilor sociale până la data de 01 ianuarie 2014 și realizarea normelor metodologice până la data de 1 noiembrie 2013.Intarea în vigoare a acestui act normativ a mai fost amânată prin OUG nr. 84/2012 pentru data de 1 iunie 2013 respectiv realizarea normelor metodologice pentru data de 1 martie ac. Inițial legea prevedea intrarea în vigoare la data 1 ianuarie 2013.  Sursa: Lege5.roÎn expunerea de motive se motivează necesitatea amânării intrării în vigoare a legii prin:volumul mare de cereri de acreditare și licențiere a serviciilor sociale, nefinalizarea programului informatic necesar, resursele umane insuficiente la nivelul administrației locale și centrale care să implementeze Legea nr.197/2012.Legea nr. 197/2012 are ca obiect stabilirea modalității și principiilor privind acreditarea furnizorilor ...

continuare →

Deputaţii vor vota astăzi modificările la Legea uceniciei. Ce schimbări sunt prevăzute?

În cursul acestei zile deputații vor vota Legea de modificare și completare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, având ca principal scop creșterea ratei de ocupare în rândul tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă și creșterea calității calificării profesionale. Acest act normativ reprezintă răspunsul național al transpunerii Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale ET20, unul din instrumentele atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020. Schimbările aduse de această lege vizează:clauzele contractului de ucenicie,îmbunătățirea condițiilor de acces la un program de ucenicie,modalitatea de evaluare și certificare a formării profesionale obținute prin ucenicie, în conformitate cu prevederile legale privind formarea profesională a adulților,controlul modului în care se organizează și se desfășoară ucenicia la locul de muncă prin inspectoratele teritoriale de muncă precum și modalitatea de finanțare a acesteia.Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 poate fi consultat, în forma adoptată de Senat, AICI!Modificările ...

continuare →