23 Iulie, 2019

Categorie : HR & Muncă

Intrarea în vigoare a Legii acreditării serviciilor sociale, amânată până la începutul anului viitor

Guvernul a prorogat intrarea în vigoare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale prin OUG nr. 49/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 314 din 30 mai 2013, până la data de 1 ianuarie 2014 şi realizarea normelor metodologice și a modificărilor HG nr. 10/2013 privind funcționarea MMFPSPV, până la data de 1 noiembrie 2013.Intrarea în vigoare a acestui act normativ a mai fost amânată prin OUG nr. 84/2012 pentru data de 1 iunie 2013, respectiv realizarea normelor metodologice pentru data de 1 martie ac. Inițial, legea prevedea intrarea în vigoare la data 1 ianuarie 2013. O altă modificare vizează termenul până la care furnizorii acreditaţi conform Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările ulterioare, au obligaţia de a depune cererile de acreditare în ...

continuare →

Cumul de funcţii – ce se întâmplă cu norma de lucru?

În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul Muncii republicat, un salariat poate avea două sau mai multe contracte individuale de munca la acelaşi angajator. Această modificare a intervenit o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 40/2011, mai ales în contextul în care până la acel moment inspectorii de munca îşi manifestau reticenţa faţa de punerea în aplicare şi înregistrarea a două contracte de munca la acelaşi angajator.Aşadar art. 35 din Codul Muncii menţionează expres:(1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Sursa foto: Lege5.roÎn acelaşi timp legislaţia în vigoare lasă loc de interpretare în cazul următoarelor aspecte: care este, în acest context, numărul de ore maxim ca reprezentând norma de lucru, la cumularea contractelor, se poate depăşi norma de 8 ore (existând de altfel contracte cu normă parţială)? Există ...

continuare →

Se amână intrarea în vigoare a Legii acreditării

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Familiei a pus în dezbatere publică, până în data de 29 mai ac, un proiect de ordonanță de urgență pentru amânarea intrării în vigoare a Legii nr. 197/2012 privind acreditarea serviciilor sociale până la data de 01 ianuarie 2014 și realizarea normelor metodologice până la data de 1 noiembrie 2013.Intarea în vigoare a acestui act normativ a mai fost amânată prin OUG nr. 84/2012 pentru data de 1 iunie 2013 respectiv realizarea normelor metodologice pentru data de 1 martie ac. Inițial legea prevedea intrarea în vigoare la data 1 ianuarie 2013.  Sursa: Lege5.roÎn expunerea de motive se motivează necesitatea amânării intrării în vigoare a legii prin:volumul mare de cereri de acreditare și licențiere a serviciilor sociale, nefinalizarea programului informatic necesar, resursele umane insuficiente la nivelul administrației locale și centrale care să implementeze Legea nr.197/2012.Legea nr. 197/2012 are ca obiect stabilirea modalității și principiilor privind acreditarea furnizorilor ...

continuare →