19 August, 2019

Categorie : Financiar-Contabil

Proiect de lege privind modificări în activitatea CECCAR

Ministerul Finanţelor Publice a făcut public, pe 1 iulie, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată. În expunerea de motive se arată că acest proiect de act normativ se înscrie în cadrul de revizuire permanentă a legislaţiei naţionale, în contextul procesului de reformă a sistemului contabil românesc şi pentru asigurarea conformităţii acestuia cu directivele europene. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi a suferit ultima modificare în luna octombrie 2007. Având în vedere modificările aduse altor acte normative cu care această reglementare este în strânsă legătură, precum şi modificările propuse pentru alte acte normative (O.U.G. nr. 90/2008 privind auditul statutar, cu modificările şi completările ulterioare), MFP apreciază că se impune modificarea şi completarea unor prevederi ale O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor ...

continuare →

Care sunt regulile aplicabile imobilizărilor necorporale în contextul noului sistem de contabilitate simplificat?

Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate. Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementările contabile simplificate şi regulile privind aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate. ...

continuare →

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală vine cu noutăţi

PNDR a realizat un grad de absorbţie de 26% din alocarea aferentă întregului program, cu cele mai multe accesări pentru înfiinţarea şi modernizarea de ferme, industrie alimentară, ferme semi-subzistenţă, investiţii în activităţi non-agricole, infrastructură rurală. Pentru semestrul II, PNDR anunţă un pachet de noutăţi privind tipuri de activitaţi finanţate, majorări de fonduri, asistenţă şi îmbunătăţiri legislative. ● Se suplimentează, în urma aprobărilor primite din partea Comisiei Europene, fondurile destinate refacerii drumurilor comunale, a podurilor şi podeţelor afectate de inundaţii în anul 2010. Suma alocată este de 155,94 mil.euro, cu valoare maximă eligibilă de 1,5 mil.euro pe proiect. Pentru sesiunea 1-29 iulie aferentă primirii proiectelor din cadrul măsurii 322 d), beneficiarii eligibili sunt comunele care se regăsesc pe lista aprobată prin HG nr. 378/2011 cu lista localităţilor cu infrastructură rutieră comunală afectată de inundaţiile din perioada iunie-august 2010. ● Se suplimentează, tot în urma acordului primit de la Comisia Europeană, fondurile ...

continuare →

Ce derogări poate acorda Camera Auditorilor Financiari din România

Prin Hotărârea nr.199/2010 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, au fost aprobate Procedurile pentru stabilirea condiţiilor în care pot fi acordate derogări privind atestarea, precum şi referitor la pregătire şi stagiu. Reglementarea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 423 din 16 iunie 2011. Potrivit Procedurilor aprobate, şi în temeiul prevederilor O.U.G. nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Auditorilor Financiari poate acorda următoarele derogări: - reducerea vechimii de 4 ani în domeniul financiar-contabil, în funcţie de actele de studii, calificări echivalente şi în baza protocolului încheiat între Cameră şi entitatea care a eliberat diploma de studii; - exceptarea de la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu; - exceptarea de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţă profesională. Derogările sunt posibile ...

continuare →

Fonduri pentru dezvoltarea şi modernizarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor

Incepând din 20 iunie, IMM-urile pot depune proiecte în cadrul apelului din 2011 pentru “Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă”. Până pe 24 iunie orele 20, solicitanţii pot completa şi transmite on-line un formular de preselecţie, conform aplicaţiei software, disponibilă pe pagina web a instituţiei, la adresa www.aippimm.ro (Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii). Obiectivul principal al Programului îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene , prin creşterea nivelului de competitivitate, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare. Activităţi eligibile: - achiziţionarea de tehnică de calcul; - achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare; - achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare; - achiziţionarea ...

continuare →

Consultări comunitare privind accesul pe pieţele externe

Comisia europeană a lansat consultări, cu toate părţile interesate din ţările membre ale UE, pentru a avea opinia acestora asupra unei noi politici referitoare la accesul pe pieţele publice ale Uniunii Europene, astfel cum se prevede în Actul asupra pieţei unice, din aprilie 2011. În acest scop, la 7 iunie a fost pus în circulaţie un chestionar la care răspunsurile sunt aşteptate până pe 2 august a.c. Răspunsurile la chestionar vor fi avute în vedere la elaborarea, mai târziu în cursul acestui an, a unei legislaţii specifice în acest domeniu. Obiectivul urmărit constă în îmbunătăţirea condiţiilor de negociere a accesului pe pieţele publice a altor parteneri comerciali, de natură să permită extinderea debuşeelor pentru întreprinderile din UE, astfel cum prevede noua strategie comunitară „Comerţ, creştere şi afaceri mondiale” care a fost prezentată în noiembrie 2010. Legislaţia urmăreşte să definească în mod clar modalităţile de acces ale furnizorilor, stabiliţi în afara ...

continuare →