16 Iulie, 2019

Categorie : Financiar-Contabil

CE a lansat un nou instrument de finanţare a proiectelor “verzi”

Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiţii, Cassa Depositi e Prestiti şi Deutsche Bank au anunţat, pe 1 iulie, lansarea Fondului European pentru Eficienţă Energetică. Scopul sau este de a oferi finanţare bazată pe piaţă pentru proiectele de energie regenerabilă din Uniunea Europeană, dar şi pentru proiectele publice de eficienţă energetică viabile din punct de vedere comercial. Acest fond va sprijini statele membre în încercarea lor de a-şi atinge, până în 2020, obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% şi de creştere a utilizării energiei regenerabile cu 20%. Investiţiile Comisiei Europene în fond se ridică la 125 milioane euro, cele ale Băncii Europene de Investiţii la 75 milioane euro, în timp ce Cassa Depositi e Prestiti şi Deutsche Bank vor investi 60 milioane euro, respectiv 5 milioane euro. Fondul European pentru Eficienţă Energetică intenţionează, însă, să-şi majoreze acest capital de 265 milioane euro la 800 ...

continuare →

Guvernul pune ordine în accesarea fondurilor europene

O recentă ordonanţă de urgenţă are drept obiect prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. O.U.G. nr.66/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.461 din 30 iunie a.c. ■ Aşa cum se arată în expunerea de motive, actul normativ a fost impus ţinând cont de mai multe considerente imperative, dintre care menţionăm: - adoptarea unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene, atât de către beneficiari, cât şi de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin introducerea unor măsuri de prevenire a apariţiei neregulilor în gestionarea fondurilor europene (în special a celor privind conflictele de interese), în absenţa cărora – în contextul procesului continuu de selecţie a proiectelor – există riscul permanent al finanţării unor proiecte/contracte a căror contravaloare nu va putea fi solicitată/rambursată de Comisia Europeană; - implementarea principiului proporţionalităţii, ...

continuare →

Dispar subvenţiile funcţionale pentru irigaţii

O recentă ordonanţă de urgenţă a Guvernului modifică structura tarifelor de livrare a apei pentru irigaţii, modalităţile de negociere şi de avizare a tarifelor pe baza cărora se încheie contractele anuale de livrare a apei pentru irigaţii. Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 457 din 30 iunie a.c., urmăreşte, practic, eliminarea subvenţiilor de la bugetul de stat. Justificarea urgenţei rezultă din faptul că în conformitate cu art. 64 alin. (3) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “Cuantumul tarifului anual şi al tarifului de livrare a apei pentru irigaţii aprobat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IV, până la data de 31 august a fiecărui an, pentru sezonul de irigaţii a anului următor”. Prin Legea nr.281/2010 pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de ...

continuare →

Proiect de lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

Pe 1 iulie a.c., Ministerul Finanţelor Publice a lansat pe site-ul propriu un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate. Potrivit art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2009, a fost înfiinţat Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, cu scopul de a asigura supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar. Actul normativ menţionat a fost adoptat în scopul realizării unei abordări armonizate a auditului statutar la nivelul Uniunii Europene, prin transpunerea Directivei 2006/43/CE ...

continuare →

Ambasada Franţei în România sprijină proiecte lansate de ONG-uri

Ambasada Franţei în România va acorda, în acest an, sprijin financiar ONG-urilor româneşti, prin susţinerea proiectelor inovative în domeniul urbanismului, patrimoniului şi al cadrului de desfăşurare a vieţii. Programul de sprijin financiar nerambursabil a fost lansat pe 1 iulie şi se adresează fundaţiilor, asociaţiilor şi altor organizaţii civile din România. Proiectele se primesc până pe data de 15 iulie a.c. Eligibilitate. Campania de primire a proiectelor se adresează tuturor ONG-urilor din România (asociaţii, fundaţii şi federaţii de ONG-uri) non-profit, înregistrate în România şi care desfăşoară proiecte în România. Un ONG nu poate să prezinte decât un singur proiect. Teme. Proiectele având următoarele teme vor putea fi susţinute: - colaborarea între autorităţile locale pe tema îmbunătăţirii cadrului de desfăşurare a vieţii; - promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului peisager şi a celui construit. Criterii de selecţie. Vor avea prioritate proiectele: - care se sprijină pe un parteneriat european deja existent ...

continuare →

Proiect de lege privind modificări în activitatea CECCAR

Ministerul Finanţelor Publice a făcut public, pe 1 iulie, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată. În expunerea de motive se arată că acest proiect de act normativ se înscrie în cadrul de revizuire permanentă a legislaţiei naţionale, în contextul procesului de reformă a sistemului contabil românesc şi pentru asigurarea conformităţii acestuia cu directivele europene. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi a suferit ultima modificare în luna octombrie 2007. Având în vedere modificările aduse altor acte normative cu care această reglementare este în strânsă legătură, precum şi modificările propuse pentru alte acte normative (O.U.G. nr. 90/2008 privind auditul statutar, cu modificările şi completările ulterioare), MFP apreciază că se impune modificarea şi completarea unor prevederi ale O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor ...

continuare →

Care sunt regulile aplicabile imobilizărilor necorporale în contextul noului sistem de contabilitate simplificat?

Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate. Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementările contabile simplificate şi regulile privind aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate. ...

continuare →