23 Octombrie, 2019

Categorie : Financiar-Contabil

Cotizaţii şi tarife pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiari

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a aprobat, prin Hotărârea nr. 237/2011, publicată în Monitorul oficial nr.498 din 13 iulie a.c.,  cotizaţiile şi tarifele pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar. Hotărârea stabileşte: ● cotizaţiile fixe: - pentru auditorii financiari persoane fizice active; - pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive; - pentru persoanele juridice; ● dobânzile de întârziere şi modul de calcul; ● cotizaţiile variabile, calculate  prin aplicarea unor cote – specificate prin Hotărârre – la totalul onorariilor. Cotizaţia variabilă se calculează potrivit prezentei hotărâri pentru onorariile încasate pentru anul 2011 de către auditorii financiari persoane fizice şi juridice. ● modul de calcul al onorariilor totale la care se aplică procentul de calcul pentru cotizaţia variabilă; ● onorariile luate în calcul la stabilirea sumei totale, în vederea calculării cotizaţiei variabile. Membrii Camerei, auditori financiari activi, persoane fizice şi persoane juridice, trebuie să achite în ...

continuare →

România a înregistrat şi în iunie cea mai mare inflaţie anuală din UE

Luna iunie 2011 a fost a 11-a lună consecutivă în care România a înregistrat cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei din Uniunea Europeană – 8,0 la sută, urmată de departe de Estonia – 4,9% şi Lituania – 4,8%, conform datelor publicate, joi, de Oficiul European de Statistică (Eurostat). În timp ce în România rată anuală a inflaţiei a scăzut până la 8,0% în iunie, de la 8,5% în mai, în zona euro aceasta a rămas nemodificată, la 2,7% , iar în Uniunea Europeană a scăzut uşor, până la 3,1% în luna iunie, de la 3,2% în aprilie. Ţările cu cea mai scăzută rată anuală a inflaţiei au fost Suedia (1,5%), Slovenia (1,6%) şi Cehia (1,9%). Potrivit Eurostat, comparativ cu luna mai 2011, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 14 state membre (inclusiv în România), a rămas stabilă în şase state şi a crescut în şase ţări. România se ...

continuare →

Raportările contabile la 30 iunie 2011 se depun până la 16 august 2011!

Ministrul finanţelor publice a aprobat, prin ordinul nr. 2234 publicat în M.Of.nr.483 din 7 iulie a.c., Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011 care se aplică de persoanele care urmează Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, denumite în continuare în înţelesul prezentului ordin entităţi. ...

continuare →

Program finanţat din fonduri publice nerambursabile pentru realizarea de piste pentru biciclişti

Administraţia Fondului pentru Mediu anunţă că, începând cu 20 iulie 2011, autorităţile publice locale pot depune proiecte în cadrul “Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti”, derulat de către AFM. Beneficiari eligibili sunt autorităţile publice locale (unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti). Valoarea finanţării acordate este de maxim 90% din valoarea eligibilă, dar nu mai mult de: - 2,5 milioane lei pentru judeţe, oraşe şi municipii; - 1,5 milioane lei pentru comune. Depunerile de proiecte. Sesiunea de depunere începe pe 20 iulie şi se va închide la data la care valoarea totală însumată a cererilor de finanţare depuse la registratura AFM va fi de 200.000 mii lei, respectiv 400% din valoarea alocată sesiunii, dar nu mai târziu de 20 august 2011. Bugetul programului finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu este de 50 milioane de lei. Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin înlesnirea transportului mai puţin poluant, în condiţii ...

continuare →

CE a lansat un nou instrument de finanţare a proiectelor “verzi”

Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiţii, Cassa Depositi e Prestiti şi Deutsche Bank au anunţat, pe 1 iulie, lansarea Fondului European pentru Eficienţă Energetică. Scopul sau este de a oferi finanţare bazată pe piaţă pentru proiectele de energie regenerabilă din Uniunea Europeană, dar şi pentru proiectele publice de eficienţă energetică viabile din punct de vedere comercial. Acest fond va sprijini statele membre în încercarea lor de a-şi atinge, până în 2020, obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% şi de creştere a utilizării energiei regenerabile cu 20%. Investiţiile Comisiei Europene în fond se ridică la 125 milioane euro, cele ale Băncii Europene de Investiţii la 75 milioane euro, în timp ce Cassa Depositi e Prestiti şi Deutsche Bank vor investi 60 milioane euro, respectiv 5 milioane euro. Fondul European pentru Eficienţă Energetică intenţionează, însă, să-şi majoreze acest capital de 265 milioane euro la 800 ...

continuare →

Guvernul pune ordine în accesarea fondurilor europene

O recentă ordonanţă de urgenţă are drept obiect prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. O.U.G. nr.66/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.461 din 30 iunie a.c. ■ Aşa cum se arată în expunerea de motive, actul normativ a fost impus ţinând cont de mai multe considerente imperative, dintre care menţionăm: - adoptarea unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene, atât de către beneficiari, cât şi de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin introducerea unor măsuri de prevenire a apariţiei neregulilor în gestionarea fondurilor europene (în special a celor privind conflictele de interese), în absenţa cărora – în contextul procesului continuu de selecţie a proiectelor – există riscul permanent al finanţării unor proiecte/contracte a căror contravaloare nu va putea fi solicitată/rambursată de Comisia Europeană; - implementarea principiului proporţionalităţii, ...

continuare →