22 Ianuarie, 2018

Categorie : Financiar-Contabil

Camera auditorilor financiari: înscrierea la stagiu a studenţilor ACCA

Prin Hotărârea nr. 211/2011, preşedintele Camerei a aprobat Procedura de înscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din România a studenţilor Asociaţiei Contabililor Autorizaţi care au promovat o parte din examenele organizate de Asociaţia Contabililor Autorizaţi, dar nu au devenit încă membri cu drepturi depline. Hotărârea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 511 din 19 iulie a.c. Prin Procedura aprobată, se prevăd etapele pe care trebuie să le parcurgă studenţii eligibili: ● echivalarea testului de acces la stagiu; ● înscrierea pentru cei trei ani de stagiu în activitatea de audit financiar; ● înscrierea la examenul de competenţă profesională organizat de CAFR la sfârşitul perioadei de stagiu. Echivalarea se acordă conform condiţiilor de vechime şi studii prevăzute de lege, pentru înscrierea la stagiul organizat de CAFR. Studenţii ACCA ce au promovat primele 6 examene aferente primului modul, organizate de ACCA, dar care nu sunt membri cu drepturi depline ACCA, ...

continuare →

Stimulente pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu completările ulterioare, a fost aprobată de Parlament prin Legea nr. 158 (M.Of. nr.503 din 14 iulie a.c.), în vigoare din data de 17 iulie 2011. Ordonanţa de urgenţă stabileşte lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari. Legea de aprobare a introdus noi amendamente, cu facilităţi menite să stimuleze implicarea proprietarilor şi a autorităţilor locale în acţiunea preconizată prin actul normativ, dintre care reţinem: ● Lucrările de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe vor cuprinde, potrivit completărilor aduse prin legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă, inclusiv închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic. ● În legătură cu cheltuielile pe care le poate prelua administraţia ...

continuare →

Statutul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr.1/2011, publicat în M.Of.nr. 499 din 13 iulie a.c., a fost aprobat noul Statut al Fondului, fiind totodată abrogat Ordinul nr. 1/2004 prin care funcţiona Statutul Fondului până în prezent. Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar este constituit şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a reglementărilor date în aplicarea ordonanţei, precum şi în baza prevederilor statutului. Activitatea Fondului este armonizată cu reglementările comunitare privind sistemele de garantare a depozitelor, plafonul de garantare şi termenul de plată a compensaţiilor. De asemenea, Fondul se preocupă de asigurarea conformităţii cu principiile fundamentale de bună guvernanţă şi practică internaţională elaborate de către Asociaţia Internaţională a Asigurătorilor de Depozite împreună cu Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară, pe care le transpune în organizarea şi funcţionarea sa, cu adaptarea ...

continuare →

Cotizaţii şi tarife pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiari

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a aprobat, prin Hotărârea nr. 237/2011, publicată în Monitorul oficial nr.498 din 13 iulie a.c.,  cotizaţiile şi tarifele pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar. Hotărârea stabileşte: ● cotizaţiile fixe: - pentru auditorii financiari persoane fizice active; - pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive; - pentru persoanele juridice; ● dobânzile de întârziere şi modul de calcul; ● cotizaţiile variabile, calculate  prin aplicarea unor cote – specificate prin Hotărârre – la totalul onorariilor. Cotizaţia variabilă se calculează potrivit prezentei hotărâri pentru onorariile încasate pentru anul 2011 de către auditorii financiari persoane fizice şi juridice. ● modul de calcul al onorariilor totale la care se aplică procentul de calcul pentru cotizaţia variabilă; ● onorariile luate în calcul la stabilirea sumei totale, în vederea calculării cotizaţiei variabile. Membrii Camerei, auditori financiari activi, persoane fizice şi persoane juridice, trebuie să achite în ...

continuare →

România a înregistrat şi în iunie cea mai mare inflaţie anuală din UE

Luna iunie 2011 a fost a 11-a lună consecutivă în care România a înregistrat cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei din Uniunea Europeană – 8,0 la sută, urmată de departe de Estonia – 4,9% şi Lituania – 4,8%, conform datelor publicate, joi, de Oficiul European de Statistică (Eurostat). În timp ce în România rată anuală a inflaţiei a scăzut până la 8,0% în iunie, de la 8,5% în mai, în zona euro aceasta a rămas nemodificată, la 2,7% , iar în Uniunea Europeană a scăzut uşor, până la 3,1% în luna iunie, de la 3,2% în aprilie. Ţările cu cea mai scăzută rată anuală a inflaţiei au fost Suedia (1,5%), Slovenia (1,6%) şi Cehia (1,9%). Potrivit Eurostat, comparativ cu luna mai 2011, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 14 state membre (inclusiv în România), a rămas stabilă în şase state şi a crescut în şase ţări. România se ...

continuare →

Raportările contabile la 30 iunie 2011 se depun până la 16 august 2011!

Ministrul finanţelor publice a aprobat, prin ordinul nr. 2234 publicat în M.Of.nr.483 din 7 iulie a.c., Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011 care se aplică de persoanele care urmează Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, denumite în continuare în înţelesul prezentului ordin entităţi. ...

continuare →