19 Noiembrie, 2019

Categorie : Concursuri şi examene

Cum se desfăşoară concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

A fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Hotărârea 74 din 31 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial 112 din 13 februarie 2012. Potrivit Regulamentului, promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face numai prin concurs organizat ori de câte ori este necesar, în limita posturilor vacante. Concursul este organizat de către Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii. Concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanţelor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, se arată în actul normativ. Condiţii pentru înscrierea la concurs Pot participa la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecătorii şi procurorii care au îndeplinit efectiv, cel puţin 5 ani, ...

continuare →

A fost modificat Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor

În Monitorul Oficial 807 din 15 noiembrie 2011, a fost publicată Hotărârea 750 din 18 octombrie 2011 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006. Vă prezentăm în cele ce urmează modificările şi completările la actul normativ în cauză.   Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează :   Se modifică articolul 5, care va avea următorul cuprins :  “Art. 5. – (1) Pot participa la concursul de promovare în funcţii de execuţie vacante sau pe loc judecătorii şi procurorii care îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea ...

continuare →

ANFP comunică primele cifre privind perfecţionarea funcţionarilor publici

Potrivit unui comunicat de presă emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, au fost primite 245 de raportări referitoare la planurile anuale privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici. Din totalul raportărilor, 33 au fost din partea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi 212 raportări ale autorităţilor administraţiei publice locale. În respectivul comunicat se precizează că instituţiile publice centrale şi locale au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici planurile anuale privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici până la data de 1 martie a anului pentru care se face raportarea pentru autorităţile administraţiei publice locale şi până la data de 31 martie a aceluiaşi an pentru autorităţile administraţiei publice centrale. Conform datelor identificate la nivelul administraţiei publice centrale, reiese că domeniul IT&Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor întruneşte 27,9% din opţiunile de instruire ale funcţionarilor publici, urmat de domenii precum Dezvoltare personală (14,67%), Drept şi legislaţie comunitară (12,48%) şi Management (11,54%). ...

continuare →

ANFP continuă perfecţionarea funcţionarilor publici

Potrivit unui comunicat de presă emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în perioada 22.08 – 2.09.2011, se vor organiza un număr de 34 de programe de perfecţionare destinate personalului din administraţia publică. Cursurile au o durată de 5 sau 7 zile şi se desfăşoară în diverse locuri din ţară. Fucţionarii publici pot participa la programe de perfecţionare din diferite domenii, cum ar fi: dezvoltare managerială şi organizaţională, gestionarea documentelor unei instituţii publice, eficientizarea activităţii de control financiar şi fiscal, managementul resurselor umane şi salarizarea personalului bugetar etc. Informaţii referitoare la programele de perfecţionare oferite de ANFP şi fişele de înscriere pot fi consultate accesînd website-ul ANFP www.anfp.gov.ro , secţiunea Programe de perfecţionare. ...

continuare →

Concurs de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii

Începând cu data de 25 august 2011, Institutul Naţional al Magistraturii împreună cu Consiliul Superior al Magistraturii organizează concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii pentru promoţia 2011 – 2013. Concursul este organizat pentru un număr de 200 de locuri de auditori de justiţie, care vor avea posibilitatea să opteze, după anul I de studiu, pentru 100 de locuri de judecător şi 100 de locuri de procuror. Conform datelor din comunicatul de presă emis de Institutul Naţional de Statistică, s-au înscris 3433 persoane, acesta fiind cel mai mare număr de candidaţi din ultimii 6 ani. Pentru a afla etapele examenului de admitere, precum şi alte informaţii utile, accesaţi http://www.inm-lex.ro. ...

continuare →

Baroul București: Examen pentru primirea in profesia de avocat

Consiliul Baroului Bucuresti, in baza Hotararii nr. 58/2011 a Consiliului U.N.B.R., anunta organizarea examenului national de primire in profesie ca avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2011, de catre U.N.B.R., in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, incepand cu data de vineri, 7 octombrie 2011. Cererile de inscriere a candidatilor la examen pot fi depuse in intervalul 1 august – 9 septembrie 2011 la secretariatul Baroului Bucuresti din str. Dr. Raureanu nr. 3, sector 5, et. V, cam. 502, numai de catre candidatii care intentioneaza sa isi desfasoare activitatea in Baroul Bucuresti in cazul in care vor fi declarati admisi. Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, tematica si bibliografia sunt afisate pe site: www.baroul-bucuresti.ro. Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat ...

continuare →