18 August, 2017

Categorie : Concursuri şi examene

ANFP continuă perfecţionarea funcţionarilor publici

Potrivit unui comunicat de presă emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în perioada 22.08 – 2.09.2011, se vor organiza un număr de 34 de programe de perfecţionare destinate personalului din administraţia publică. Cursurile au o durată de 5 sau 7 zile şi se desfăşoară în diverse locuri din ţară. Fucţionarii publici pot participa la programe de perfecţionare din diferite domenii, cum ar fi: dezvoltare managerială şi organizaţională, gestionarea documentelor unei instituţii publice, eficientizarea activităţii de control financiar şi fiscal, managementul resurselor umane şi salarizarea personalului bugetar etc. Informaţii referitoare la programele de perfecţionare oferite de ANFP şi fişele de înscriere pot fi consultate accesînd website-ul ANFP www.anfp.gov.ro , secţiunea Programe de perfecţionare. ...

continuare →

Concurs de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii

Începând cu data de 25 august 2011, Institutul Naţional al Magistraturii împreună cu Consiliul Superior al Magistraturii organizează concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii pentru promoţia 2011 – 2013. Concursul este organizat pentru un număr de 200 de locuri de auditori de justiţie, care vor avea posibilitatea să opteze, după anul I de studiu, pentru 100 de locuri de judecător şi 100 de locuri de procuror. Conform datelor din comunicatul de presă emis de Institutul Naţional de Statistică, s-au înscris 3433 persoane, acesta fiind cel mai mare număr de candidaţi din ultimii 6 ani. Pentru a afla etapele examenului de admitere, precum şi alte informaţii utile, accesaţi http://www.inm-lex.ro. ...

continuare →

Baroul București: Examen pentru primirea in profesia de avocat

Consiliul Baroului Bucuresti, in baza Hotararii nr. 58/2011 a Consiliului U.N.B.R., anunta organizarea examenului national de primire in profesie ca avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2011, de catre U.N.B.R., in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, incepand cu data de vineri, 7 octombrie 2011. Cererile de inscriere a candidatilor la examen pot fi depuse in intervalul 1 august – 9 septembrie 2011 la secretariatul Baroului Bucuresti din str. Dr. Raureanu nr. 3, sector 5, et. V, cam. 502, numai de catre candidatii care intentioneaza sa isi desfasoare activitatea in Baroul Bucuresti in cazul in care vor fi declarati admisi. Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, tematica si bibliografia sunt afisate pe site: www.baroul-bucuresti.ro. Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat ...

continuare →