21 August, 2017

Cât de util este Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la încasare?

În Monitorul Oficial nr. 792/2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare. Ghidul cuprinde aproximativ 26 de pagini, însă marea majoritate a materialelor sunt prezentate prin copiere din Codul fiscal și din Normele metodologice de aplicare (O.G. nr. 15/2012 și H.G. nr. 1071/2012).

Destul de rar sunt inserate câteva materiale suplimentare sub forma unor comentarii, aduse de către autorii ghidului.

Cu toate acestea, sunt câteva exemple foarte utile, privind situații particulare, cum ar fi:

- încasare cu numerar factură;

- rest de plată într-o perioadă ulterioară;

- emitere factură și încasare prin mai multe plăți succesive;

- TVA la acordarea unei reduceri de preț ulterior vânzării.

Pentru aplicarea în anul 2013 a sistemului de TVA la încasare, se reiterează perioada  1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, și se precizează în mod expres că eventuala fluctuație a cifrei de afaceri, ulterior datei de 1 octombrie 2012, nu se ia în considerare.

O persoană înregistrată în scopuri de TVA în perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2012, analizează cifra de afaceri realizată în acest trimestru, și dacă se încadrează în plafonul mai sus amintit, depune notificarea până la data de 25 ianuarie 2013, și vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu 01 februarie 2013, pentru cei ce au perioadă fiscală luna și începând cu 01 aprilie 2013, cei ce au perioadă fiscală trimestrul.

Pentru contribuabilii al căror cod de TVA a fost invalidat din oficiu de autoritatea fiscală și au fost înregistrați în scopuri de TVA după data de 01 octombrie 2012, vor depune notificare până pe data de 25 ianuarie 2013, dacă nu au depășit plafonul de 2.250.000 lei în anul 2012 și vor aplica sistemul TVA la încasare de la 01 februarie 2013, pentru cei ce au perioadă fiscală luna și începând cu 01 aprilie 2013, cei ce au perioadă fiscală trimestrul.

Pentru acești contribuabili, nu sunt luate în calculul plafonului cifrei de afaceri pentru 2012 livrările/prestările efectuate în perioada în care această persoană nu a avut cod valabil de TVA.

După data de 01 ianuarie 2013, nu vor depune notificări, fiind înregistrați din oficiu de autoritatea fiscală ca aplicând TVA la încasare, următoarele categorii de contribuabili:

- contribuabilii care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului;

- contribuabilii la care codul de înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu și sunt reînregistraţi în scopuri de TVA.

Se detaliază situațiile persoanelor ce nu aplică TVA la încasare, indiferent de cifra de afaceri, respectiv:

- persoanele care au sediul activității economice în afară României, înregistrate în scopuri de TVA în România, prin reprezentant fiscal sau prin sediu fix fără personalitate juridică, cum sunt sucursalele;

- persoanele care fac parte dintr-un grup fiscal unic.

Reamintim și situațiile când pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România, cu sediul activității economice în România, ce  aplică sistemul TVA la încasare, nu aplică acest sistem pentru următoarele operațiuni:

- în cazul măsurilor de taxare inversă pe teritoriul României (livrări deșeuri, material lemnos, cereale etc.);

- în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de TVA;

- în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror valoare este achitată, integral sau parțial, cu numerar. Pentru valoarea TVA aferent valorii neîncasate din factură (rest de plată la factură), se aplică sistemul de TVA la încasare;

- în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului.

* Exemplul 1: Avans încasat anterior livrării cu numerar. Rest de plată ulterior livrării

Societatea A, care aplică sistemul TVA la încasare, livrează către societatea B piese de schimb în valoare de 1.000 lei plus TVA 24% = 240 lei, cu emiterea facturii în data de 12 martie 2013.

Având în vedere faptul că până la data emiterii facturii, societatea a încasat în numerar 500 lei, la data încasării avansului are obligația să colecteze TVA, iar pe factură se prezintă două poziții distincte:

- valoarea de 403 lei, plus TVA 24% = 97 lei, reprezentând avansul deja încasat;

- valoarea de 597 lei, plus TVA 24% = 143 lei, reprezentând rest de încasat, în dreptul căreia se va menționa „TVA la incasare”.

Din punctul de vedere al TVA, observăm că TVA-ul de la avans urmează regimul normal de exigibilitate, iar pentru TVA de la restul de încasat, se va aplica regula de TVA la încasare, respectiv suma de 143 lei, se va înregistra în contul 4428 „TVA neexigibil”, urmând ca pentru fiecare încasare să se colecteze TVA și să se treacă în contul 4427 „TVA colectată”.

Desigur, înregistrările sunt aplicabile societăților comerciale, dar prevederile sunt aplicabile și celor care nu conduc contabilitate sau conduc contabilitate în partidă simplă.

Prin HG nr. 1071/2012 s-a modificat și formatul jurnalelor de vânzări și cumpărări. Astfel factură se înregistrează în acestea la data emiterii chiar dacă TVA nu este deductibila/colectată. Pe măsura încasării/plății se completează în jurnale valoarea TVA devenită deductibilă/colectată. Jurnalele vor cuprinde rubricații pentru documentele de plată.

* Exemplul 2: Reducere comercială acordată înainte de încasarea totală a facturii

Societatea A, care aplică TVA la încasare, efectuează o prestare de servicii de 5.000 lei, plus TVA 24% = 1.200 lei, către beneficiarul B. La data emiterii facturii, TVA în suma de 1.200 lei se înregistrează în contul 4428 „TVA neexigibila”.

Societatea A încasează sumă de 2.000 lei (TVA inclus). TVA de la încasare se determină prin metoda sutei majorate: 2.000 lei x 24/124 = 387 lei.

Această sumă se înregistrează din TVA neexigibilă în contul 4427 „TVA colectată”.

Se acordă o reducere de preț de 10% din valoarea facturii, respectiv în suma de 500 lei, plus TVA 24% = 120 lei.

Societatea A va emite o factură de stornare și va înregistra TVA-ul de la această factură în TVA neexigibil cu sumă în minus.

Beneficiarul B va înregistra, de asemenea, TVA -ul de la reducerea de preț primită de 120 lei, tot în TVA neexigibil cu sumă în minus.

Observație: în cazul reducerilor de preț pentru facturi neîncasate integral, reținem că TVA aferent reducerii este aferent părții neîncasate din factură, reducându-se mai întâi TVA neexigibilă și ulterior TVA colectată/deductibila.

* Exemplul 3: Reducere de preț acordată ulterior încasării

Societatea A, care aplică TVA la încasare, efectuează o prestare de servicii de 5000 lei, plus TVA 24% = 1.200 lei, către beneficiarul B. La data emiterii facturii, TVA în sumă de 1.200 lei se înregistrează în contul 4428 „TVA neexigibilă”. Societatea A încasează suma de 6.200 lei.  TVA de la încasare este în suma de 1.200 lei și se înregistrează din contul 4428 „TVA neexigibilă” în contul 4427 „TVA colectata”.

Se acordă o reducere de preț de 10% din valoarea facturii, respectiv în suma de 500 lei, plus TVA 24% = 120 lei. Societatea A va emite o factură de stornare și va înregistra TVA-ul de la această factură în TVA colectat cu sumă în minus. Beneficiarul B va înregistra, de asemenea, TVA -ul de la reducerea de preț primită de 120 lei în TVA deductibil, cu sumă în minus.

Câteva elemente privind deducerea TVA:

Persoanele ce efectuează achiziții de bunuri sau servicii de la persoanele ce aplică sistemul TVA la încasare, nu deduc TVA la data achiziției, suma putând fiind dedusă la data plății integrale a facturii sau data plăților parțiale.

Regula este valabilă inclusiv societăților mari, ce nu aplică TVA la încasare, când efectuează achiziții de la furnizori cu sistemul de TVA la încasare.

Însă, și pentru societățile mici ce aplică TVA la încasare, se păstrează regula generală de deducere a TVA, la data facturii, pentru:

- achiziții intracomunitare ( 4426 „TVA deductibilă” = 4427 „TVA colectată”):

- importuri, pentru TVA achitat în vamă;

- achizițiile supuse taxării inverse la beneficiar, pe teritoriul României (lemn, deșeuri, cereale etc.).

Exemplu: Efectuare achiziție de la un furnizor ce aplică TVA la încasare

Societatea A, care aplică TVA la încasare,  face o achiziție de mărfuri în data de 15 ianuarie 2012, de la societatea B în suma de 1.000 lei, plus TVA 24% = 120 lei.

Înregistrare contabilă la data facturii:

- 371 „Mărfuri” = 401 „Furnizori” cu sumă de 1.000 lei

- 4428 „TVA neexigibilă” = 401 „Furnizori” cu sumă de 120 lei.

Factura se înregistrează în jurnalul de cumpărări la data emiterii, chiar dacă TVA este neexigibilă. La data efectuării plăților, TVA devine deductibila și sumele se reiau în jurnalul de cumpărări.

Societatea efectuează în data de 25 februarie 2013 o plată parțială de 500 lei (TVA inclus).

TVA aferent plății este în suma de 500 x 24/124 = 97 lei

Înregistrări contabile:

 - 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la bănci” cu sumă de 500 lei

- 4426 „TVA deductibilă” = 4428 „TVA neexigibilă” cu suma de 97 lei.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu