15 Septembrie, 2019

Cât de importante sunt viitoarele modificări la Legea contabilităţii?

Prin recenta OUG nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, se creează cadrul legal pentru transpunerea în România a Directivei nr. 34/2013 – noua directivă a contabilității. Acest act comunitar trebuie transpus în legislația națională până în data de 20 iulie 2015.

Autoritățile își propun aplicarea reglementării comunitare începând cu data de 1 ianuarie 2015, dată de la care intră în vigoare și actul normativ publicat ieri în Monitorul Oficial nr. 902/2014.

În acest sens, în termen de 60 de zile, Ministerul Finanțelor Publice va publica prin Ordin, reglementările contabile subsecvente. Cu această ocazie, se abrogă sistemul contabil simplificat, sistem de altfel neutilizat în practică.

Nu sunt modificări extraordinare, prin urmare vă propunem să parcurgem câteva modificări relevante.

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situații financiare anuale, iar acesta de obicei coincide cu anul calendaristic. Exercițiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, pentru sucursalele din România ce aparțin unor persoane juridice străine și pentru persoanele juridice cu sediul în România.

Noutatea constă în faptul că pot utiliza un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, toate persoane juridice române ce își doresc acest lucru și nu numai societățile afiliate unor persoane juridice străine. Instituțiile financiare nu pot opta pentru un alt exercițiu decât anul calendaristic.

Organizarea şi conducerea contabilităţii

Contabilitatea se organizează și se conduce de regulă în compartimente distincte, de către directorul economic, contabilul șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.

Se reformulează mai clar noțiunea de persoană împuternicită, în sensul că și această persoană trebuie să fie una angajată potrivit legii și trebuie să aibă atribuții în conducerea contabilității.

Desigur, contabilitatea poate fi condusă și în mod independent de o persoană membră CECCAR.  

Persoanele fizice şi contabilitatea în partidă dublă

Persoanele fizice ce desfășoară activități în scopul realizării de venituri (PFA, profesii libere, întreprinderi individuale) au obligația să conducă evidența contabilă în baza contabilității în partidă simplă.

Noutatea constă în faptul că acestea pot opta să utilizeze contabilitate în partidă dublă, când reglementările fiscale permit aplicarea acestor norme.

Alte modificări

Se interzice în mod expres depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, a mai multor seturi de situații financiare anuale pentru același exercițiu. 

Se introduce în lege în mod implicit principiul intangibilității bilanțului de deschidere. În acest sens, erorile contabile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării acestora, potrivit reglementărilor de corectare a erorilor.

Mai amintim și faptul că situațiile financiare consolidate pentru grupul de societăți, se depun în termen de 15 zile de la aprobarea acestora, dar nu mai târziu de 8 luni de la încheierea exercițiului financiar al societății.

Situațiile financiare aferente anului 2014 se întocmesc conform reglementărilor contabile deja aprobate.

Profităm de acest moment pentru a aminti faptul că prin Directiva nr. 34/2013, se abrogă cele două directive pe care le-am avut în vedere în contabilitate în ultimele decenii, respectiv:

Astfel, urăm noului cadru normativ comunitar o aplicare cel puțin la fel de benefică, iar persoanelor cu atribuții în domeniul financiar contabil le dorim o adaptare rapidă și ușoară la noile reguli contabile.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu