20 Aprilie, 2019

CASS pentru cei care realizează alte venituri decât cele din salarii sau pensii. Ce trebuie să ştiţi?

Ne referim la CASS în cazul persoanelor care realizează venituri impozabile din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum şi din cedarea folosinţei bunurilor.

Într-un material apărut anterior pe LegeStart.ro, am extins discuţia la obligaţia fiscală reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat. Avem în vedere contribuţiile datorate de persoanele care realizează venituri impozabile din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum şi din cedarea folosinţei bunurilor, astfel cum aceste categorii sunt prevăzute distinct în Capitolul II al Titlului IX2 din Codul fiscal.

Faţă de cele deja discutate în materialul amintit, iată şi câteva dintre obligaţiile privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi baza de calcul pentru persoanele aflate în una dintre categoriile menţionate. Reţineţi că cele mai recente modificări la acest capitol sunt în vigoare de la 1 ianuarie 2014, prin noutăţile aduse la Codul fiscal de Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2013.

Pentru a urmări mai uşor categoriile la care ne referim, vedeţi mai jos lista realizată în baza prevederilor din art. 29621 din Codul fiscal.

Contribuabili prevăzuţi în Capitolul II al Titlului IX2 din Codul fiscal:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

b) membrii întreprinderii familiale;

c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;

e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 (venituri din drepturi de proprietate intelectuală; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent, mai puţin veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, care nu generează o persoană juridică), precum şi cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e), anume persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică;

g) persoanele care realizează venituri din activităţile agricole (cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală);

h) persoanele care realizează venituri:

- din activităţile agricole anterioare, pentru care nu au fost stabilite norme de venit dar sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II “Venituri din activităţi independente”, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă;

- veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole;

i) persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

Baza de calcul a CASS

• Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la literele a)-e) este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului, şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

Potrivit precizărilor din Normele de aplicare a Codului fiscal, întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară, în cazul acestor categorii de persoane, care au realizat un venit lunar sub acest nivel, se efectuează de către organul fiscal competent, în anul următor, după depunerea declaraţiilor fiscale.

• Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la litera i), cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului, şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.

• Pentru persoanele prevăzute la litera g), baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezintă valoarea anuală a normei de venit, raportată la cele 12 luni ale anului.

• Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la litera h) este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, raportată la cele 12 luni ale anului.

• Pentru persoanele prevăzute la litera f), baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

Cine plăteşte CASS egal cu o treime din salariul de bază minim brut pe ţară

În cazul persoanelor care realizează numai venituri de natura celor prevăzute la art. 71 alin. (1), (2) şi (5) sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară lunar şi nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă o treime din salariul de bază minim brut pe ţară.

Se încadrează aici:

- veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală;

- veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole;

- veniturile din activităţi agricole, menţionate mai sus, dar pentru care nu au fost stabilite norme de venit, sunt venituri impozabile şi care se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II “Venituri din activităţi independente”, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

Încadrarea în plafonul reprezentând echivalentul a de cinci ori câştigul salarial mediu brut

Plătitorul de venituri este cel care face încadrarea în plafonul reprezentând echivalentul a de cinci ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în situaţiile în care se obţin venituri din:

- drepturi de proprietate intelectuală;

- activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Fac excepţie veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie;

- activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară.

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

Persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală NU datorează CASS dacă realizează:

- venituri din salarii, venituri asimilate salariilor şi venituri din pensii, precum şi dacă se află sub protecţia sau în custodia statului, astfel cum aceste situaţii sunt definite în Capitolul I al Titlului IX2 din Codul fiscal;

- venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj;

- venituri din pensii mai mici de 740 de lei;

- venituri de natura celor menţionate în art. 296^21 din Codul fiscal (articol pe care îl găsiţi mai sus) la literele a)-d), g) şi h);

-  venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

- venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

- venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, asociere care nu generează o persoană juridică;

- venituri din asocierile fără personalitate juridică, persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

Foto:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu