Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002, care reglementează utilizarea fondului locativ de protocol și bunurile mobile din domeniul public al statului, administrate de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RAAPPS). De asemenea, s-au adus modificări și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 173/2020, care stabilește condițiile pentru atribuirea și închirierea unor imobile aflate în administrarea RAAPPS.

Principalele modificări aduse actului normativ care reglementează utilizarea fondului locativ administrat Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” vizează regulile aplicabile locuințelor de protocol și mecanismul privind atribuirea acestora.

Locuințele de protocol sunt atribuite la cererea persoanelor care au acest drept, precum vicepreședinți ai Senatului și Camerei Deputaților, miniștri și funcționari asimilați, președintele Consiliului Legislativ și Avocatul Poporului. Atribuirea este aprobată de Secretariatul General al Guvernului și se face pe baza unui contract de închiriere și prestări servicii, în limita fondului locativ existent.

Persoanele eligibile pentru locuințele de protocol nu trebuie să dețină în proprietate exclusivă sau în coproprietate o altă locuință în localitatea unde își desfășoară activitatea, care să îndeplinească criteriile stabilite prin hotărâre de Guvern. Costurile legate de atribuirea locuințelor de protocol sunt acoperite integral de ministerele și instituțiile publice unde lucrează beneficiarii.

Bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, poate acoperi cheltuielile pentru reparații și investiții în fondul locativ administrat de RAAPPS.

Acest lucru este relevant mai ales pentru imobilul „Palatul Parlamentului”, care a trecut din administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în administrarea RAAPPS. Acest imobil va servi ca sediu pentru Secretariatul General al Guvernului și entitățile guvernamentale relocate pe durata lucrărilor de eficientizare energetică a Palatului Victoria.

Vezi aici Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2024

Vezi aici Ordonanţa de urgenţă nr. 173/2020

Vezi aici Ordonanţa nr. 19/2002

Vez aici alte articole despre locuintele de protocol

lege6.ro
lege6.ro

După trei decenii de experiență în dezvoltarea soluțiilor juridice, Indaco Systems prezintă lege6.ro, o nouă platformă guvernată de AI, care se auto-îmbunătățește zilnic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here