În materialul de faţă vă punem la dispoziţie lista documentelor necesare înmatriculării în România a unui autovehicul nou achiziţionat, pentru două situaţii specifice, respectiv dacă autoturismul este cumpărat dintr-un stat membru al Uniunii Europene, sau dintr-un stat care nu face parte din UE.

* Documentele necesare înmatriculării în România a unui autovehicul nou achiziţionat dintr-un STAT MEMBRU al Uniunii Europene:

cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii  administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale;

cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;

documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;

actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;

copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia;

persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie

dovada de plată a taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;

dovada de plată a taxei pe poluare pentru autoturisme şi autovehicule, stabilită potrivit legii;

dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;

dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare;

procură specială, după caz.

* Documentele necesare înmatriculării în România pentru un autovehicul nou dintr-un STAT CARE NU ESTE MEMBRU al Uniunii Europene:

cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii  administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale;

cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;

documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;

actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;

copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia;

dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia;

dovada de plată a taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;

dovada de plată a taxei pe poluare pentru autoturisme şi autovehicule, stabilită potrivit legii;

dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;

dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare;

certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;

procura specială, după caz.

documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare.

persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.

Sursa: DRPCIV

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here