17 Octombrie, 2019

Care sunt contravențiile privind protecția consumatorilor care intră sub incidența Legii prevenirii?

Începând cu data intrării în vigoare a Legii prevenirii nr. 270/2017 , respectiv de la 17 ianuarie 2018, prin derogare de la prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002), pentru constatarea și sancționarea contravențiilor menționate în HG nr. 33/2018 se aplică dispozițiile Legii nr. 270/2017.

Așadar, legiuitorul a prevăzut că, de principiu, o contravenție aflată în sfera prevenției și menționată în HG nr. 33/2018 nu se mai sancționează contravențional; astfel, – în primul rând – agentul constatator al contravenției menționată în HG nr. 33/2018 va stabili o procedură de corectare a abaterii, acordând un plan de conformare și un termen; dacă ulterior se constată că persoana vinovată nu a respectat planul de conformare atunci, în al doilea rând, se va aplica totuși sancțiunea contravențională.

Reținem că, în ceea ce privește sancțiunile aplicate potrivit prevederilor Legii nr. 270/2017, acestea se completează cu prevederile OG nr. 2/2001.

De dată recentă, mai precis  la data de 5 februarie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 107, HG nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere. 

Care sunt contravențiile privind protecția consumatorilor care intră sub incidența Legii prevenirii?

În  Anexa nr. 1 la  HG nr. 33/2018 (care face parte integrantă din hotărâre), la punctul 55, legiuitorul a prevăzut care sunt contravențiile privind protecția consumatorilor, pentru constatarea și sancționarea cărora se aplică  Legea nr. 270/2017.

Așadar, aceste contravenții sunt cele prevăzute la art. 18, art. 19, art. 20 și a art. 25 din  OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor  (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208/28.03.2007, cu modificările și completările ulterioare):

Art. 18: Consumatorii au dreptul de a fi informați, în mod complet, corect și precis, asupra caracteristicilor esențiale ale produselor și serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere rațională, în conformitate cu interesele lor, între produsele și serviciile oferite și să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinației acestora, în deplină securitate.

Art. 19: Informarea consumatorilor despre produsele și serviciile oferite se realizează, în mod obligatoriu, prin elemente de identificare și caracterizare ale acestora, care se înscriu în mod vizibil, lizibil, ușor de înțeles, într-o formă care să nu permită ștergerea și să nu fie inscripționate în locuri obscure, să nu fie întrerupte prin desen sau imagini, după caz, pe produs, etichetă, ambalaj de vânzare sau în cartea tehnică, contract, instrucțiunile de folosire ori altele asemenea, ce însoțesc produsul sau serviciul, în funcție de natura acestuia.

Art. 20: (1) Producătorul trebuie să informeze despre denumirea produsului, denumirea și/sau marca producătorului, cantitatea și, după caz, termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate sau data-limită de consum/data durabilității minimale, durata medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice și calitative, compoziția, aditivii folosiți, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau păstrare, despre contraindicații.

(2) Producătorii și importatorii din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene au obligația să își precizeze adresa poștală a sediului social în elementele de identificare. Producătorii, ambalatorii sau distribuitorii din state membre ale Uniunii Europene au obligația să își precizeze adresa poștală a sediului social unde pot fi contactați.

(3) Produsele de folosință îndelungată trebuie să fie însoțite de certificatul de garanție și, dacă reglementările în vigoare prevăd, de declarația de conformitate, precum și de cartea tehnică ori de instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere, eliberate de producător. 

(4) Vânzătorii și prestatorii de servicii trebuie să informeze consumatorii despre prețul final al produsului sau despre tariful serviciului prestat, pe care îl suportă consumatorul, care să cuprindă toate costurile, inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate costurile suplimentare, și să le ofere acestora toate informațiile și documentele tehnice, după caz, care trebuie să însoțească produsul sau serviciul.

(5) Toate informațiile privitoare la produsele și serviciile oferite consumatorilor, documentele însoțitoare, inclusiv cele referitoare la informațiile privind securitatea produsului și instrucțiunile de utilizare, precum și contractele, inclusiv cele preformulate, trebuie să fie scrise în limba română, indiferent de țara de origine a acestora, fără a exclude prezentarea acestora și în alte limbi.

(6) Fac excepție de la prevederile alin. (5) biletele de avion sau alte bilete de transport internațional, documentele elaborate în baza unor acorduri internaționale pe care România le-a acceptat și le-a semnat, precum și voucherele turistice internaționale.

(7) Operatorii economici de transport internațional care își desfășoară activitatea pe teritoriul României sunt obligați să ofere în scris consumatorilor, în completare la biletul de transport, indiferent de forma de prezentare a acestuia, informații în limba română referitoare la: itinerar, program, durată, distanță, locul alocat în mijlocul de transport, condițiile generale de transport, precum și orice alte informații utile pentru consumatori, referitoare la serviciul respectiv.

Art.  25: Prețurile și tarifele trebuie indicate în mod vizibil și într-o formă neechivocă, ușor de citit. 

Care sunt sancțiunile aplicate dacă ulterior se constată că persoana vinovată nu a respectat planul de conformare?

Așa cum am arătat și anterior, dacă ulterior se constată că persoana vinovată nu a respectat planul de conformare stabilit de către agentul constatator al contravenției, atunci acesta va aplica persoanei vinovate o sancțiune.

Potrivit art. 50 alin. (1) lit. d) din OG nr. 21/1992,  constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și  faptele prevăzute la art. 18, art. 19, art. 20 și a art. 25 din OG nr. 21/1992 și se sancționează cu amendă contravențională de la 1.000 lei la 10.000 lei.

Ai nevoie de Legea prevenirii nr. 270/2017? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu