18 Ianuarie, 2018

Care este viitoarea procedură penală în materie de concurenţă şi concurenţă neloială?

Semnalăm aici unele dispoziţii privind procedura penală din Legea concurenţei neloiale şi în Legea concurenţei şi care urmează să fie modificate cu începere de la 1 februarie 2014.

Modificările sunt introduse prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale, publicată în Monitorul oficial nr. 515/14.08.2013. Legea va intra în vigoare la 1 februarie 2014, odată cu Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

COMBATEREA CONCURENŢEI NELOIALE

În ce priveşte competenţa instanţei, reglementarea dată prin Legea nr. 11/1991 cu modificările şi completările ulterioare urmează să dispună, începând de anul viitor, în materie de procedură penală, că acţiunile izvorând dintr-un act de concurenţă neloială sunt de competenţa tribunalului locului săvârşirii faptei sau în a cărei rază teritorială se află sediul pârâtului; în lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului pârâtului. Ca noutate, observăm aici că viitoarea redactare va face vorbire numai despre sediul sau domiciliul pârâtului, în timp ce în actuala formă se menţionează sediul sau domiciliul pârâtului sau al inculpatului.

Plângerea prealabilă. Acţiunea penală în cazurile prevăzute la articolul 5 se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, la sesizarea camerei teritoriale de comerţ şi industrie sau a altei organizaţii profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite de Consiliul Concurenţei.

În aplicarea prezentei legi (a Concurenţei neloiale), Consiliul Concurenţei va avea atribuţiile prevăzute de art. 33-38 şi 40 din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, prevederi care se referă la procedura de examinare preliminară, de investigare şi de luare a deciziilor.

Legea de punere în aplicare a Codului de procedură penală va abroga, de asemenea, articolele 9-13 din Legea concurenţei neloiale, pe care le puteţi vedea în caseta alăturată.

1. head2. art93. art urmSursa foto: Lege5 Online

CONCURENŢĂ

Motivat de principiile noi privind procedura penală, dar şi în raţiuni de corelare cu modificările la legea concurenţei neloiale, aceeaşi Lege nr. 255/2013 va modifica, tot cu începere din 1 februarie 2014, şi unele dispoziţii din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial nr. 742/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Competenţele inspectorilor de concurenţă. În cazul infracţiunii constând participarea cu intenţie frauduloasă şi în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea unor practici interzise, inspectorii de concurenţă vor putea efectua numai actele stabilite prin art. 61 din Codul de procedură penală, aprobat prin Legea nr. 135/2010, în redactarea care va fi valabilă pentru 2014 şi care text este redat în caseta foto de mai jos.

61Sursa foto: Lege5 Online

Inspecţiile persoanelor autorizate. În baza autorizării judiciare date prin încheiere, de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta, inspectorul de concurenţă poate efectua inspecţii, în spaţiile pe care întreprinderile ori asociaţiile de întreprinderi le deţin legal, precum şi în orice alte spaţii, inclusiv domiciliul, terenurile sau mijloacele de transport aparţinând conducătorilor, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai operatorilor economici sau asociaţiilor de operatori economici supuşi investigaţiei.

Contestarea încheierii. Încheierea dată de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta poate fi atacată cu contestaţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 48 de ore. Termenul în care poate fi atacată încheierea pentru Consiliul Concurenţei curge de la momentul comunicării acesteia. În ceea ce priveşte persoana supusă inspecţiei, termenul în care poate fi atacată încheierea curge de la momentul comunicării acesteia. Contestaţia nu este suspensivă de executare.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu