22 Februarie, 2018

Care este valoarea PIB pentru trimestrul IV al anului 2012?

Conform primelor estimări realizate de Institutul Naţional de Statistică, Produsul intern brut în trimestrul IV 2012 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,2% comparativ cu trimestrul III 2012 (date ajustate sezonier). Faţă de acelaşi trimestru din anul 2011, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 0,3% pe seria brută şi cu 0,1% pe seria ajustată sezonier.

În anul 2012, Produsul intern brut a crescut cu 0,2%, comparativ cu anul 2011.

Produsul intern brut pentru trimestrul IV 2012, în variantă provizorie (1), va fi publicat prin comunicat de presă, conform calendarului de pe site-ul INS, în data de 6 martie 2013.

De asmenea, date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obţine din Comunicatul de presă al Eurostat, publicat pe data de 14 februarie 2013. Click aici!

* Precizări metodologice

Estimările “semnal” ale Produsului intern brut trimestrial oferă o imagine operativă şi consistentă a evoluţiei economiei şi au următoarele caracteristici:

- oferă o imagine operativă a evoluţiei economiei;

- sunt în concordanţa cu conceptele contabilităţii naţionale;

- sunt produse şi publicate cât mai rapid posibil după încheierea trimestrului de referinţă;

- au la bază un set incomplet de informaţii comparativ cu conturile naţionale trimestriale provizorii.

Diferenţele dintre estimările “semnal” şi estimările provizorii ale Produsului intern brut se pot defini în fucţie de următoarele aspecte:

- operativitate: estimările “semnal” sunt disponibile mai devreme decât cele provizorii (40-45 zile).

- acurateţe: se face un compromis între operativitate şi acurateţe. Estimările “semnal” sunt, în general, mai puţin precise decât cele provizorii dar se urmăreşte ca pierderea în precizie să fie redusă la un nivel cât mai scăzut.

- sferă de cuprindere: numărul variabilelor acoperite de estimările “semnal” este limitat.

- informaţii disponibile: estimările “semnal” au la bază un set limitat de date. Adesea, unele informaţii furnizate de anchete statistice sau surse administrative nu sunt disponibile.

- metodă de estimare: în funcţie de sursele de date disponibile se poate utiliza metoda directă (prin utilizarea datelor existente şi a estimărilor pentru cele nedisponibile) sau metoda indirectă (prin utilizarea tehnicilor de regresie).

Estimările “semnal” ale Produsului intern brut trimestrial în conturile naţionale româneşti se realizează prin aplicarea metodei directe având în vedere existenţa surselor de date infra-anuale, în special a anchetelor statistice ce oferă informaţii care permit estimarea Produsului intern brut trimestrial (PIBT) la preţul pieţei prin metoda de producţie, conform relaţiei:

PIBT = VAB + IP – SP

unde:

VAB = valoarea adăugată brută la preţ de bază;

IP = impozitele pe produs;

SP = subvenţiile pe produs.

Pe lângă estimările brute ale Produsului intern brut trimestrial se calculează şi estimări ajustate sezonier, utilizând metoda regresivă, metodă recomandată de regulamentele europene.

Ajustarea sezonieră are drept scop eliminarea efectelor sezoniere din cadrul seriei de date pentru a se evidenţia evoluţia economică reală din perioade consecutive. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmarea a modificării modelelor adoptate, numărului de regresori folosiţi, modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.

Sursa: INS

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu