25 Februarie, 2018

Care este procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări?

În Monitorul Oficial 367 din 30 mai 2012 a fost publicată Norma din 23 mai 2012 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări.

Această normă are ca obiect reglementarea modului de soluţionare a petiţiilor privind activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări.

Potrivit actului normativ, petiţia poate fi înţeleasă ca cererea, reclamaţia, sesizarea formulată în scris ori prin poşta electronică, prin intermediul căreia un asigurat/păgubit îşi exprimă nemulţumirea sau insatisfacţia cu privire la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are ca atribuţii să primească şi să răspundă la toate petiţiile privind activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, se mai arată în actul normativ.

Obligaţii ale asiguratorilor în ceea ce priveşte soluţionarea petiţiilor

În primul rând, asiguratorii trebuie să deţină proceduri scrise de primire şi soluţionare a petiţiilor atât la sediul central al asigurătorului, cât şi la sediile teritoriale ale acestuia.

Societăţile care aduc modificări procedurilor existente au obligaţia de a le transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, însoţite de decizia de aprobare, în termen de 30 de zile de la aprobarea modificării lor, potrivit normei adoptate.

Procedurile de soluţionare a petiţiilor, informaţiile despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a acestora, precum şi informaţiile referitoare la adresa de e-mail şi numărul de telefon unde se pot solicita informaţii despre stadiul rezolvării petiţiilor trebuie să fie permanent accesibile publicului la sediu şi pe site-ul internet al asigurătorului.

De asemenea, asiguratorul trebuie să deţină şi să menţină un registru unic de petiţii în format electronic, în care să înregistreze toate petiţiile primite, inclusiv cele primite la sediile teritoriale, indiferent de modalitatea de primire a acestora: prin registratură, prin poşta electronică, prin sistemul on-line.

O altă obligaţie a asiguratorului este aceea de a desemna din cadrul societăţii un colectiv de analiză şi soluţionare a petiţiilor.

Asiguratorul va trebui să răspundă la fiecare petiţie primită direct de la petenţi, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

Nu în ultimul rând, asiguratorul este obligat să transmită pentru fiecare solicitare primită de la autoritatea de supraveghere, în termen de maximum 10 zile lucrătoare sau în termenul precizat în mod expres în aceasta, următoarele documente:

* o notă de fundamentare întocmită de colectivul de analiză şi soluţionare a petiţiilor, în care soluţia adoptată să fie justificată temeinic, cu respectarea şi precizarea, în mod obligatoriu, a dispoziţiilor legale/contractuale în vigoare avute în vedere la adoptarea deciziei comunicate;

* copia integrală a dosarului de daună;

* copia raportului de investigaţii proprii/expertiza tehnică întocmit;

* fotografiile existente la dosar în format electronic;

* copia poliţei de asigurare, a inspecţiei de risc efectuate la încheierea poliţei (dacă este obligatorie efectuarea ei la încheierea poliţei) şi a condiţiilor de asigurare aplicabile în speţă, în cazul asigurărilor facultative.

* oricare alt document justificativ solicitat.

Printre obligaţiile intermediarilor în asigurări se numără acordarea de asistenţă asiguratului existent în propriul portofoliu, în ceea ce priveşte derularea contractului de asigurare cu respectarea condiţiilor de asigurare/prevederi legale pe toată perioada valabilităţii acestuia şi să răspundă la fiecare petiţie primită direct de la petenţi, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei.

Potrivit actului normativ, pentru asigurarea transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, societăţile de asigurare autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor au obligaţia de a prezenta pe site-ul propriu următoarele informaţii:

- numărul total de petiţii;

- numărul total de petiţii întemeiate;

- numărul de petiţii întemeiate referitoare la dosare de daună;

- numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate;

- numărul total de petiţii finalizate nefavorabil.

Aceste informaţii vor fi publicate de către societăţile de asigurare pe site-urile proprii în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu