20 Septembrie, 2017

Când şi cum se emite certificatul de urbanism

Prin Legea nr. 221/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 853 din 5 decembrie a.c., a fost modificată reglementarea prin care se emite certificatul de urbanism, astfel cum această procedură este prevăzută prin art.29 alin.2) din Legea nr. 350/2001 – cu modificările şi completările ulterioare – privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

Prin noua formulare, se prevede că certificatul de urbanism trebuie emis pentru adjudecarea prin licitaţie a lucrărilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor publice, precum şi pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a terenurilor în cel puţin 3 parcele, atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii şi de infrastructură, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.

În cazul vânzării sau cumpărării de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informaţiile privind consecinţele urbanistice ale operaţiunii juridice, solicitarea certificatului de urbanism atunci când operaţiunile de împărţeli ori comasări de parcele fac obiectul ieşirii din indiviziune este facultativă, cu excepţia situaţiei în care solicitarea este făcută în scopul realizării de lucrări de construcţii şi/sau de lucrări de infrastructură.

Spre comparaţie, arătăm că, în formularea anterioară, documentul era obligatoriu pentru adjudecarea prin licitaţie a lucrărilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor publice, precum şi pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale de comasare, respectiv de dezmembrare a bunurilor imobile în cel puţin 3 parcele. În cazul vânzării sau cumpărării de imobile, certificatul de urbanism trebuia să cuprindă informaţii privind consecinţele urbanistice ale operaţiunii juridice, solicitarea certificatului de urbanism fiind în acest caz facultativă.

Potrivit legii, certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administraţiei publice judeţene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare, potrivit legii.

Certificatul de urbanism se eliberează la cererea oricărui solicitant, persoană fizică sau juridică, care poate fi interesat în cunoaşterea datelor şi a reglementărilor cărora îi este supus respectivul bun imobil.

Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de executare a lucrărilor de construire, amenajare sau plantare.

Pentru aceeaşi parcelă se pot elibera mai multe certificate de urbanism, dar conţinutul acestora, bazat pe documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, şi celelalte reglementări în domeniu trebuie să fie aceleaşi pentru toţi solicitanţii. În acest scop, nu este necesară solicitarea actului de proprietate asupra imobilului, în vederea emiterii certificatului de urbanism.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  zota corneliu
  decembrie 9 2011

  In cazul CERTIFIVATULUI DE DARE IN FOLOSINTA LA RECEPTIE CONSTRUCTII P+1E este obligatorie prezentarea CERTIFICATULUI DE PERFORMANTA ENERGETICA ?

  Majoritatea primariilor( Predeal. Sacele, Zarnesti, Crsitian etc ) nu solicita acest Certificat energetic contrar lege 372/2005 si OG 839/2009 privind normele metodologice de aplicare a legii 50/91

  Deci degeaba lege daca nu se respecta iar contolul privind aplicarea legii nu se face.
  zota

  • Răspunde
   Admin LegeStart Blog
   decembrie 9 2011

   Bună ziua,

   Vă rugăm să adresaţi întrebarea dvs. pe forumul nostru, unde vă poate răspunde o persoană care ştie mai multe despre acest subeict. Adresa forumului este aceasta: https://legestart.ro/forum.htm
   Vă mulţumim! O zi frumoasă!

Scrie un comentariu