25 Februarie, 2018

Când scăpăm de datele înscrise în cazierul fiscal

A fost publicat actul normativ, pe care l-am semnalat la data aprobării de către executiv, referitor la modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanţa de modificare, cu nr. 25/2011, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 628 din 2 septembrie a.c.

Potrivit modificărilor aduse textului de reglementare, contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:

- faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege;

- a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească;

- faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate ca infracţiuni şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte;

- faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii, cu excepţia contravenţiilor regimul produselor accizabile, cu precizările suplimentare pe care le face O.G. nr.25 în această situaţie;

- faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii la regimul produselor accizabile şi nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 din actul normativ de bază, într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte;

- au fost stinse creanţele fiscale datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent;

- contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat.

Prevederile se aplică şi în ceea ce priveşte scoaterea din evidenţă a faptelor şi situaţiilor înscrise în cazierul fiscal la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de acesta.

*

Potrivit art.2 din O.G. nr. 75/2001, în cazierul fiscal se ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară. În cazierul fiscal al persoanelor fizice şi juridice se înscriu şi:

- atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz;

- inactivitatea fiscală (care se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactivă, cât şi al reprezentanţilor legali ai acesteia).

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are obligaţia de a comunica, în format electronic, în termen de maximum 30 de zile de la solicitare, lista reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care au fost declarate inactive din punct de vedere fiscal.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu