21 Noiembrie, 2019

Când pot fi luate măsuri de urgență dacă se constată că un produs este modificat genetic?

Atunci când nu este dovedit că un produs genetic modificat poate în mod evident să prezinte un risc grav pentru sănătatea umană, pentru sănătatea animală sau pentru mediu, nici Comisia, nici statele membre nu au posibilitatea de a adopta măsuri de urgenţă. Astfel s-a pronunţat CJUE prin Hotărârea din data de 13.09.2017 în cauza  C- 111/16.
 
Față de cele mai sus statuate de CJUE, rezultă - per a contrario - că statele membre sau Comisia au posibilitatea de a adopta măsuri de urgenţă doar atunci când este dovedit că un produs genetic modificat poate în mod evident să prezinte un risc grav pentru sănătatea umană, pentru sănătatea animală sau pentru mediu.
 
Menționam faptul că CJUE s-a pronunţat în sensul mai sus arătat referitor la o cerere formulată  în cadrul unei proceduri penale inițiate împotriva domnului Giorgio Fidenato, precum și a domnilor Leandro și Luciano Taboga, prin care li se reproșează că au cultivat soiul de porumb modificat genetic MON 810, cu încălcarea reglementării naționale care interzice cultivarea acestuia.
 
Ce a declanşat litigiul principal în discuţie?
În 1998, Comisia a autorizat introducerea pe piață a porumbului modificat genetic MON 810. În decizia sa, Comisia a făcut referire la avizul comitetului științific potrivit căruia nu existau motive pentru a se considera că acest produs ar avea efecte nedorite asupra sănătății umane sau asupra mediului.

În 2013, guvernul italian a solicitat Comisiei să adopte măsuri de urgență pentru a interzice cultivarea porumbului MON 810, ținând seama de noile studii științifice realizate de două institute de cercetare italiene.

Pe baza unui aviz științific emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), Comisia a concluzionat că nicio dovadă științifică nouă nu permitea justificarea măsurilor de urgență solicitate și anularea concluziilor sale anterioare privind caracterul nedăunător al porumbului MON 810.

În pofida acestui fapt, guvernul italian a adoptat în 2013 un decret prin care interzicea cultivarea porumbului MON 810 pe teritoriul italian.

În 2014, domnul Giorgio Fidenato și alte persoane au cultivat porumb MON 810, încălcând acest decret și au fost urmăriți penal pentru această faptă.

Judecătorul pentru faza urmăririi penale de la Tribunale di Udine (Tribunalul din Udine) a dat, la o dată neprecizată, o ordonanță penală de condamnare a persoanelor interesate.

Acestea din urmă au formulat plângere împotriva acestei ordonanțe, invocând nelegalitatea reglementării naționale în temeiul căreia a fost adoptată, pentru motivul că reglementarea în cauză încalcă articolul 34 din Regulamentul nr.1829/2003, precum și articolele 53 și 54 din Regulamentul nr.178/2002.

În aceste condiții, Tribunale di Udine (Tribunalul din Udine) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să solicite CJUE să stabilească în special dacă în materie alimentară se pot adopta măsuri de urgență în temeiul principiului precauției.

Potrivit acestui principiu (al principiului precauției) statele membre pot adopta măsuri de urgență pentru prevenirea riscurilor pentru sănătatea umană care nu au fost încă pe deplin identificate sau înțelese din cauza incertitudinilor științifice.
 
Cum a motivat în esenţă CJUE Hotărârea din data de 13.09.2017?
CJUE a amintit mai întâi că atât legislația alimentară a Uniunii, cât și legislația Uniunii privind produsele alimentare și furajele modificate genetic urmăresc asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a intereselor consumatorilor, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne, în cadrul căreia libera circulație a produselor alimentare și a furajelor sigure și sănătoase este un aspect esențial.

În acest context, CJUE a constatat că atunci când nu este dovedit că un produs genetic modificat poate în mod evident să prezinte un risc grav pentru sănătatea umană, pentru sănătatea animală sau pentru mediu, nici Comisia, nici statele membre nu au posibilitatea de a adopta măsuri de urgenţă cum ar fi interzicerea cultivării soiului de porumb MON 810.

CJUE a subliniat că principiul precauției, care presupune o incertitudine științifică cu privire la existența unui anumit risc, nu este suficient pentru adoptarea unor asemenea măsuri. Deși acest principiu poate justifica adoptarea unor măsuri provizorii de gestiune a riscului în domeniul alimentelor în general, el nu permite înlăturarea sau modificarea, în special prin simplificarea lor, a dispozițiilor prevăzute în cazul alimentelor modificate genetic, întrucât acestea au făcut deja obiectul unei evaluări științifice complete anterior introducerii lor pe piață.

Pe de altă parte, CJUE a aratat că în cazul în care un stat membru a informat oficial Comisia cu privire la necesitatea recurgerii la măsuri de urgență, iar Comisia nu a luat nicio măsură, acesta poate să adopte astfel de măsuri la nivel național. În plus, el poate să mențină sau să reînnoiască măsurile respective, atât timp cât Comisia nu a adoptat nicio decizie prin care să impună extinderea, modificarea sau abrogarea acestora. În aceste condiții, instanțele naționale sunt competente să aprecieze legalitatea măsurilor în cauză.
 
Răspunsul mai sus formulat de CJUE ce a făcut obiectul Hotărârii din data de 13.09.2017 în cauza C-111/16.

Ai nevoie de Regulamentul nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației în domeniul alimentar, de înființare a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței alimentelor? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu