17 Octombrie, 2019

Când acordul global poate fi luat în considerare la recalcularea pensiei?

Prin cererea introductivă de instanță formulată reclamanta a contestat Decizia de pensie nr. 275066/29.05.2012 în temeiul Adeverinţei nr. 444/12.09.2011 emisă de SC E. SA și a solicitat obligarea CJP Cluj la recalcularea pensiei cu luarea în calcul a  „sporului în acord global”.
În dovedirea acțiunii, reclamanta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.
 
Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat și cum a argumentat instanța hotărârea respectivă?
Prin sentinţa civilă nr. 3549/28.04.2014 a Tribunalului Cluj, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta R.C. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Cluj, având ca obiect drepturi de asigurări sociale.  

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:
Din adeverinţa nr. 444/12.09.2011 emisă de SC E. SA Piatra-Neamţ rezultă că în perioada martie 1974 – august 2003 reclamanta a beneficiat de prime şi acord global care au făcut parte din fondul de salarii pentru care fostul angajator a reţinut şi a plătit contribuţiile la asigurările sociale de stat.   Potrivit art. 107 alin.3 din Legea nr. 263/2010, pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor prevăzute de lege nevalorificate la stabilirea acesteia.   

Adeverinţa nr.444/12.09.2011 este identică cu adeverinţa nr. 446/07.05.2008 emisă de acelaşi angajator. 

Prin sentinţa civilă nr. 20/C/16.01.2009 Tribunalul Neamţ a admis acţiunea formulată de reclamantă împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Neamţ cu consecinţa obligării pârâtei să recalculeze pensia reclamantei cu luarea în considerare a veniturilor înscrise în adeverinţa nr.446/07.05.2008 eliberată de SC E. SA.  

Curtea de Apel Bacău a admis recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Neamţ împotriva sentinţei civile nr. 20/16.01.2009 pronunţată de Tribunalul Neamţ  pe care a modificat-o în parte în sensul obligării recurentei intimate să recalculeze pensia contestatoarei cu luarea în calcul a veniturilor înscrise în adeverinţa nr.446/07.05.2008 eliberată de SC E. doar pentru perioada 01.04.2001-01.09.2003.  

Deoarece prin hotărârea Curţi de Apel Bacău s-a statuat irevocabil asupra fondului cauzei cu privire la luarea în considerare a veniturilor din adeverinţa nr. 446/2008 identică cu adeverinţa nr.444/2011, instanţa a respins cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantă.
 
Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către intimată şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară? Cum a argumentat instanța superioară hotărârea respectivă?
Da, sentinţa instanţei de fond a fost atacată cu recurs de către  reclamanta, iar curtea de apel a reţinut că acesta este întemeiat, drept pentru care l-a admis și, pe cale de consecință, a admis cererea de chemare în judecată a reclamantei.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa superioară a avut în vedere următoarele considerente:
Excepţia autorităţii de lucru judecat a fost greşit admisă de prima instanţă întrucât obiectul şi cauza celor două dosare sunt diferite.

Astfel, în dosarul Tribunalului Neamţ, s-a solicitat recalcularea pensiei reclamantei în temeiul Adeverinţei nr. 446/07.05.2008 eliberată de SC E. SA, fără să se atace o decizie de pensie, iar în prezenta cauză s-a contestat Decizia de pensie nr. 275066/29.05.2012 în temeiul Adeverinţei nr. 444/12.09.2011 emisă de SC E. SA.

De asemenea, aşa cum reiese din Sentinţa civilă nr. 20/16.01.2009 pronunţată de Tribunalul Bacău, prima acţiune s-a întemeiat pe dispoziţiile OUG 4/2005, în timp ce în prezenta cauză sunt incidente dispoziţiile Legii 263/2010.  

Referitor la fondul cauzei, Curtea de apel a reţinut că Conform pct.VI din Anexa 15 a HG 257/2011 de aprobare a normelor de aplicare a Legii 263/2010 (anexă care reglementează sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare care, , au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual) nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din bază de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001: ● formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale.

Referitor la veniturilor realizate în acord, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia nr. 19/17.10.2011 dată în soluţionarea unui recurs în interesul legii în dosarul nr. 18/2011, a stabilit că în interpretarea dispoziţiilor art. 2 lit. e), art. 78 şi art. 164 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat „formele de retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut şi, pentru acestea, s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Reţinând că reglementarea legală din Legea nr. 19/2000 şi OUG 4/2005, privind recalcularea pensiilor din sistemul public pe baza veniturilor realizate în acord global,  a fost reiterată de o manieră identică în conţinutul Legii nr.  263/2010 şi având în vedere recursul în interesul legii evocat anterior, Curtea de apel a constatat că, pentru identitate de raţiune, concluziile reţinute de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt aplicabile şi în cazul cererilor de recalculare a pensiei întemeiate pe venituri realizate în acord global, formulate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 263/2010.    

Drept urmare, întrucât din Adeverinţa nr. 444/12.09.2011 emisă de SC E. SA rezultă că recurenta a obţinut în perioada 01.03.1974-01.04.2001 venituri în acord pentru care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale, conform reglementărilor legale în vigoare la acea dată, Curtea de apel a admis recursul declarat în cauză.
 
Extras din Decizia civilă nr. 1023/02.09.2014, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Comentarii

 • Răspunde
  decembrie 30 2017

  Este foarte adevarat ca suntem furati dupa o viata de munca /zi lumina. Media anuala la ore era de aproximativ 265 de ore pe luna.Cu cine sa mai discuti la ora actuala despre acord global daca cei ce judeca la ora actuala nu inteleg cu ce se minca acordul global.Dar ma intreb ei nu sunt curiosi sa itrebe pe acasa pe la ei cum se lucra, cum s-a construit industria in romania? Este extrem de usor de recalculat , dar ei nu vor sa o faca.Exemplu tot zic ei ca nu s-a trecut in cartea de munca salariile brute, asa era legea domnilor de la CURTEA DE APEL. dar avem adeverinte si sunt perfect legale de la a……….f .Adica salariile tarifare din cartea de munca se inlocuiesc cu cele din adeverinte care sunt salariile brute ,acolo se gasesc orele si indicii de realizare dupa care sporurile care deja s-au luat in calcul, bineinteles cine stie sa se uite in cartea de munca nu?Ne poarta pe drumuri pina disparem cu totii si dreptatea nu doreste nimeni sa o faca.Este forte greu sa dai de un judecator cu experienta care s-ai puna la punct pe mafiotii astia de la casele de pensii care stiu perfect ca avem dreptate.

 • Răspunde
  Mariana
  februarie 26 2019

  Buna ziua
  Si eu ma confrunt cu o situatie greu de crezut după 35 de ani de munca
  Am lucrat 35 si cateva luni cnp arges ă găsit 34 si 10 luni
  Am depus adeverința eliberată de SC Alprom Pitesti greșită cei de la casa de pensii nu se uita in carnet
  Am avut salarii mari si am pensie de 925 lei colegii mei 1800 lei
  Ma intreb unde este gresit?l
  Am dat in judecata ptr salariile brute am câștigat acum astept diferenta
  Știe cineva cand voi primii nouă decizie recalcularea daca din 21.02.2019 am câștigat prin instanta?
  Sunt f foarte dezamăgită după o viață de muncă și cei care nu au muncit iau aproape cât mine….

Scrie un comentariu