18 August, 2017

Camerele agricole mai aşteaptă! Până când se amână primele alegeri?

Prin Legea nr. 86/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 201 din 9 aprilie 2013, a fost prelungită amânarea termenului cu privire la organizarea desfăşurării primelor alegeri pentru constituirea camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală.
Istoria legată de acest termen ar fi următoarea.

Aşteptată cu interes de fermieri, Legea nr. 283/2010, republicată în Monitorul oficial nr. 553/2012, stabileşte modul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a Camerei Agricole Naţionale.

Ceva mai târziu, Legea nr. 122/2012, în vigoare de la 14.07.2012, a adus modificări şi completări la Legea nr. 283/2010 şi a dispus, prin Articolul II, următoarele:
Art. II. – (1) Comitetul Naţional de Iniţiativă şi comitetele judeţene de iniţiativă ale camerelor agricole vor organiza primele alegeri pentru constituirea camerelor agricole în maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi (deci, socotit de la 14 iulie 2012 – n.a.) în baza ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. […]”


s1
Sursa foto: Lege5.ro

În luna octombrie anul trecut, Executivul dădea Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 701 din 12 octmbrie 2012, cu un articol unic, prin care se stabilea că termenul în cauză “se prorogă cu 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”, deci, calculat de la 12 octombrie 2012. 

În motivarea ordonaţei de urgenţă se invocau mai multe argumente, cum sunt:

• Termenul insuficient în vederea îndeplinirii formalităţilor privind înscrierea Camerei Agricole Naţionale şi a camerelor agricole judeţene în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul, până la data desfăşurării alegerilor;

• Necesitatea asigurării logisticii pentru buna desfăşurare a primelor alegeri ale camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală în secţiile de votare din spaţiile care vor fi puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale, care sunt abilitate să asigure în aceeaşi perioadă şi suportul necesar organizării alegerilor parlamentare;

• Evitarea suprapunerii perioadei de desfăşurare a campaniei electorale privind alegerea membrilor camerelor agricole judeţene, desemnaţi din rândul structurilor asociative, profesionale, sindicale şi patronale, structuri cu caracter apolitic, cu perioada stabilită pentru desfăşurarea campaniei electorale şi a alegerilor parlamentare stabilite pentru data de 9 decembrie 2012.

De dată recentă, O.U.G. nr. 57/2012 a fost aprobată de Parlament prin Legea nr. 86/2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 201/09.04.2013) cu modificarea prin care termenul se prorogă cu 8 luni de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă aprobată prin această lege. Deci, termenul se amână cu opt luni, calculat de la 12 octombrie 2012, data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 52/2012.

Potrivit legii, camerele agricole sunt instituţii private de interes public, nonprofit, cu personalitate juridică, create în scopul:

• Reprezentării şi promovării intereselor fermierilor agricoli, persoane fizice/juridice din agricultură, cu toate ramurile ei, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, turism rural şi agroturism, denumite în continuare domenii ale agriculturii şi conexe;

• Consultanţei şi promovării politicii agricole comune, a programelor naţionale de dezvoltare rurală, a strategiei şi politicilor României de susţinere financiară a agriculturii, a cercetării fundamentale şi aplicate, cu toate ramurile ei şi conexe;

• Intensificării absorbţiei fondurilor europene în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, pescuit şi acvacultură;

• Formării profesionale, al extensiei şi consultanţei în domeniile agriculturii şi conexe.

Funcţionarea camerelor agricole trebuie să răspundă obiectivului de descentralizare a administraţiei publice centrale prin înfiinţarea unei reţele naţionale de structuri autonome private ce promovează interesul public general, prin acţiune la nivel local şi prin integrarea specificului zonal în procesul de elaborare a politicilor diferenţiate pe sectoare de agricultură.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu