20 Februarie, 2018

Calendarul concursului pentru judecători la ÎCCJ: au început înscrierile!

În şedinţa din data de 4 ianuarie 2013, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii, în perioada 7 ianuarie – 31 mai 2013, a concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Concursul se organizează pentru ocuparea unui număr de 29 de posturi vacante de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, distribuite după cum urmează:

- Secţia I civilă: 7 posturi;

- Secţia a II-a civilă: 6 posturi;

- Secţia penală: 10 posturi;

- Secţia de contencios administrativ şi fiscal: 6 posturi.

Concursul constă într-o probă având ca obiect evaluarea actelor întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora, un interviu susţinut în faţa Plenului CSM şi o probă scrisă cu caracter practic, în funcţie de specializarea secţiei, la una din grupele de materii, după cum urmează:

- Secţia I civilă: drept civil, dreptul familiei şi drept internaţional privat;

- Secţia a II-a civilă: drept civil, dreptul familiei şi drept internaţional privat;

- Secţia penală: drept penal;

- Secţia de contencios administrativ şi fiscal: drept administrativ, drept financiar şi dreptul muncii.

Descarcă tematica şi bibliografia de concurs pe grupe de materii! Click aici!

La aceste materii se adaugă, pentru toate secţiile, procedura civilă sau procedura penală, în funcţie de specializarea judecătorului ori a procurorului, determinată de secţia ÎCCJ pentru care candidează, precum şi jurisprudenţa CEDO şi CJUE.

La concurs se pot înscrie judecătorii şi procurorii care îndeplinesc condiţiile minime de vechime prevăzute de art. 52 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care la ultimele 3 evaluări au avut calificativul „foarte bine” şi nu au fost niciodată sancţionaţi disciplinar.

Cererile de înscriere la concurs se depun la Consiliul Superior al Magistraturii până la data de 23 ianuarie 2013, conform calendarului de desfăşurare. În cuprinsul cererii este obligatorie menţionarea secţiei la care se solicită promovarea. Fiecare candidat poate formula o singură opţiune, asupra căreia are dreptul de a reveni până la data expirării termenului de înscriere.

Consultă calendarul de desfăşurare a concursului! Click aici!

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele acte:

- cerere de înscriere;

- curriculum vitae;

- declaraţie care atestă că nu au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea;

- declaraţie de interese care se actualizează anual sau în termen de 15 zile de la apariţia unei schimbări sau de la data la care judecătorul a luat cunoştinţă despre aceasta.

La cererea de înscriere pot fi ataşate maximum 10 lucrări întocmite de candidaţi, precum hotărâri judecătoreşti cu obiect diferit ori, după caz, alte acte întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora din întreaga carieră de judecător ori procuror, în copii certificate.

De asemenea, candidaţii pot depune şi lucrări de specialitate publicate, dacă este cazul, precum şi orice alte înscrisuri considerate relevante.

Sursa: CSM

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu