21 Iulie, 2018

Calendarul şi Metodologia înscrierii copiilor în învăţământul primar, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 162/2013 a fost publicat ordinul privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014.

Calendarul:

Pregătirea înscrierii

28 martie

- Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia şi pe site-ul inspectoratului şcolar;

- Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013—2014;

- Afişarea unităţilor/instituţiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi;

- Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ;

- Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

30 martie – 7 aprilie

- Organizarea, în fiecare unitate de învăţământ în care se desfăşoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei “Zile a porţilor deschise”.

1 – 12 aprilie

- Organizarea, în unităţile de învăţământ preşcolar, a întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi în învăţământul primar.

2 – 19 aprilie

- Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor;

- Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

Prima etapă de înscriere

1 aprilie

- Afişarea, la sediul unităţii de învăţământ şi al inspectoratului şcolar şi pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar.

2 – 22 aprilie

- Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere;

- Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială.

29 aprilie

- Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

A doua etapă de înscriere

7 mai

- Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile;

8 – 17 mai

- Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

- Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor.

24 mai

- Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

27 – 31 mai

- Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

Printre principalele prevederi ale metodologiei se numără următoarele:

- La clasa pregătitoare se pot înscrie copiii care au împlinit şase ani, dar şi cei care vor împlini şase ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie (la cererea părinţilor şi după evaluarea dezvoltării psihosomatice);

- La clasa a I-a intră direct copiii care au împlinit şapte ani (chiar dacă n-au parcurs clasa pregătitoare), dar şi cei care împlinesc şapte ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie (la cererea părinţilor şi după evaluarea dezvoltării psihosomatice);

- Părinţii îşi pot înscrie copiii la şcoala de circumscripţie (înscriere automată) sau pot opta pentru o altă unitate de învăţământ (în limita locurilor libere şi, dacă e cazul, pe baza criteriilor de departajare);

- Înscrierile se pot face direct la unităţile de învăţământ alese de părinţi sau prin completarea online (pe Edu.ro) a cererilor-tip. În cazul completării online, părinţii tot trebuie să facă un drum până la unitatea de învăţământ aleasă (pentru validarea cererii);

- Actele necesare înscrierii sunt: cerere-tip, copii după actele de identitate ale părintelui/tutorelui, certificatul de naştere al copilului, documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare (dacă e cazul), alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale (dacă e cazul).

Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Comentarii

  • Răspunde
    Mihaela
    martie 27 2013

    Cand si unde putem sa vedem si noi metodologia in forma integrala? Ma intereseaza detaliile exacte, am doua fetite una de 6 ani si una de 7 si vreau sa stiu cum pot sa le inscriu. Multumesc

Scrie un comentariu