25 Martie, 2019

CALENDAR FISCAL. Până pe 30 septembrie trebuie depuse formularele 313 şi 318. Ce contribuabili sunt vizaţi?

Potrivit Calendarului fiscal Lege5, în această lună mai trebuie depuse două formulare fiscale – 313 şi 318 -, termenul-limită fiind luni.

• Formularul 313 – Cererea de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii

Această cerere trebuie depusă în termen de maximum nouă luni de la sfârşitul anului calendaristic în care taxa devine exigibilă.

Contribuabili vizaţi: Persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile şi achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minimum trei luni sau de maximum un an calendaristic ori pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic.

• Formularul 318 – Cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul Fiscal

Contribuabili vizaţi: Persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA-ului achitat de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru.

***

Calendarul obligaţiilor fiscale
 -pus la dispoziţie în premieră pe Lege5.ro- însumează toate declaraţiile sau formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate către organele competente în decursul anului fiscal.

Află mai multe despre acest instrument unic în domeniul legislativ!

comentarii

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu