15 Septembrie, 2019

CALENDAR FISCAL: Obligaţiile fiscale care trebuie depuse până mâine, 15 ianuarie

Joi, 15 ianuarie 2015, se atinge termenul limită pentru depunerea unei serii de situaţii centralizatoare, jurnale şi declaraţii şi efectuarea unor plăţi, conform informaţiilor din Calendarul fiscal Lege5. Mai jos găsiţi informaţii despre contribuabilii vizaţi, dar şi link-uri de descărcare pentru fişierele necesare, acolo unde este cazul.

Întreaga listă a obligaţiilor fiscale din luna ianuarie poate fi consultată AICI.

• Declaraţia pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu pentru anul curent 

Contribuabili vizaţi: Gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu ţuică şi rachiuri.

Atenţie: Declaraţia se depune la autoritatea vamală teritorială în a carei rază gospodăria îşi are domiciliul.

Descarcă Declaraţia pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu !


• 
Declaraţia privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut 


Contribuabili vizaţi: Micii producători de vinuri liniştite care obţin în medie mai puţin de 1.000 hl de vin pe an.

Atenţie: Declaraţia se depune semestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare semestrului, la autoritatea vamală teritorială.

Descarcă Declaraţia privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător


• Declaraţia privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Contribuabili vizaţi: Micii producători de vinuri liniştite care realizează ei înşişi tranzacţii intracomunitare, în sensul vânzării vinului realizat către beneficiari din alte state membre şi operatorii economici din România, alţii decât micii producători de vinuri, care efectuează achiziţii de vin de la micii producători de vinuri dintr-un alte state membre, care sunt scutiţi de la obligaţiile privind deplasarea şi monitorizarea produselor accizabile.

Atenţie: Declaraţia reprezintă o situaţie cetralizatoare a achiziţiilor/livrărilor intracomunitare de vinuri şi se depune semestrial până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare semestrului, la autorităţile vamale teritoriale.

Descarcă Declaraţia privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător


• Declaraţia pe propria răspundere privind privind producţia de bere pe anul în curs

Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi ca mici producători de bere. Antrepozitarul autorizat beneficiază de nivelul redus de acciză în condiţiile în care este considerat mic producător de bere, nivelul estimat de producție nu depăşeşte 200.000 hl/an şi nu produce și alte băuturi alcoolice în afară de bere.

Atenţie: Declaraţia se depune la autoritatea competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an. Aceasta trebuie să cuprindă informaţii privind nivelul producţiei din anul precedent, precum şi nivelul de producţie estimat a fi realizat în anul în curs.


• Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Atenţie: Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.

Descarcă Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete!
Descarcă Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat!


• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.


• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna / pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.

Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.


• Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul precedent


Contribuabili vizaţi: deţinătorii de autorizaţii de utilizator final..

Atenţie: Deținătorii de autorizații de utilizator final au obligația de a transmite on-line autorității vamale teritoriale emitente a autorizației, trimestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situație privind achiziția și utilizarea produselor energetice, drept combustibil pentru încălzire de către spitale, sanatorii, aziluri de bătrâni, orfelinate şi de alte instituţii de asistenţă socială, instituţii de învăţământ şi lăcaşuri de cult.


• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali, pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

Descarcă Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile!


• Depunerea situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna preceden

Contribuabili vizaţi: antrepozitarii autorizaţi, pentru producţie şi pentru depozitare de produse accizabile.

Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

Descarcă Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de:


• Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia sau pentru depozitarea de produse energetice care livrează combustibil pentru motor cu destinaţia utilizării exclusive pentru nave/aeronave, precum şi antrepozitele fiscale în numele cărora se emit facturile către nave/aeronave.

Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.


• Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Operatorii economici care deţin certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, autorizaţi ca antrepozitari/antrepozite fiscale de depozitare, precum şi antrepozitele fiscale care fac efectiv alimentarea aeronavelor, respectiv distribuitorii autorizaţi în calitate de utilizatori finali care aprovizionează nave.

Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

Descarcă Jurnalul privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie!
Descarcă Jurnalul privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie!


•  
Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna… anul… – pentru luna precedentă

Se transmite autorităţii vamale teritoriale, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Contribuabili vizaţi: operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat


• Declaraţia  220 privind venitul estimat/norma de venit

Contribuabili vizaţi: Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere.

Atenţie: se depune în cazul derulării unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere.


• Depunerea Declaraţiei privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile


Contribuabili vizaţi: Antrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat la autoritatea vamală teritorială


• Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă

Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.


• Declaraţia intrastat pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi

Toţi operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală; 
2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi expedieri depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Praguri valorice Intrastat pentru anul 2015:
- 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri; 
- 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Accesează declaraţia intrastat (format electronic)!


• Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană / a municipiului Bucureşti.


• Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Contribuabili vizaţi: Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.


(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2015 şi descarcă formularele necesare din
 Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu