18 Decembrie, 2018

CALENDAR FISCAL. Ce obligaţii fiscale trebuie rezolvate până pe 19 august?

Până pe 19 august, contribuabilii trebuie să rezolve 11 obligaţii fiscale. Iniţial, acestea aveau termenul-limită astăzi (deoarece 15 august a fost zi nelucrătoare), dar hotărârea Guvernului de a da liber bugetarilor şi în această zi a dus la o decalare.

Iată lista obligaţiilor şi contribuabilii vizaţi:

1. Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili: Asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti.

2. Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna/pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.

Atenţie: Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

3. Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

Atenţie: Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

4. Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

Atenţie: Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

5. Depunerea situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile.

Descarcă Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de:

- alcool şi băuturi spirtoase;

- vinuri;

- bere;

- tutunuri;

- produse energetice;

- depozitare.


Atenţie: Declaraţia se depune online, la autoritatea vamală teritorială, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI.

6. Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia sau pentru depozitarea de produse energetice care livrează combustibil pentru motor cu destinaţia utilizării exclusive pentru nave/aeronave, precum şi antrepozitele fiscale în numele cărora se emit facturile către nave/aeronave.

Atenţie: Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

7. Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, autorizaţi ca antrepozitari/antrepozite fiscale de depozitare, precum şi antrepozitele fiscale care fac efectiv alimentarea aeronavelor, respectiv distribuitorii autorizaţi în calitate de utilizatori finali care aprovizionează nave.

Atenţie: Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

8. Declaraţia intrastat pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili:

Toţi operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală;
2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Praguri valorice Intrastat pentru anul 2013:
- 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri;
- 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Accesează declaraţia intrastat pentru luna precedentă (format electronic)!

9. Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Categorii de contribuabili: Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

10. Depunerea evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

11. Depunerea situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Atenţie: Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor şi se întocmeşte în trei exemplare (primul exemplar rămâne la operatorul economic, exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre, iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale – direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor).

***

Calendarul obligaţiilor fiscale -pus la dispoziţie în premieră pe Lege5.ro- însumează toate declarațiile sau formularele care trebuie depuse și plățile care trebuie efectuate către organele competente, în decursul anului fiscal. 

Află mai multe despre acest instrument unic în domeniul legislativ!

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu