20 Februarie, 2019

CALENDAR FISCAL. Ce obligaţii fiscale avem de rezolvat până pe 16 septembrie?

Potrivit Calendarului fiscal Lege5, până luni trebuie rezolvate zece obligaţii. Mai jos le-am enumerat pe toate, precizând pentru fiecare ce contribuabili sunt vizaţi.

Întreaga listă a obligaţiilor fiscale din luna septembrie poate fi consultată AICI.

Obligaţiile cu termen-limită de depunere 16 septembrie:

1. Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili: Asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti.

2. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna / pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (Alcoolul etilic şi alte produse alcoolice.)

Atenţie: Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

3. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

Atenţie: Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

4. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

Atenţie: Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

5. Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare de produse accizabile.

Atenţie: Declaraţia se depune online, la autoritatea vamală teritorială, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, lunar până la data de 15 ale fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Descarcă Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de:

6. Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia sau pentru depozitarea de produse energetice care livrează combustibil pentru motor cu destinaţia utilizării exclusive pentru nave/aeronave, precum şi antrepozitele fiscale în numele cărora se emit facturile către nave/aeronave.

Atenţie: Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

7. Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, autorizaţi ca antrepozitari/antrepozite fiscale de depozitare, precum şi antrepozitele fiscale care fac efectiv alimentarea aeronavelor, respectiv distribuitorii autorizaţi în calitate de utilizatori finali care aprovizionează nave.

Atenţie: Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

8. Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Categorii de contribuabili: Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

9. Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

10. Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Atenţie: Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.

DECLARAŢIA INTRASTAT – 15 SEPTEMBRIE

Să nu uităm nici că Declaraţia intrastat pentru luna precedentă trebuie rezolvată până pe 15 septembrie.

Ce categorii de contribuabili sunt vizate?

Toţi operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

• Sunt înregistraţi în scopuri de TVA (adică au cod de identificare fiscală);
• Realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
• Valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Praguri valorice Intrastat pentru anul 2013:
• 900.000 de lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri;
• 500.000 de lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Accesează declaraţia intrastat pentru luna precedentă (format electronic)!

***

Calendarul obligaţiilor fiscale
 -pus la dispoziţie în premieră pe Lege5.ro- însumează toate declarațiile sau formularele care trebuie depuse și plățile care trebuie efectuate către organele competente în decursul anului fiscal. 

Află mai multe despre acest instrument unic în domeniul legislativ.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu