16 Iulie, 2018

CALENDAR FISCAL. Ce obligaţii fiscale avem de rezolvat până pe 15 ianuarie?

Al doilea termen-limită din acest an pentru rezolvarea de obligaţii fiscale este 15 ianuarie. Potrivit Calendarului Fiscal Lege5, lista cuprinde următoarele obligaţii:

• Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia sau pentru depozitarea de produse energetice care livrează combustibil pentru motor cu destinaţia utilizării exclusive pentru nave/aeronave, precum şi antrepozitele fiscale în numele cărora se emit facturile către nave/aeronave.

Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

• Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Contribuabili vizaţi: Operatorii economici care deţin certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, autorizaţi ca antrepozitari/antrepozite fiscale de depozitare, precum şi antrepozitele fiscale care fac efectiv alimentarea aeronavelor, respectiv distribuitorii autorizaţi în calitate de utilizatori finali care aprovizionează nave.

Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

• Depunerea situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă

Contribuabili vizaţi: antrepozitarii autorizaţi, pentru producţie şi pentru depozitare de produse accizabile.

Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

Descarcă (PDF) Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de:

• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

Contribuabili vizaţi: destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali, pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă

Contribuabili vizaţi: operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna… pentru luna precendentă

Contribuabili vizaţi: operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.

Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

• Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul …

Contribuabili vizaţi: deţinătorii de autorizaţii de utilizator final.

Atenţie: deţinătorii de autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite (online, trimestrial) autorităţii vamale teritoriale o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice (drept combustibil pentru încălzire – spitale, sanatorii, aziluri de bătrâni, orfelinate şi alte instituţii de asistenţă socială, instituţii de învăţământ şi lăcaşuri de cult).

• Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Atenţie: Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.

• Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna… anul… – pentru luna precendentă

Contribuabili vizaţi: operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat.

• Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă

Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

• Declaraţia intrastat pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi

Toţi operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală;
2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Accesează declaraţia intrastat (format electronic)

• Declaraţia privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Contribuabili vizaţi: micii producători de vinuri liniştite care obţin în medie mai puţin de 1.000 hl de vin pe an.

Declaraţia privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Contribuabili vizaţi:
- micii producători de vinuri liniştite care realizează ei înşişi tranzacţii intracomunitare, în sensul vânzării vinului realizat către beneficiari din alte state membre;
- operatorii economici din România, alţii decât micii producători de vinuri, care efectuează achiziţii de vin de la micii producători de vinuri din alte state membre, care sunt scutiţi de la obligaţiile privind deplasarea şi monitorizarea produselor accizabile.

• Declaraţia pe propria răspundere privind privind producţia de bere pe anul în curs

Contribuabili vizaţi: antrepozitarii autorizaţi ca mici producători de bere.

Atenţie: Declaraţia trebuie să cuprindă informaţii privind nivelul producţiei din anul precedent, precum şi nivelul de producţie estimat a fi realizat în anul în curs.

• Declaraţia pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu pentru anul curent

Contribuabili vizaţi: gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu ţuică şi rachiuri.

Atenţie: Declaraţia se depune la autoritatea vamală teritorială în a carei rază gospodăria îşi are domiciliul.

• Formular 220 – Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit

Contribuabili vizaţi: persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de cinci contracte de închiriere sau subînchiriere.

Descarcă Formularul 220 (PDF)

• Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană / a municipiului Bucureşti.

• Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Contribuabili vizaţi: Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

***

Notă: Calendarul fiscal Lege5 însumează toate declaraţiile sau formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate către organele competente în decursul anului fiscal. Află mai multe despre acest instrument de AICI.

Foto: Sxc.hu

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu