25 Martie, 2019

CALENDAR FISCAL. Ce formulare trebuie depuse la Fisc până pe 10 octombrie?

Până pe 10 octombrie trebuie rezolvate cinci obligaţii fiscale, conform informaţiilor din Calendarul fiscal Lege5.

Lista tuturor obligaţiilor fiscale din luna octombrie poate fi consultată AICI.

• Formularul 010 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică

Contribuabili vizaţi: persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

» Descarcă Formularul 010 şi instrucţiunile de completare!

• Formularul 020 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române

Contribuabili vizaţi: Persoanele fizice române, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

» Descarcă Formularul 020 şi instrucţiunile de completare!

• Formularul 070 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

Contribuabili vizaţi: persoanele fizice române ori străine care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

» Descarcă Formularul 070 şi instrucţiunile de completare!

070Sursa foto: Lege5 Online

• Formularul 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal

Contribuabili vizaţi: persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) sau, după caz, plafonul determinat conform alin. (5) din Codul fiscal în cursul anului calendaristic precedent şi nici plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

» Descarcă Formularul 096 şi instrucţiunile de completare!

• Plata taxei hoteliere şi depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

Contribuabili vizaţi: unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea. Totodată, unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.

» Descarcă Declaraţia–decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră!

***

Calendarul fiscal Lege5
 însumează toate declarațiile sau formularele care trebuie depuse și plățile care trebuie efectuate către organele competente în decursul anului fiscal. Află mai multe despre acest instrument!

comentarii

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu